Ľudské vedomie. Zmyslové centrá. Pocit ťažkej práce. Znak. Prána. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Sexus bioenergie. Vlastný magnetizmus. Magnetické sily Zeme. Znaky. Drôtiky. Liečba magnetizmom. Bioelektromagnetické energie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj pod Nahrávkami.

Klasické Reiki prebieha na báze zasvätenia majstrom Reiki. To, že ste sa dali zasvätiť do Reiki, je v poriadku. No do určitej miery to má aj svoju negatívnu stránku, pretože klasické Reiki nie je orientované na samoliečbu Reikistu. Klasický Reikista je hlavne liečiteľ pre iných a príliš málo pre seba. Tu cvičené Reiki prekonáva tento nedostatok a venuje sa v prvom rade liečbe Reikistu a nie druhých osôb. Hovoríme o sebeckom Reiki, ktoré je použité pre potreby Reikistu a až v druhom rade pre iných. Teda určité liečiteľstvo pre seba. To samozrejme neznamená, že sa týmto systémom nedajú liečiť aj iní. No nie je to cieľom sebeckého Reiki. Sebecké Reiki stojí anatomicky na štyroch centrách a to je centrum predného mozgu a rohov predného mozgu. Ide o dve miesta a to v pravom prednom mozgu a v ľavom prednom mozgu. Tieto centrá sa nachádzajú na konci jedného aj druhého obočia. Ďalšie centrum je v spánkových lalokoch, presnejšie dva centimetre nad ušami. Tretím centrom je mozoček, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu a presnejšie pod zadným zrakovým mozgom. Ďalšie centrum je v brušnom mozgu. Ide o oblasť hrubých a tenkých čriev, presnejšie povedané oblasť pupku. To sú základné oblasti, kde sa aj koncentrujeme.

Ďalšou dôležitou informáciou je aj to, že koncentrácia vzniká z povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Ide o zmyslové centrá. V žiadnom prípade nie o oči, sliznicu fyzického nosa, bubienkov v uchu, fyzického jazyka a fyzických končekov prstov. Treba si na to dávať pozor. Zásadne Reiki cvičiť z povrchu šedej kôry veľkého mozgu.

Čo sa týka vedomia, tak je potrebné byť v ľudskom vedomí. Nesmieme prechádzať do vedomia prírodného človeka, ktorý so sebou a s prírodou komunikuje pomocou magických pohybov a magických obrazov vo svojej mysli. Netreba chodiť do zvieracej psychiky a očakávať na Reiki znaky reakcie zvnútra neurónových oblastí. Neustále treba mať otvorené vedomie civilizácie a nad všetkým premýšľať.

Ďalšou dôležitou oblasťou sú vlastné bioenergie. Vlastné bioenergie tvoríme v anatomicky určených štyroch oblastiach. Používame klasické znaky na tvorbu vlastnej bioenergie ako sú tenko nakreslené ruky, nohy, oči, uši a chodidlá. Tak isto používame v týchto energetických oblastiach znaky špirál. Ide jednoznačne o tvorbu vlastných bioenergií. K tomu pridávame pocit ťažko vykonanej práce. Pocit, že znaky dýchajú. K týmto pocitom a tvorbe bioenergií pridávame schopnosť zapnúť sa v prípade potreby doplnenia a v prípade chorobnosti. Viažeme úplne automaticky tvorbu energie na vytvorené disharmonické stavy. K týmto vlastným bioenergiám sme začali pridávať sexuálne energie, ktoré tvoríme zatiaľ na základe vlastných sexuálnych spomienok.

Pokračujeme v cvičeniach a vytvorené vlastné energie tlačíme cez celé telo z hlavy do oblasti pod nohami. Nevšímame si topánky, podlahu ani podložie. Koncentráciu s predstavami magnetizmu Zeme napájame na magmatické jadro Zeme. Toto jadro produkuje magnetické sily, ktoré pôsobia vo všetkom živom alebo mŕtvom. Teda prenikajú všetko organické a aj anorganické. Magnetické energie prenikajú do nás. Ich účinok posilňujeme harmonizáciou všetkého vľavo ako vpravo, vpredu a vzadu, hore aj dole. Všetko je ako zrkadlová podoba. Tento harmonický stav dovoľuje v organizme kopiť zemský magnetizmus.

V jednotlivých anatomických centrách dávame znaky, ale teraz už všade dva a dva znaky. V pravej časti dva znaky a v ľavej časti tiež dva znaky. Vyberáme zo znakov ruky, oka, ucha, perí a nosa. K tomu pridávame pocit, že dva pri sebe stojace znaky boli zmagnetizované. Do dvoch znakov vložíte predstavy o fungujúcom magnete. Vytvorili ste vlastný magnetizmu, ktorý spojíte so zemským magnetizmom. Vytvorený zmiešaný magnetizmus stlačíte spolu so sexuálnymi energiami do jednotlivých orgánov a častí tela. Pokiaľ chcete vytvoriť elektromagnet, tak si do rúk zoberiete drôtiky a odmeriate prietok bioenergie z centier Reiki v tele cez ruky, prsty a dlaň. Získali ste bioelektromagnet a usilujete sa týmto fenoménom preliečovať. Pokiaľ sa chcete harmonizovať, tak sa prepojíte na magnetické sily Zeme a vlastný magnetizmus s nimi zharmonizujete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.