Zasvätenie. Zvuky rezonančnej hudby. Lovenie zvuku do kovových objektov. Obrázky atómov, molekúl a častíc. Hypnotické formulky. Kreslenie atómov, častíc a elektrónov. Zasväcovacie ťahy. Otváranie aurického obalu. Vkladanie kmitajúcich zvukov. Tiché vibrovanie ako veštectvo. Tento zápis má aj zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Uskutočnilo sa ďalšie zasvätenie do kmitajúcich energií. Už mám skúsenosti s týmto zasvätením v jednej meditačnej skupine. Toto bola ďalšia meditačná skupina. Pre zasvätenie do kmitajúcej Silva rezonancie sme vybrali informačný záznam kanadských Indiánov a podľa ich vzoru sme vyhotovili zasväcujúce objekty. Spravidla išlo o kusy klincov, ktoré sme poviazali naturálne do rôznych tvarov a konštrukcií. Kanadskí Indiáni zasväcovali svojich druhov, aby prijali výdobytky bielej civilizácie a k tomu sa potrebovali vhodne psychicky naladiť na techniku bielych mužov.

Zvyčajne to robili tak, že tancom sa uviedli do vhodného tranzu a jeden z Indiánov búchal na bubon, druhý zasväcovateľ mal v ruke kovové objekty, ktorými doslova lapal zvuk a pôsobil s nimi do tela zasväcovanej osoby. Výsledkom bolo, že myseľ Indiánov sa rozkmitala a dokázala prijať technické zariadenia.

Tento fenomén sme využili na zasvätenie do kmitajúcej mysle. Nešlo tu o liečivé kmitanie rukami, ale o jemné spomienky na blikanie svetla, vibrovanie práčky. Zasvätenie malo za cieľ trvalo dosiahnuť kmitajúcu myseľ, ktorá potom reálnejšie a pravdivejšie vníma realitu a svoje fyzické a psychické vnútro.

Dotyčné osoby postupne kreslili obrázky, ktoré súviseli s molekulami, atómami, protónmi, neutrónmi. Tak isto kreslili obrázky jadier a častíc. Počas kreslenia som chodil za chrbtami sediacich osôb a postupne som ich zasväcoval. Najprv som sa musel uviesť do vhodného stavu a prijať spomienku na šamana zasväcovateľa. Potom som zobral do ruky niektorý zo zasväcovacích predmetov s tým, že z prehrávača zneli zvuky rezonančnej hudby.

Najprv som dotyčnú osobu čiastočne zhypnotizoval dlhými energetickými ťahmi vpredu, vzadu a po stranách tela. Potom som energetickými ťahmi uzatvoril alebo doslova vytvoril aurický obal veľkosti asi pol metra od okraja tela na všetky strany. Zároveň som prešiel do vedomia prírodných ľudí, opustil civilizáciu a abstraktný spôsob myslenia. Vo vnútri som cítil odkaz indiánskeho zasväcovateľa. Zároveň som konal rôzne rituálne pohyby podľa určitých pokynov. Pohyby pôsobili na mňa a na zasväcovanú osobu. Dovnútra zasväcovanej osoby pôsobila moja bioenergia a nútila orgány a časti tela, aby sa vhodným spôsobom rozrezonovali. Teda aby za základ svojho fungovania použili kmitanie a nie statickú nehybnosť. Potom sa kmitanie rozliehalo v celom tele. Všetko končilo v mozgu a odtiaľ kmitanie prechádzalo do aurického obalu.

Pri iektorých zasväcovacích rituáloch som mal pocit, že prenikajú do chorých častí tela a upratujú v nich. V podstate som robil 10 rôznych zasvätení na viacerých úrovniach.
Paradoxne tí, ktorí sa zasväteniu bránili, získali intenzívnejšie zasvätenie ako tí, čo všetko prijímali odovzdane bez odporu. Pri niektorých druhoch zasvätenia som mal pocit, že prenikajú do rôznych rozmerov ľudskej psychiky.

Zmyslom celého zasvätenia je preniesť mechanizmus zasvätenia na dotyčnú osobu a kmitanie spraviť trvalým základom pre všetky ďalšie ezoterické systémy. Po zasvätení sa všetci chovali kľudne a uvážlivo. Bioenergie boli znížene na úroveň vešteckého výkonu a zároveň kmitali do reálneho vnímania sveta. Zasvätené osoby začali postupne vnímať svet ako kmitanie, a teda vnímali ho intenzívnejšie a reálnejšie.

Pridaj komentár