Začal som znovu čítať prípady klinickej smrti a prevádzať nácvik týchto stavov. Nejde mi tu o nácvik fyzický, ale výhradne v predstavách na základe imaginácie. Postupne si čítam opis pocitov ľudí, ktorí sa vrátili z klinickej smrti. Prípady tohto druhu si nájdete v knižke (NE)UVERITEĽNÉ PRÍHODY od V. Vičanovej. Tieto stavy sprevádza zážitok alebo pocit, že ste z tela von. Často nasleduje zážitok prechodu cez niečo tmavé a hlboké, môžu to byť dvere, okno alebo iný objekt. Nasleduje zážitok stretnutia mŕtvych príbuzných. Po tomto zážitku nasleduje zážitok láskavo svietiacej bytosti. Nasleduje prehliadka života. Niektorí rýchlo prenikajú do niečoho, čo možno nazvať kozmos plný bytostí. Osobne som sa mnohokrát mentálne a bioenergeticky napájal na ľudí v momente smrti a môžem sa na základe týchto skúseností domnievať, že mŕtva osoba prežíva vnútorné astrálne roviny všade tam, kde sa nachádzajú zhluky neurónov. Naopak, pri čítaní zážitkov som mal pocit, že predstava seba zo spomienok je oddelená a silne bioenergeticky nabitá. Mám pocit, že som vstúpil ako duch do astrálnych rovín. Mám pocit, že sám seba vidím zhora. Hormonálna žľaza šišinka medzi hypofýzou a epifýzou pracuje na plné obrátky. Mám pocit autistu, ktorý vstúpil do astrálnych projekcií svojho tela. Bližšie Rituálna škola.

Pridaj komentár