Teoretická úvaha o duchovnej ceste, ktorá sa realizuje cez brušný mozog. Ide o množstvo drobných neurónových zhlukov v tvare špendlíkovej hlavičky. Tieto sú navzájom pospájané nervovými dráhami. Brušný mozog vyzerá ako sieť na chytanie rýb s drobnými uzlíkmi. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Geriatrická poradňa MP3.

Pokiaľ nerozumiete niektorým slovám, vyhľadajte Slovník. Pokiaľ si neviete predstaviť tenké a hrubé črevá, vyhľadajte Anatómiu alebo Obrázky z internetu.

Brušný mozog sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Črevá sa nachádzajú v brušnej dutine pod žalúdkom, pečeňou, slezinou a pod obličkami. Tenké a hrubé črevá majú funkciu prijímania, spracovania a vylúčenia potravy a toho, čo po vstrebaní zostáva. Tenké črevá spájajú žalúdok s hrubým črevom. Hrubé črevo končí v konečníku. To je dostatočný popis, ako brušný mozog vyzerá a kde sa nachádza.

O čo tu vlastne na duchovnej úrovni ide? Každý ezoterik je počas svojho života psychicky usadený v niektorej zo 7. neurónových oblastí. Tento jav vzniká ešte v embryonálnom vývoji a jedinec počas života bude pri svojich prejavoch vychádzať z niektorej neurónovej oblasti. Kde je ezoterik usadený, sa dá zistiť vešteckým výkonom. Každá osoba má možnosť byť usadená v jednej zo 7 neurónových oblastí: povrch veľkého mozgu, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog v stenách čriev, ganglie okolo orgánov. Posledná oblasť je jadro buniek, kde sa tiež nachádza malé množstvo neurónov. Je nutné rozkmitať hlasivky, aby ste sem mohli preniknúť. Takže máme v zásade 7 možností, odkiaľ sa dá robiť duchovná cesta.

Tentokrát to bude duchovná cesta tých ezoterikov, ktorých psychické prejavy sú uložené v brušnom mozgu.

Ezoterik, ktorý tu nie je psychicky usadený od narodenia, sa do brušného mozgu musí naučiť koncentrovať vedome a odcvičiť si tu psychický prienik cvičeniami a zasväteniami. Je to nutnosť, aby mohol robiť ezoteriku z tejto oblasti neurónov.

V prvom rade do brušného mozgu ezoterik preniká za účelom liečiteľstva a až potom za účelom duchovným. Je to zásada, ktorú by mal ezoterik dodržiavať, že pokiaľ ide niečo robiť na duchovnej ceste, tak by to malo začať tým, že to prospeje jeho zdraviu, psychickej stabilite, šťastnému osudu a až nakoniec sa začína s duchovnou cestou. A to o brušnom mozgu platí dvakrát.

Do brušného mozgu sa koncentrujete a počas cvičenia tu udržíte koncentráciu. Prienik do tejto oblasti môže byť čisto rozumový a na základe anatomických obrázkov. Potom sem do čriev a brušného mozgu môže byť prienik na báze symbolov. Teda rozumovosť sa potlačí a všetko sa vníma ako v rozprávke pre detičky. Črevá sa zmenili na svet zvieratiek a postavičiek. Aj tento prístup má svoju hodnotu. Do brušného mozgu možno vstúpiť aj v stave zvieracej psychiky a vtedy možno zacítiť, akoby vám brušný mozog začal rozkazovať, čo máte robiť. Niektorí ľudia stratia schopnosť konať ako ľudia, preberie nad nimi starostlivosť brušný mozog a chovajú sa ako zvieratá.

