Tento príspevok sa venuje nácviku vnímania kozmu na základe terajších vedeckých poznatkov. Zároveň sa nacvičuje vytváranie plasticko- pohybovej predstavy. Pri výcviku sa napájame na ľudí, ktorí sú ochrnutí a tento handicap im transformuje ich pozemské vnímanie na kozmické vnímanie.
Cvičenia zahajujeme usadením do základnej jogínskej asany. V asane sedíme určitú dobu, až kým nadobudneme pocit, že sme úplne ochrnuli a začíname nadobúdať pocit zmeny vnímania z pozemského na kozmické. V predchádzajúcom cvičení sme nacvičovali pohybovú trojrozmernú predstavu o planéte Zem a jej pohyb okolo vlastnej osi, ale aj okolo Slnka. Všetko si riadne precvičte. Je rozumné sa aspoň jeden rok vracať ku každému cvičeniu, kým sa nevytvorí trvalý stereotyp. Je vhodné si uvedomiť, že naša slnečná sústava je súčasťou mliečnej dráhy, ktorá sa javí ako obrovská rotujúca špirála okolo určitého stredu, teda veľký pohybujúci sa disk. Súčasťou tohto disku je aj naša slnečná sústava. Disk vytvárajú nekonečné množstvá iných planetárnych sústav, ktoré môžu vytvárať rozsiahle galaktické priestory. V hlave si vytvoríme malú priestorovú diskovitú predstavu kozmického priestoru, cez ktorú z jedného okraja k druhému prechádza čierna diera. Celým kozmickým diskom sa preháňajú kométy. To by na začiatok stačilo. Neskoršie túto predstavu budeme zdokonaľovať a vnímať čo najviac priestorovo. Z tejto predstavy sa vrátime do našej slnečnej sústavy a podrobnejšie budeme modelovať čo najpresnejšiu predstavu o Slnku v podobe zmenšenej makety. Precvičili sme si doterajšie vnímanie kozmického priestoru a planét s určitými súvislosťami. Znovu si vytvoríme v hlave predstavu planéty Zem a v predstave sme schopní vnímať Zem z kozmického priestoru tak, ako to mohli zažiť všetci astronauti. Striedajte pocity vzďaľovania sa od Zeme do kozmického priestoru, až kým sa planéta Zem nezmení na drobnú hviezdu. Potom sa znovu približujte alebo obiehajte okolo Zeme ako družica. Pokúste sa náhle zostupovať cez atmosféru na povrch Zeme. Na povrchu Zeme modelujte vo svojej predstave kontinenty a moria. Postupujte ďalej a prenikajte vrstvami Zeme až do magmatického jadra a naspäť. Znovu sa cez atmosféru presúvajte v predstave do kozmického priestoru s cieľom vytvoriť vo vnútornej makete vášho kozmu dvojhviezdu Zeme a to Mesiac. Snažte sa čo najreálnejšie vytvoriť malú maketu Mesiaca a jeho pôsobenia v slnečnej ústave. Po tomto opakovaní sa môžeme pustiť k opakovaniu údajov a predstáv o planéte Mars. Nezabudnite na celkovú predstavu našej slnečnej sústavy. V strede sa nachádza Slnko, najbližšie v poradí Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a najvzdialenejšie je Pluto. Dnes si do vnútornej predstavy vnesieme najväčšiu planétu – Jupiter, spolu so Slnkom predstavujú 99,9 percent hmotnosti našej slnečnej sústavy. Jupiter je 318 krát hmotnejší a má 11 násobný priemer Zeme. Jupiter sa otáča najrýchlejšie zo všetkých planét. Jupiter má 13 rôznych mesiacov. Jupiter je po Saturne a Uráne v poradí treťou známou planétou s prstencom. Neustále máte pocit, že ste ochrnuli, aby ste mohli mať otvorenú aj túto dimenziu svojej mysle. Dnes ste dostali do svojho vnútorného sveta ďalšiu planétu a to je planéta Jupiter.

Pridaj komentár