Tento príspevok sa zaoberá nácvikom živej fantázie a jej kontrolou a to tak, aby neprerástla do nekontrolovateľných rozmerov.

Sme rozdielni, jedni majú fantáziu až chorobne prebujnenú a iní majú, vlastne nemajú, fantáziu vôbec. Tí, ktorí ju majú prebujnenú, sa musia naučiť dostať ju pod kontrolu a tí, ktorí fantáziu nemajú, sa musia v ezoterike naučiť túto fantáziu podľa potreby otvoriť a potom zase všetko uviesť do normálneho stavu.

Uvediem príklad: v normálnom stave sa pozriem na oblaky na oblohe a vidím tam výhradne to, čo tam je, teda modrastú oblohu a bielo- sivasto- modrasté oblaky. Pokiaľ ale mám prebujnenú fantáziu, tak v oblakoch budem môcť vidieť veľké hlavy, božské bytosti alebo scény z erotických filmov. Pre veštecké výkony je potrebné mať schopnosť živej fantázie. Prízračná je táto schopnosť pri technike veštenia z usadenín čaju alebo kávy. Ale fantázia je potrebná aj pri ostatných vešteckých technikách. Aby sme sa stali kvalitnými veštecky ladenými ezoterikmi, začneme pri nácviku vešteckých techník s nácvikom fantázie.

Zasadneme do meditačnej polohy a pozeráme sa do oblakov. Hľadáme vhodný spôsob, aby sme v oblakoch videli napríklad postavy, tváre a celé mestá. Keď sa nám to podarí, je vhodné sa naučiť všetko vnímať úplne pragmaticky a reálne tak, ako to vidí väčšina ľudí okolo nás. Ďalší takýto výcvik môžeme absolvovať pozeraním sa na stenu, kde su odpadnuté kúsky omietky. Znovu sa snažíme vidieť na ošarpanej stene určité výjavy. Po dosiahnutí iných predstáv sa z tohto stavu treba vrátiť do reálneho vnímania. Túto schopnosť sa môžeme naučiť otvoriť aj pri pálení dreva a rôzneho materiálu. Z horiacich objektov stúpa dym a v tomto dyme môžeme vnímať určité dianie, napríklad postavy a určité udalosti. Zájdete si v noci na okraj lesa a znovu sa uvediete do stavu, v ktorom máte pocit, že v lese sa zjavili určité postavy a tu vykonávajú určité rituály.

Zájdite si na cintorín. Tu pri čerstvom hrobe sa uvediete do meditačného stavu a vnímate, čo sa deje okolo hrobu mŕtvej osoby. Nič si z toho nerobte, že psychiater by váš stav nazval živou, divokou a prebujnenou fantáziou. No v ezoterike je to stav iného vnímania reality božstiev v objektoch vonkajšieho sveta. Ďalší tréning je zameraný do vnútorných pamäťových spomienok a tak isto to môže byť nasmerované do snových predstáv. Môžeme vidieť božstvá choroby a božstvá zdravia orgánov tela.

Takýmto spôsobom môžeme vnímať aj božstvo vlastnej sexuality, múdrosti, ezoteriky a podobne. Je to svet šamanstva, ale aj náboženstva, v ktorom cvičiaci ezoterik prenikol do ľudských, ale aj zvieracích neurónov a odtiaľto dokáže vnímať svet božstiev všetkých predmetov a objektov v sebe alebo okolo seba. Takto sa dá preniknúť do každej spomienky, do každého sna a do každej bunky svojho tela. No tieto prieniky sa dajú realizovať aj do živých objektov.

Inou technikou je nakreslenie niekoľkých čiar a rozmazaných machúľ. V týchto čudesných kresbách sa znovu usilujeme vidieť určité božstvá. Tu sa fantázia netvorí spontánne a nečakane, ale je vedome riadená k určitému cieľu. Pri nekontrolovateľnej fantázii sa nedajú riadiť vzniknuté prejavy. Vytvorené a oživené fantázie si robia, čo chcú a to môže byť nebezpečná hra. Takto vedome vzniknuté predstavy môžu byť pre meditujúceho hotová pohroma a prehlbujúci sa zmätok. Živá fantázia je u rozumného ezoterika vyvolaná, vedome použitá a potom utíšená a celá psychika vrátená do normálu. Celkovo základom úspešného ezoterika je vyvolanie zvláštnych stavov a návrat do reality.

Pridaj komentár