Prírodné vedomie. Šamanský odev. Magická reč. Zvuková mágia. Pohybová mágia. Prstová mágia. Mentálna mágia. Bioenergia Reiki. Magnetizmus Reiki. Magmatizmus Reiki. Vlastné bioenergie. Cudzie bioenergie. Bioelektromagnet. Aurický obal. Bioenergie rôzne v aurickom obale. Pierka, kamienky. Virgule rôzne. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Po niekoľkých bioenergetických cvičeniach sa nám podarilo vytvoriť z vápencových a čadičových kameňov zásobárne energie. Bežne sme zobrali tieto kamene do jednej aj druhej ruky a snažili sme sa nimi na seba búchať a trieť ich o seba. Prípadne sme cez ne tlačili bioenergiu alebo energiu magmatického jadra Zeme. Teda zo začiatku kamene nehromadili ľudskú bioenergiu. Teraz po niekoľkých cvičeniach sme vzali kamene do rúk a každý mal pocit, že okolo každého kameňa sa nazhromaždila energia. Keď sme jedným kameňom krúžili okolo druhého bolo zjavne cítiť, že medzi jedným aj druhým kameňom je prítomná bioenergia. Bolo to nesporne zaujímavé zistenie. Nemožno hovoriť o tom, že kamene sa správali ako magnet. Neboli zmagnetizované iba okolo seba hromadili bioenergie a magmatizmus Zeme. Tieto energie sa dali dobre pociťovať.

Znovu sme sa dostali k nácviku prírodného šamanizmu. Tu je potrebné odpútať sa civilizácie a vo svojej mysli vytvoriť priestor zo spomienok na pobyt v prírode. Opúšťate civilizáciu a vo vnútri svojej mysle a svojho tela vytvárame vedomie prírodného človeka. Kto je dostatočný senzibil, tak sa môže na diaľku napojiť na prírodného človeka a skopírovať jeho vnútorný svet. Vaše vnútro sa postupne mení či už bioenergeticky, ale aj biochemicky. Nezabúdajte brať prírodu ako kruté divadlo kto koho zožerie a kto prežije. Príroda je plná krvi a násilia. Príroda nie je rozprávka pre malé detičky.

Nasleduje ďalšia fáza metamorfózy a to je naladenie spôsobu myslenia prírodného šamana. Vyskúšajte si potichu mľaskať perami ako pri chutnom jedle. Potom môžete vydávať chrapľavé zvuky rovno z pľúc ako rozzúrené zviera. Pokúste sa vyjadrovať, čo potrebujete polohou tela, hlavy a rúk. Sedíte na stoličke a vyjadrite svoje pocity jemným pohybom celého tela na stoličke. Ide o šamanský stoličkový tanec. Potom vo vlastnej predstave vytvorte vhodný rituál, aby sa vo vás rozvinulo vedomie prírodného šamana.

Vyskúšajte si základný rituál pre šťastie. Predstavte si kus bielej látky alebo kôry. Predstavte si, ako na tejto látke a dreve súložili prírodní ľudia. Na biely objekt nakreslite ľubovoľný počet znakov s ľubovolnou farbou. Tento mentálny rituál môžete previesť aj fyzicky. Tak isto ho môžete previesť v predstave, pretlmočiť do zvukovej podoby, do pohybu prstov, do mikropohybu na stoličke.

Pokračujeme v prehlbovaní prírodného vedomia. Prvá úroveň je spojená so stredným mozgom, ktorý sa nachádza pod veľkým mozgom. Je vo veľkosti menšej ženskej päste. Tu je uložené aj ľudské vedomie, ktoré v prírodnom vedomí je na úrovni primátov, goríl, opíc, šimpanzov. Tu treba zaradiť aj prírodného šamana, ktorý žije v niektorom etniku vo voľnej prírode.

Pokračujeme ďalej do oblasti brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hlavne hrubých čriev. Ide o neurónové drobné oblasti, ktoré sú pospájané nervovými dráhami. Tu príde k magicky vyvolanej koncentrácii, ale môže byť aj ľudská koncentrácia. V tejto oblasti sa zameriame na tvorbu bioenergie a to vlastnej na základe vhodných znakov, ktoré sme už zverejnili. Zároveň sa otvárajú energeticky dve centrá a to centrum ústnej dutiny a centrum pohlavných orgánov. Všade sa aktívne tvorí bioenergia vlastná. Môžeme vytvoriť aj ďalšie centrá a to je čelo, krk, hruď, podbrušie, dlane a chodidlá. Hovorí sa tomu ezotericky otvoriť čakrové centrá. V týchto centrách tečie vlastná bioenergia z vlastného tela.

Pokračujeme ďalej a zahájime do čakrových centier zosávanie cudzej bioenergie zo všetkých živých zdrojov kdekoľvek na zemeguli. Treba pochopiť a senzibilne precítiť to, že bioenergia živých zdrojov má vlastnosť, že neakceptuje žiadny priestor a čas. Je iba obmedzená prietokom magnatických energií.

Pokračujeme v tom, že zo zosatých bioenergií vlastných a cudzích vytvárame bioenergetický magnet. Použijeme k tomu znovu špeciálne vytvorené znaky, ktoré tu zverejňujeme. Môžeme vytvárať z bioenergií aj elektromagnetické prúdenie cez ruky a chodidlá.

Pokračujeme v ďalšej bioenergetickej aktivite a to je prepojenie sa na magmatické sily Zeme. Dáme si pred seba obrázky magmatických síl. Tieto sme už zverejnili v inom príspevku. Postupne sa na štyri druhy magmatických síl napájame. Všetko robíme na základe magickej komunikácie s prírodou. Nie že budete kopírovať Coperfielda, mohli by ste sa pritom po… Magická reč šamanov má skutočnú silu.

Pokračujeme v magickej koncentrácii na aurický obal okolo fyzického tela, ktorý sa skladá z molekúl vzduchu a bioenergetických potenciálov. Do aurického obalu neustále prisúvate hlavne cudzie bioenergie. V aurickom obale môžete pracovať rukami a robiť magické pohyby. V aurickom obale môžete manipulovať magnetmi. V aurickom obale môžete manipulovať pierkami vtákov. V aurickom obale môžete manipulovať úderom kameňov o seba. V aurickom obale môžete pracovať virguľami rôzneho druhu. Do aurického obalu môžete aj dýchať a kumulovať bioenergiu.

Nakoniec začneme do aurického obalu zosávať  sexuálnu bioenergiu z páriacich sa prírodných ľudí a zvierat. Zároveň vhodnými magickými rituálmi nabíjame budúce udalosti.

Pridaj komentár