Prognózovanie. Logický postup. Kontinuita prognózovania. Dynamika prognózovania. Analýza. Indukcia. Dedukcia. Zlom. Prognostické metódy. Časový horizont. Prognóza ako limitný priestor. Ako niečo ovplyvňovať. Stupeň zložitosti. Stále alebo premenlivé.

Keď sa spätne pozriem na vlastnú duchovnú cestu, tak zisťujem, že rozhodnutie venovať sa ezoterike v čo najširšom merítku a nie iba v jednom smere bolo správne prognózovanie budúcnosti. Ten, kto sa rozhodne kráčať po duchovnej ceste do vnútra svojho fyzického, ale aj psychického Ja by si mal uvedomiť, že na duchovnej ceste možno zastať a nehýbať sa ďalej aj vďaka tomu, že sa špecializuje iba na jednu oblasť ezoteriky a nedokáže byť všestrannejší. Teda z ezoteriky si vyberie iba úzku oblasť. Neustále zisťujem, že napredovanie v jednej oblasti môže záležať od napredovania v inej oblasti ezoteriky.

Nikto nedokáže spoľahlivo určiť, kadiaľ ide jeho osobná duchovná cesta. Predstava toho, že duchovná cesta sa dá dopredu naplánovať ako výstavba rodinného domu, je značne naivná. Duchovná cesta skôr vyzerá ako stavba rodinného domu podľa toho, ako vás to práve napadá. Teda plány domu sa robia dodatočne. V ezoterickej praxi je nemožnosť naplánovať čokoľvek a určiť dopredu spoľahlivo, kam to bude smerovať.

Pokiaľ si to naplánujete, tak zachádzate na rovinu hádania a hazardu. Vnútorná duchovná cesta ide podľa vlastného plánu a je zbytočné vnútro nútiť, aby išlo presne podľa vás. To, čo je možné ovplyvniť je to, že sa tejto nevyspytateľnosti podriadite a budete všestranný v ezoterickej teórii a ezoterickej praxi. Teda úspechom do budúcnosti na duchovnej ceste je schopnosť zaoberať sa ezoterikou všestranne. Napríklad prečítať si moje internetové stránky. Postupne každý významnejší smer precvičovať a čakať, kde sa to posunie. Z hľadiska úspešného naplnenia svojho cieľa zájsť na duchovnej ceste do svojho vnútra čo najďalej si stanovíte to, že pravidelne budete precvičovať všetky významnejšie ezoterické smery a zároveň necháte na svoje podvedomie, kde sa práve vyberie. To bude od vás vyžadovať podriadiť sa tomu, že vaše vnútro rozhodne, kde sa budete uberať.

Musíte sa vnútorne pripraviť na nečakané a radikálne zmeny s tým, že ich nemôžete ani časovo odhadovať. Môžete ich riadiť tým, že zvyšujete alebo znižujete počet a intenzitu ezoterických cvičení. Svoj duchovný rast môžete spomaliť vtedy, keď nebudete dbať zásady, že ezoterik sa musí v prvom rade starať o svoje fyzické zdravie. Duchovnú cestu spomalíte zanedbaním zdravotného hľadiska. Ezoterik sa nevenuje liečiteľstvu a samoliečbe a z dôvodu choroby spomaľuje svoj vnútorný rast alebo ho úplne stráca. Preto preventívna starostlivosť o fyzické zdravie je na mieste.

Tak isto je potrebná starostlivosť o psychické zdravie. Pri duchovnej ceste si postupne meníte psychiku a pri určitých momentoch ju destabilizujete. Teda je tu potreba rozumieť a starať sa aj o oblasť psychohygieny. Nedostatočná starostlivosť o psychické zdravie spomaľuje cestu alebo ju úplne zastavuje. Preto je rozumnejšie sa určitý čas venovať aj terapiám na stabilizáciu psychiky. Na jednej strane vás to oberá o vzácny čas, ale rozumné vynakladanie času a pozornosti v tomto smere stojí za to.

Tak isto sem patria otázky šťastného osudu a finančného zabezpečenia toho, aby ste na duchovnú cestu mali čas. Bohužiaľ, ľudská pospolitosť nemá pochopenie pre duchovný rozvoj a núti človeka do výrobného procesu spojeného s prílišným upnutím sa na hmotu a premenu hmoty na splnenie záujmov človeka. Prevažne sa duchovnej ceste venujú osoby, ktoré nemajú deti, partnera a nemajú prehnané ambície do vonkajšieho sveta.

Na to, aby ste mohli kráčať na duchovnej ceste, je potrebné si v rámci šťastného osudu vytvoriť vhodné podmienky. Prognóza duchovného rastu naznačuje na niektoré limitujúce okolnosti, ktoré duchovnú cestu vytvárajú, alebo ju ničia. Duchovná cesta je zložitá, pokiaľ sa chcete venovať iba niektorej oblasti ezoteriky.

Ezoterická cesta nie je možná bez pravidelného cvičenia. Ezoterická cesta sa zastavuje, pokiaľ si neudržíte fyzické a psychické zdravie. Duchovná cesta končí vtedy, pokiaľ si nevytvoríte vhodné rodinné a finančné zázemie na meditáciu.

Pridaj komentár