Technika dvoch rozdielne blikajúcich svetiel a technika dvoch zvukových vibrácií počutých naraz. Rozdiel medzi vibrovaním práčky a mixéra, ktorý pociťujeme na povrchu prstov. Výsledok dvoch rozdielnych vibrácií vyvoláva intenzívnu koncentráciu.
Pri základnom cvičení sa pozeráte na dve blikajúce svetlá. Každé svetlo bliká inou rýchlosťou. Vy sa skoncentrujete a snažíte sa hlavne vnímať výslednú blikajúcu rezonanciu. Výsledná rezonancia prináša silnú koncentráciu do oblasti neurónov mozgu. Takáto koncentrácia je nebývalo účinná. Z mediálneho nosiča s dvomi reproduktormi počúvate z každého reproduktora iné zvukové rezonancie. Vzniká splývanie týchto dvoch rôznych rezonancií a vytvára sa rozdielna rezonancia. Výsledným zvukovým kmitom sa účinnejšie koncentruje do neurónov veľkého mozgu. Pri vnímaní si položíte jednu ruku na práčku a druhú ruku na mixér. Vnímate vo svojej mysli rozdiel týchto dvoch vibrácií. Výslednou vibráciou sa koncentrujete do neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Koncentrácia je rýchlejšia a účinnejšia. Takáto vibrácia vzniknutá z rozdielu dvoch vibrácií má vlastnosť prenikať do vašej psychiky účinnejšie. Napríklad si lepšie pamätáte a tiež si lepšie a rýchlejšie spomínate na minulé udalosti. K technike účinnejšieho prenikania dovnútra vašej psychiky je vhodné použiť rezonančnú hypnózu. Hovorili sme o nej v predchádzajúcom príspevku. Tentoraz k výslednej rezonancii vzniknutej z rozdielu dvoch rezonancií pridajte hypnózy, pri ktorých sa používa technika protikladu. Teda jemne kmitajúci výťah ide zároveň hore, ale aj dole s vašou osobou. Za reálnych podmienok to nie je možné, ale vo vašich predstavách je možné všetko. Takto praktizované koncentrovanie je účinnejšie použitím práve dvoch techník. Všetko, čo tu píšem, si niekoľkokrát prečítajte. Snažte sa to vnútorným hlasom pochopiť a potom postupne aj nacvičovať. Výsledný rozdiel dvoch rezonancií presuňte na šedú kôru veľkého mozgu.

Pridaj komentár