Tento príspevok sa zaoberá problematikou liečby orgánov a systémov tela pomocou kresby. Zatiaľ sa touto technikou liečia piati ľudia. Ide o liečbu neustále zapuchnutej nohy, liečbu lymfatického riečišťa, štítnej žľazy, pečene a miechy.Základom tejto techniky je obkresľovanie orgánov ľudského tela ceruzkou na papier pred sebou. Dotyčná osoba má otvorený anatomický atlas, z ktorého orgán obkresľuje. Treba zvážiť, koľko kresieb denne treba nakresliť, aby liečba mala žiadúci účinok. Zatiaľ to vyzerá na to, že je vhodné kresliť 3 až 5 kresieb denne. Tiež je otázka, koľko dní, mesiacov alebo rokov treba v kreslení pokračovať. Každopádne by sa malo liečiť kresbou dovtedy, kým sa orgán úplne neuzdraví a niekoľko mesiacov navyše. Pri kreslení je potrebné mať túžbu vyzdravieť a kresliť predstavu sto percentne zdravého orgánu. Stáva sa, že kresliaci pozabudli pri kreslení na to, že musia intenzívne chcieť mať zdravý orgán a kreslili svoj chorý orgán, čo vlastne malo opačné účinky. Kreslením programovali vlastne chorobný stav. Tak isto sa takto liečené osoby zbytočne pri kreslení podceňujú a trápia tým, že nevedia kresliť. Tu nejde o to, či kresliť vedia, alebo nie, tu ide o to, že kresbou upravujú predstavy v mozgu, ktorý riadi činnosť orgánu zle, teda do choroby. Neustála kresba ďalej núti ľudskú psychiku, aby sa zaoberala daným orgánom intenzívnejšie. Je tiež vhodné pri kreslení sa koncentrovať do chorého orgánu s predstavou zdravého orgánu. Taj isto je vhodné si pri kreslení spomenúť na predchádzajúce chvíle, keď dotyčná osoba kreslila. Takto sa naväzuje na predchádzajúce cvičenia. Ešte lepšie je, keď pri fyzickom kreslení si dotyčná osoba zároveň predstavuje, ako obrázok kreslí rovno v predstave uloženej v hlave počas fyzického kreslenia. Ja osobne kreslím svoje orgány v predstave uprostred hlavy, prípadne si kreslenie orgánu predstavujem v danom orgáne. Takouto technikou posilňujem dobrý zdravotný stav v orgánoch svojho tela. Ďalej je vhodné, aby sa pri kreslení obrázkov venovala čo najväčšia pozornosť do nervov idúcich do orgánu, krvného riečišťa, lymfatického riečišťa a samotným častiam, na ktoré je možno ľudský orgán podeliť. Pri liečbe štítnej žľazy kreslením ide o jej stabilizáciu a likvidáciu tendencie zavápňovať bunky štítnej žľazy. U liečby lymfatického riečišťa kreslením ide o obnovu nekroticky zničenej oblasti hrudného lymfatického systému. Dotyčná osoba si musela napraviť aj predstavu, že jej telo je z oceľových súčiastok. Pri kreslení si musí uvedomovať, že orgány tela sú živé bunky a nie drobné technické súčiastky. Dotyčnej osobe robilo problém zobrať liečbu vážne a nemýliť si to za príjemnú meditačnú záležitosť. Kreslenie musí ísť k cieľu a tým je vyzdravenie. Dotyčná osoba musela tak isto navyšovať množstvo kresieb. Ich navýšenie prinieslo ozdravovaciu aktivitu v danej oblasti. Tak isto sa dotyčná osoba začala liečbe venovať až tri hodiny denne. Čo sa týka prípadu liečby opúchajúcej nohy, ku kresleniu sa pristúpilo z dôvodu zastavenia opúchania nohy. Jednoducho už nestačila iba predstava a liečba prírodnými preparátmi. Dotyčná osoba kresbou nohy stabilizuje dosiahnuté liečebné výsledky a zároveň stupňuje liečbu odpuchnutia nohy. Na začiatku odpúchanie išlo intenzívne a teraz sa spomalilo a pozitívne zmeny sa dejú po mikromilimetroch. A to je moment, kedy sa treba intenzívnejšie usilovať o navyšovanie hodín a aktivitu pri liečbe. V prípade liečby pečene ide o jogína, ktorý prišiel o žlčník a jeho zdravotné problémy s pečeňou už pretrvávajú mnoho rokov. Zo začiatku sa dotyčnej osobe technika tejto liečby nepáčila a tak ju robil s hnevom a agresivitou. No už v ďalších týždňoch zmenil postoj a kreslenie sa pohlo správnym smerom. Sám začal v pečeni pociťovať liečebné zmeny k lepšiemu. V prípade liečby miechy ide o epileptického pacienta, u ktorého značná časť podnetov išla cez nervstvo svalov a to preto, že nervstvo miechy neprejavovalo dostatočnú aktivitu. U danej osoby sa počet nakreslených obrázkov zvyšuje postupne a dotyčná osoba sa pri kreslení pokúša aj o erotické predstavy. Erotickými predstavami vháňa do miechy aj prúd ľudskej bioenergie, čo má liečebné účinky na prebudenie a aktivizáciu miechy.

Pridaj komentár