Už druhýkrát sa budem venovať úvahám o delení ezoteriky na mikro a makrosvet. Ide o teoretickú úvahu, ktorá vychádza z ezoterického vešteckého výskumu, ezoterickej praxe a ezoterického experimentovania na vlastnej duchovnej ceste.

Vychádzame z predpokladu, že ezoterik je osoba, ktorá má záujem o absolvovanie duchovnej cesty čo najvšestrannejšie a s cieľom dosiahnuť ciele, ktoré ešte v oblasti ezoteriky iní ezoterici nedosiahli. A to mám na mysli celú ezoterickú minulosť. Zároveň treba mať na mysli tú skutočnosť, že cieľom je dosiahnuť také ciele, ktoré sa nepodarí dosiahnuť nasledovníkom, ani keby sa snažili robiť duchovnú cestu doslova každú sekundu svojho ľudského života.

Napríklad je možné tento ambiciózny cieľ preniesť do makrosveta a tu ezoterik usiluje o to, aby si vybudoval kozmické vedomie. Bližšie Kozmos sekcia. Kozmické vedomie je rozhodujúca schopnosť ezoterika prenikať do makrosveta, teda sveta väčšieho ako 0,1 mm. Pokiaľ by ezoterik nemal kozmické vedomie a psychicky by nevedel prenikať do kozmu, z hľadiska objektov by bol schopný si do spomienok uložiť tak akurát časť prostredia okolo a časť planét a súhvezdí, ktoré zazrie svojimi zmyslami alebo cez technické pomôcky ako je napríklad ďalekohľad.

Ezoterik, ktorý disponuje kozmickým vedomím, je schopný prenikať do kozmického priestoru a spoznávať planéty a súhvezdia priamo zo svojho vnútra. Bežný jedinec tento potenciál nemá a do pamäte ukladá hlavne obrázky z družíc, ktoré ľudstvo vypúšťa do kozmu. Bežný človek je obmedzený vo svojom poznaní technickou a rozumovou vyspelosťou ľudstva. Pokiaľ má ezoterik kozmické vedomie, má neobmedzené možnosti spoznávať kozmický priestor a do pamäte môže bezprostredne ukladať väčšie objekty makrosveta ako dnešný človek a tak isto človek budúcnosti. V ezoterikovej mysli sú už planéty, súhvezdia, ale tiež objekty väčšie a to tri veľké zoskupenia galaxií v priestore okolo nás. Takúto predstavu dnešné a ani budúce ľudstvo tak ľahko mať nebude. Samozrejme, že sú to len vešteckými zmyslami tušené útvary. No táto skutočnosť nie je ezoterikovi na príťaž a pokiaľ je dosť vyspelý, tak sa s vedeckými kapacitami neprie. Dobre vie, že existencia týchto troch kozmov je v rovine vedeckej hypotézy a ezoterik nemá priame dôkazy. No je to iba zatiaľ, ezoterik má možnosť psychicky putovať tak ďaleko ako sa len dá. V rámci reinkarnačných pochodov sa programuje, aby trvalo do seba získaval informácie o kozmickom priestore a všetkom, čo je v kozme okolo nás.

Na opačnom konci je mikrosvet a teda svet menší ako 0,1 mm. Tu si musí ezoterik uvedomiť, že nemá svoje zmysly usporiadané vidieť a vnímať celkovo svet, v ktorom žijú mikroorganizmy. Tak isto zmyslami nie sme schopní vnímať svet molekúl, atómov a častíc. Doteraz psychicky do tohto sveta mohli prenikať iba osoby s poškodením nervových zakončení a často si to vôbec neuvedomujú, že niekde prenikajú, do nejakého mikrosveta. Cieľom ezoterika je znovu preniknúť psychicky do mikrosveta a to čo najhlbšie, jednak do jedného atómu alebo častice a potom do skupiny buniek, molekúl a častíc mikrosveta.

Pokiaľ by ezoterik neprenikal do mikrosveta, tak by mu zostal neprístupný tento svet a v ňom uložené informácie a určité druhy diania. Ezoterik si sugeratívne nahodí klinickú smrť a kmitanie membrán hlasiviek, veštecky vníma spomienky tých, ktorých psychika fungovala v mikrosvete a tí po smrti uložili spomienky do sveta mŕtvych inak ako osoby, ktoré vo vnútri nekmitali. V magmatických poliach Zeme a celkovo v poliach kozmického priestoru sú spomienky tých, ktorých myseľ kmitala, uložené inak ako tých, ktorí tento fenomén nemali otvorený. Ezoterik veštecky ťažko prenikne do psychiky inej osoby, pokiaľ táto funguje na úrovni mikrosveta. Ezoterik aj tu preniká do úrovne aj sto núl za desatinou čiarkou.

Zvládnutie mikrosveta dovoľuje vnímať naraz všetky spomienky a veľmi plastické. Z dôvodu uchovania spomienok pre účely reinkarnácie je to veľmi dôležité, aby sme spomienky vnímali všetky naraz a v okamihu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.