Otázky a odpovede. Ezoterik. Veštec. Prečo by mal mať veštec veštecké schopnosti? Aký to má zmysel? Čo tým ezoterik na duchovnej ceste získa? Ezoterika bez vešteckých schopností. Ezoterika s vešteckými schopnosťami.

Skúste vyjadriť svoj názor, či má ezoterik ovládať veštecké schopnosti?

Pokiaľ chce v ezoterike dosiahnuť vrcholnú úroveň a celkovo má mať duchovná cesta na dno vlastnej duše zmysel, tak je nutné stať sa veštecky ladenou osobou. Pokiaľ nie je ezoterik veštecky ladená osoba, tak to je ako prežiť život v úplnej slepote, a to vôbec nepreháňam.

Prečo je táto schopnosť tak dôležitá pre ezoterickú prax?

Ezoterik je osoba, ktorá svoju pozornosť zameriava do svojho vnútorného sveta. Na to, aby mohol vnímať vnútorný svet, je potrebné preladenie zmyslových centier v šedej kôre mozgovej. Respektíve nácvikom alebo zasvätením vybudovať takéto vnímanie svojho vnútra. Pokiaľ si nevybuduje takéto schopnosti, bude svoje vnútro vyciťovať ako bežný človek, ktorý nemá prístup do svojho vnútorného systému.

S vešteckými schopnosťami sa musíme narodiť, alebo sa dajú vycvičiť, prípadne inak získať?

Tu prichádza k paradoxu, že veštecky ladené osoby od narodenia zvyčajne túto schopnosť majú krytú určitým patologickým stavom. Napríklad očnou chorobou, poškodením pečene a inou patológiou. Pri trvalých vešteckých výkonoch trpí organizmus nedostatkom bioenergie, ktorá sa neustále stráca. Získať veštecké schopnosti po chorobe alebo úraze je tiež vec deštruktívna a problémová. Už viacerí, ktorí chceli nastúpiť duchovnú cestu, sa museli vzdať patologického veštectva a prejsť klasickým vešteckým výcvikom. Klasický veštecký výkon môže byť spojený aj so zasväcovaním, kde sa veštecké schopnosti výrazne zvyšujú. Teda klasický veštecký výcvik je jediná schopná cesta, ako sa uvádzať do vešteckého stavu, zároveň ho vedieť opustiť a dostať sa do normálneho stavu bežného pre štandardného jedinca. Taká je prax a také sú riziká alebo istoty tejto praxe. Ja osobne dávam prednosť istote vešteckého výcviku.

Čítal som, že je množstvo rôznych vešteckých techník, mohli by ste určiť, ktoré sú najdôležitejšie a nejako ich aj popísať?

Každá veštecká technika je založená na znížení a strate bioenergií či už priamo v sebe, alebo v aurickom obale. Teda základné veštecké umenie spočíva v práci so živými bioenergetickými zdrojmi. Pod živými bioenergetickými zdrojmi rozumieme všetky živé organizmy, ktoré musia produkovať bioenergiu. Veštec sa zvyčajne bioenergiami napojí na veštecky ošetrovanú osobu, veštecky ošetrovaný objekt alebo sám na seba. Zosaje bioenergiu, stratí ju a zároveň odfiltruje informácie, ktoré získal. Bioenergia je preč, ale v jeho tele alebo aurickom obale okolo fyzického tela zostane informácia, ktorú obsahovala bioenergia. Tú treba prekódovať a správne veštecky prečítať.

Sú aj iné veštecké techniky, ktoré možno použiť?

Ďalšia veštecká technika využíva magmatické energie magmatického jadra Zeme, ktoré vlastne prenikajú do všetkého živého a mŕtveho. Ide o schopnosti prútikárov pri hľadaní vodných zdrojov pod zemou. Spojenie vešteckej mysle a magmatických energií dovoľuje prenikať všade tam, kde preniká aj magmatická energia. Dokonca môžete takto prenikať do rôznych historických dôb, do každého predmetu a pri prieniku sa o predmete môžete dozvedieť celú jeho históriu.

Mal by ezotericky ladený veštec ovládať aj iné veštecké techniky?

Áno, veštec by mal ovládať aj ďalšie veštecké techniky a to hlbší prienik do objektov a vecí samotných. Hovoríme o astrálnej úrovni plnej bytostí. Ste veštecky naladený, vo svojej hlave si vytvoríte predstavu svojho tela a z neho vystupuje také isté telo. Uvediete svoju myseľ do zvláštneho typu vešteckých schopností. Máte pocit, ako keby ste boli v rozprávke. Hovoríme, že svet vnímame na astrálne úrovni.

Sú niektoré veštecké techniky nebezpečné?

Bohužiaľ, je tu jedna dôležitá veštecká technika, ktorá dovoľuje komunikáciu s mŕtvymi informačnými poľami. Tu treba odcvičiť špiritizmus, pri ktorom už nemožno obnoviť stav štandardnosti, dotyčná osoba potom trvalo komunikuje s mŕtvymi informačnými poľami, ktoré zostali v pozostatkoch mŕtvej osoby. Takéto veštecké výkony sú náročné a treba ovládať špeciálnu psychohygienu, aby sa komunikácia nestala osudnou a deštruktívnou.

Viete o niekom, kto zvládol špiritistické veštectvo?

Osobne som takýmto výcvikom prešiel a tiež mnohí dobrovoľníci. Prípadne cez špiritistické veštectvo prešli tí, ktorí sa narodili ako špiritisti alebo sa nimi stali nevedome počas života.

Počul som aj o kineziológii. Možno ju zaradiť medzi veštecké výkony?

Áno, patrí medzi veštecké schopnosti. Ide vlastne o veštenie cez svaly a nervové platničky vo svaloch, stuhnutie alebo uvoľnenie. V kineziológii sa používa najčastejšie virguľa na špagátiku. Cez virguľu sa dobre prenáša nervový tras do viditeľnej podoby. Veštectvo cez svaly dobre určuje, čo je vhodné pre človeka pri liečbe a terapii. A celkovo, čo je pre dotyčného vhodné a nevhodné.

Chceli by ste niečo dodať na záver?

Celkovo by som povedal, že ezoterik sa musí stať veštcom a ešte lepšie bude, keď sa stane alternatívnym veštcom. To znamená, že bude dostatočne vzdelaný jednak medicínsky, psychologicky, sexuologicky, ale aj psychiatricky. Je vhodné, keď ezoterik na prvé miesto vo svojich vešteckých výkonoch postaví logické poznatky a k nim pridá veštecké výkony.

Pridaj komentár