Človek sa postupne naučil ovládať zvieracie správanie a vytvoril vo veľkom mozgu centrá ľudského správania, ktoré sa vybudovali vzdelaním a ľudskou výchovou. Tieto centrá úplne zatlačili zvieracie vedomie v brušnom mozgu. Otvára sa hlavne po dlhšom pobyte v divokej prírode. Praveký človek dokázal iba riadenie z brušného mozgu vyhecovať do dynamického stavu a to hlavne dokolečka sa opakujúcimi tancami. Teda niečo ako tranz nebáť sa ohňa alebo zvierat. Prírodný človek šaman už dokáže prepínať pudy tam, kde potrebuje. Potrebuje loviť, ale brušný mozog by chcel, aby spal, tak pomocou magického pohybu možno prinútiť brušný mozog, aby zmenil správanie. Človek stredoveku už ovláda brušný mozog aj silou vlastného rozhodnutia, ktoré má vo veľkom mozgu. Človek tejto doby, ale aj doby otrokárskej má už určité vedomosti o sebe a svojom okolí a vytvoril vo veľkom mozgu dostatočnú silu, aby mohol prevziať svoj osud do vlastných rúk. Človek už úplne ovláda brušný mozog a vytvoril vo veľkom mozgu protiváhu, ľudské rozumové správanie.

Ezoterik je osoba, ktorá ovládne tieto techniky a prenikne do tajomstiev brušného mozgu aj veštecky. Zároveň veštecky skúma a preveruje, pokiaľ možno skoro všetky prípady jedincov, ktorí robili v tejto oblasti duchovnú cestu, liečiteľstvo a iné aktivity. Na základe tohto výskumu sme zistili, že brušnom mozgu sú ukryté určité pudové zložky ľudského správania. Hrubé črevo by sme si podelili na tri rovnako dlhé časti a v prvej časti by sme uložili pud sebazáchovy, ktorý sa aktivizuje, keď človeku hrozí nebezpečenstvo alebo smrť. V druhej časti je pud rozmnožovací a tento sa aktivizuje pri párení, alebo keď človeku hrozí poškodenie pohlavných orgánov. V tretej časti sa nachádza pud teritoriálny, ktorý sa aktivizuje, keď sa človek ocitne v neznámom teréne. Je to prirodzený pomocník pre človeka.

No ezoterik ide ešte ďalej a usiluje sa o ďalšie možnosti, ktoré táto oblasť poskytuje. Musí však upustiť od rozumovej komunikácie a prejsť na komunikáciu na základe symbolov. Teda potlačiť rozumovosť a naladiť sa ako dieťa v materskej škôlke. Pokiaľ tak ezoterik nespraví, tak nebude môcť preniknúť hlbšie do systému pudov v brušnom mozgu. Ezoterik použije systém symbolov jaskynných obrázkov. A aj tu si môže vybrať dve cesty, jedna je cesta uctievania týchto troch pudov na systém náboženský a silný prienik pudov do života pre bunky, potomstvo, rozmnoženie a život sám osebe. Je to náboženská oslava života. No je tu aj iná cesta a to cesta vyhrážok, že sa v symbolike jaskyne zasamovraždíte, odrežete si pohlavné orgány a potom aj ruky a nohy. Pokiaľ idete cestou vyhrážok, tak prinútite tieto tri pudy, aby sa začali starať o vaše zdravie inak ako doteraz. A to by sme mohli už nazvať cestou mystickou, kde pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud teritoriálny prinútite k niečomu, čo nie je ich pracovnou náplňou. Jednoducho sa postarajú o bezchorobnosť a dlhovekosť zároveň.

Tým však duchovná cesta do brušného mozgu nekončí. Máme tu ešte jeden fenomén a to je ten, ktorý z brušného mozgu riadi život buniek, ich vnútorné orgániky a jadro, delenie a chromozómy. Hrubé črevo, neuróny v ňom a časť brušného mozgu majú na starosti orgániky vo vnútri bunky medzi vonkajšou a jadrovou blanou. Tenké črevá a tu existujúce neuróny a časť brušného mozgu riadia v bunkách ich delenie a rozmnožovanie. Aby sa ezoterik dostal dovnútra neurónov v brušnom mozgu, tak musí ovládnuť Silva školu rezonancií membrán. Potom sa mu otvorí mikrosvet vo vnútri neurónov brušného mozgu a odtiaľ cesta do systému riadenia života buniek celkovo.

A hlavne o tomto je duchovná cesta brušného mozgu. Netreba zabudnúť na energetickú auru okolo brušného mozgu a psychický prienik do energetického obalu okolo vlastného tela.

Pridaj komentár