– Spoločná meditácia z 8.8.2002

Spánkové laloky Spoločnú meditáciu sme začínali výmenou osobných skúseností jednotlivých meditujúcich. Vrátili sme sa k problematike zdravia. Tu sme sa usilovali uvedomiť si, že starostlivosť o zdravie by mala byť trvalou náplňou každých meditácií. Vnútorné úsilie by malo smerovať od lekárov a liečiteľov k samoliečbe. Od liekov a byliniek k liečbe správne zvolenou stravou. Preberali sme aj problematiku psychického zdravia, kde je rozhodujúca snaha o ovládnutie štyroch duševných stavov a to hysterického, epileptického, schizofrenického a psychopatického. Keď máš záujem, podrobnejšie v Psyché škole. Tieto štyri povahy pôsobia na celkové psychické a fyzické zdravie. Väčšina ľudí sa nachádza v „otroctve“ týchto pováh. Buď o nich nič nevedia, alebo vedia príliš málo a fyzickými cvičeniami ich nedokážu ovládať, rozvíjať a využívať v prospech seba alebo iných. Ďalší člen meditačnej skupiny rozvíjal tému šťastného osudu. Prichádzali sme k záverom, že každý, kto chce mať šťastný osud, by mal poznať pozitívne a negatívne stránky rodovej karmy resp. svojho rodokmeňa. Keď sú v rodokmeni negatívne volty obetí vlastných predkov, tak treba meditáciou ľútosti a úprimného oľutovania zrušiť alebo utlmiť tieto vplyvy zo sveta mŕtvych. Tí, ktorí v rodovej karme nemajú nahromadené pozitívne volty, by sa mali usilovať kontaktovať sa s ľuďmi, ktorí takúto karmu majú. V tomto živote by sme sa tiež mali usilovať o to, aby sme čo najmenej ubližovali a robili čo najviac nezištných skutkov. To tiež vytvára v duši človeka šťastný osud. Pozitívne na osud vplýva aj kontaktovanie sa s ľuďmi, ktorí dokážu osobné šťastie uplatňovať aj v budúcnosti. Celkovo negatívne pôsobí myslenie, stretávanie sa a spolupráca s ľuďmi s ťažkou rodovou karmou. Vtedy vám zo šťastného osudu odoberajú. Zaujímavý bol poznatok, že aj tí, ktorí majú ťažkú rodovú karmu, jej dokážu čeliť práve pravidelnými meditáciami. No potom negatíva pôsobia na okolie a hlavne na rodinných príslušníkov. V úvahách budeme pokračovať. Jeden z členov referoval, čo je nové na poli technických pomôcok. Pripravujeme zariadenie, v ktorom bude jemnými pohybmi vibrovať drôt upravený na základe vešteckého výkonu. Toto zariadenie bude pôsobiť do oblasti malého mozgu a celkovej jemnej ľudskej motoriky. Ďalej sa dokončuje takzvané hýbatko, ktoré sa bude v noci na základe spínača času pohybovať. Hýbatko je zložené z motorčeka, špagátu a zaveseného predmetu. Hovorili sme aj o tom, že všetky technické pomôcky nafotíme a zverejníme na internete. Po výmene informácií sme začali s meditáciami. Koncentrovali sme sa do očných buliev a v pamäti sme si vybavovali obrázky anatómie očí. Zároveň sme sa v očných buľvách koncentrovali do nervstva, krvného riečišťa a lýmf. Potom sme pozornosť presunuli do uší a aj tu sme si z pamäti vybavili anatomické rezy uší. Koncentráciu sme zamerali na nervstvo, krvné riečište a lymfy. Ďalej sme sa takto koncentrovali na nos, jazyk a končeky prstov. Všade sme si zároveň uvedomovali prítomnosť buniek, medzibunkového priestoru a bunkového moku. Po tomto cvičení sme zmysly na pravej strane tela (u pravákov) a to oko, nosnú dierku, ucho, pol jazyka a pravú ruku. K tejto koncentrácii sme pridali koncentráciu na ľavú hemisféru a výhradne rozumový prístup k vonkajšiemu a vnútornému svetu. Keď sme v tomto stave zotrvali, tak sme pri hovorení museli byť logicko-pragmatický. Potom sme sa skoncentrovali na zmysly na ľavej strane tela. Zároveň sme koncentráciu posunuli do pravej hemisféry a o vonkajšom svete sme rozjímali ako o umeleckom diele a túžili po emóciách, napríklad po náboženskom posvätnom zbožňovaní. O veciach vonkajších a vnútorných sme premýšľali viac citovo, iracionálne, pocitovo. Rozumový prístup bol oslabený a má prvky individuálneho prístupu bez pevnej logiky. Aj zmysly na ľavej strane (u praváka) sú menej drezúrované a cvičené. V ďalšom cvičení sme sa skoncentrovali na zmysly jednak na pravej strane, ale aj na ľavej strane. Zároveň sme koncentráciu presunuli do rohov spánkových lalokov. Pozri anatomický atlas na mojich stránkach. Pri tomto cvičení bolo prísne zakázané mať akékoľvek vnútorné myšlienky. Na vonkajšie a vnútorné podnety sme reagovali ako primitívne a negramotné zvieratá. Každý podnet sa prenášal do svalstva tváre a tela. Najviac podnetov išlo do spánkového svalu za ušami. Neustále sme cvičili napätie a uvoľnenie vo svaloch. Takto nejako fungujú zvieratá. Podrobnejšie v Či kung škole na mojich stránkach.

Pridaj komentár