Úvaha o zasvätení do určitého systému zasväcovateľom alebo samozasvätením pomocou pochopenia a pravidelného cvičenia.

V jednom nemenovanom časopise zaoberajúcom sa problematikou meditácií som našiel článok, ktorý sa priamo dotýkal aj mojich internetových stránok. Dotyčná osoba sa zamyslela nad dvomi oblasťami ezoteriky. Pri zasvätení učiteľmi, majstrami a zasväcovateľmi vás v priebehu jedného dňa a niekedy niekoľkých dní zasvätia a umožnia vám používať z vášho vnútra určité schopnosti. Najviac zasväcovacích kurzov robia reikisti. Majú vybudovaný trojstupňový základný systém zasvätenia a potom ďalšie špecializované zasvätenia. Ešte sa dá hovoriť o zasväcovacích kurzoch Silvovej metódy. Ďalej transcendentálnych kurzoch postavených na viere v Boha. Existujú aj kurzy zasvätenia Anjelov Atlantídy. Píšem tu o verejne prístupných zasväcovacích kurzoch. Určite existujú aj utajené zasvätenia v rôznych ezoterických a náboženských spoločnostiach. Napríklad časť zednárskych zasväcovacích postupov bola publikovaná v ezoterickej literatúre. So zasväcovacími rituálmi sa stretávam aj pri vešteckom prieskume informačných polí mŕtvych ezoterikov, uložených v ich kostiach a popole. Nemyslím si, že tu prichádza ku konfrontácii, či zasvätenie majstrom alebo samozasvätenie poznaním a pravidelným cvičením. Kto má chuť, tak sa dá zasvätiť a pokiaľ sa rozhodne pre samozasvätenie, tak na mojich stránkach si nájde dostatok skúseností. V konečnom dôsledku aj po zasvätení majstrom sa treba pravidelne venovať praktizovaniu a zdokonaľovaniu toho, čo zasvätenie prinieslo. Pokiaľ sa nepraktizuje to, čo sa zasvätením získa, prichádza k jeho oslabeniu až strate. Nakoniec môže prísť k situácii, že ten, kto bol zasvätený, nájde na mojich internetových stránkach vhodnú inšpiráciu na rozvoj vlastného zasvätenia. Ja osobne rád čerpám a preberám všetko dobré a životaschopné od iných ezoterikov a vôbec mi nevadí, že boli zasvätení. Už dávnejšie som prehlásil, že som sa nedal zasvätiť zámerne a to z toho dôvodu, že som ezoteriku chcel preskúmať pekne od základov na vlastnej koži. Bol som jednoducho zvedavý aj intelektuálne. Keby som si bol dal spraviť zasvätenie hneď na začiatku, tak by som nemohol skúmať cestu. Teda danú schopnosť, ktorú otvoria na kurzoch, som si otváral sám neustálou meditáciou. Tým som ukázal, ako môže vyzerať cesta k zasväteniu bez zasväcovateľa. No nikomu ju nenatláčam a tiež neohováram tých, ktorí idú cestou zasvätení. Nie som jediný ezoterik, ktorý sa vydal týmto moderným trendom, a tak isto asi nebudem obľúbený v konzervatívnych kruhoch ortodoxných ezoterikov. Úplnú averziu na moje stránky získali tí, ktorí si prečítali, že každá výnimočná schopnosť ezoterika stojí na určitej fyzickej a psychickej patológii. To už by ma niektorí aj ukrižovali. Čo by nebolo až tak zle, pretože sa chystám preskúmať aj cestu mystika, ktorá spadá do náboženskej oblasti. To som si dovolil zažartovať. Nevidím nič zlé na tom, keď aj v ezoterike bude pestrejšia ponuka ako doteraz. Vážení, vyberte si, čo vám viac vyhovuje. Nakoniec je paradoxné, že keď som dosiahol niektoré schopnosti samozasvätením, tak som sa dal zasvätiť. To je ale trúfalosť! Nebojte sa, nezasväcovali ma živí majstri, ale tí, ktorí robili prvé zasvätenia a boli často najlepší. Ide o špeciálnu oblasť zasvätenia cez informačné polia mŕtvych ľudí, ktoré sa dajú aktivizovať v kostiach alebo v popole bývalej ľudskej bytosti. A takýto druh zasvätenia si môže dovoliť málokto. Práve samozasväcovanie vedie k tomu, že sa môžem nechať zasvätiť tými najlepšími z ľudskej histórie. Teda zavádzam nový termín posmrtné zasvätenie. A v tejto chvíli niekto od závisti praskol úplne. Zasvätia ma z histórie tí najlepší a ešte zadarmo. To je tá najskvelejšia správa posledných desiatich rokov. Záverom by som sa chcel poďakovať Silvovcom, že som na článok dotyčnej osoby o zasväcovaní nereagoval podráždene, ale usiloval som sa v tomto článku od danej osoby nájsť niečo, čo ma posunie ďalej. O svoje skúsenosti sa rád a zadarmo podelím.

Pridaj komentár