Autor: Jiří Janča
Knižka: Reflexní terapie
Vydalo: nakladatelství EMINENT P.O.Box 298 Praha 1

V tomto príspevku sa budeme venovať problematike, ktorú ja osobne zahŕňam do alternatívnej medicíny a to preto, lebo pri jej vysvetľovaní a praktizovaní sa používajú medicínske skúsenosti a poznatky. Dalo by sa tiež povedať, že reflexná terapia sa rozvinula z masérskej praxe. Odčlenila sa z nej a nabrala do seba medicínske poznatky. Aby ste si vedeli o všetkom v tejto oblasti spraviť prehľad, je potrebné vnímať osteopatiu a liečebné postupy, ktoré súvisia s ľudskou kožou, tukom, svalmi, ľudskými šľachami, kĺbmi, kostrou, nervami, orgánmi a pohybom. Do osteopatie by sme zahrnuli klasické masáže, lymfomasáže, strečing, reflexnú masáž, nácvik správneho držania tela. Tak isto sem môžeme zahrnúť rôzne pohybové aktivity ako posilňovanie, plávanie, joga, Tai či, Čikung a podobne. Jednoznačne sem patria všetky terapie o pohybových vzorcoch. Reflexnú masáž by sme mohli nazývať aj akupresúrou, alebo hovoriť o tlakovej masáži. Tak isto by sme sem zahrnuli terapie, ktoré pôsobia do týchto oblastí teplom, chladom tlakom a vpichom ( akupresúra).

Pokiaľ sa na reflexnú terapiu pozrieme z hľadiska ezoterického a tiež duchovného, tak môžeme hovoriť o úrovni vedomia plazov a obojživelníkov. Toto vedomie je pri každej činnosti sústredené na povrch kože. Pokiaľ je pri každej činnosti vedomie sústredené do svalov, hovoríme o vedomí chladnokrvných živočíchov a to hlavne rýb. Napríklad, pokiaľ sa venujete meditácii na oblasť kože, tak vlastne robíte šamanské meditácie súvisiace s potnými žľazami a teda špeciálne techniky totemového zvieraťa. Bližšie Šamanská sekcia a vyhľadávač slov. Pokiaľ sa meditačne venujete prieniku do svalov a šliach vlastného tela, hovoríme, že špeciálne cvičíte schopnosti prútkarov a tých, ktorí pracujú s kyvadielkom a virguľou. To je závažie na špagátiku. Bližšie daj do vyhľadávača slov. V tomto duchovnom napredovaní vám reflexná terapia môže výdatne pomôcť.
Trochu sme sa venovali ezoterickej teórii a teraz sa poďme venovať hore menovanej knižke. Celkovo je táto knižka mimoriadne vydarená, preto som ju aj vlastne vybral do sekcie Knižných recenzií. Knižočka je značné tenká, ale zahustená množstvom obrázkov s popisom, ako robiť reflexnú terapiu. Škoda, že takýchto brožúrok a knižiek nie je na našom trhu viac. Autor podrobne opisuje najčastejšie oblasti, v ktorých sa robí reflexná terapia, a to je oblasť rúk a chodidiel. Všade sú praktické obrázky, ako dotyčné body na rukách a nohách stláčať. Z hľadiska získania základných informácií a vytvorenia vlastnej samoreflexnej praxe knižka bohato postačuje. Tak isto pokiaľ chcete praktizovať reflexnú terapiu na iných ľuďoch, tak vám dá knižka základné nasmerovanie. Je v tomto prípade vhodné najprv prejsť základným masérskym výcvikom a potom prejsť výcvikom reflexnej terapie. Poslanie knižky informovať verejnosť, čo je reflexná terapia, je dostatočne naplnené. Pokiaľ sa na túto knižku budeme pozerať z pozície alternatívnej medicíny, tak je nutné knižku doplniť o dôležité medicínske poznatky. Osobne som sa ako senzibil podieľal na skúmaní reflexnej terapie u viacerých meditujúcich. Postupovali sme tak, že sme stlačili jeden bod na nohe a určitú dobu sme ho masírovali. Senzibilita toho, ktorý masíroval reflexný bod a toho, na kom bol bod masírovaný nedovolila potvrdiť, že daný bod súvisí s určitým orgánom tak, ako to bolo popisované. Jednoducho napísať, že určitý reflexný bod na danom mieste u každého liečeného súvisí s tým istým miestom v tele alebo s orgánom neobstojí. No jednoznačne pôsobenie na reflexný bod prináša fyzické účinky v tele takto liečenej osoby. Treba však vešteckými schopnosťami zistiť, ktorý bod treba stlačiť, aby sa zapôsobilo do oblasti toho ktorého orgánu. Tak isto je treba veštecko – intuitívne zistiť, kde sa tento bod alebo séria bodov nachádza. Z toho vyplýva, že každý musí postupovať individuálne a nájsť ten správny bod, aby cezeň mohol pôsobiť do vybranej oblasti alebo vybraného orgánu. No pokiaľ sa rozhodnete používať pri prevencii chorôb alebo liečení chorôb práve reflexnú terapiu, je vhodné postupovať podľa návodov v knižke a získať na začiatok knižnú skúsenosť. Nech vás neodradí ani to, že si dotyčný bod stlačíte a v chorom orgáne, ktorý ste sa rozhodli liečiť, nič necítite a nič sa nedeje. Nechcem vzbudzovať voči knižke negatívny postoj ani negatívne emócie. Vychádzam len zo skúseností, ktoré som získal z praktického terénu. Tu som musel často vysvetľovať, že ten či onen reflexný bod pôsobí u každej osoby v inej oblasti tela. Veštecky a intuitívne som im tento bod nachádzal. Vždy bol u každej liečenej osoby na inom mieste. Stalo sa aj to, že sa počas opakovanej terapie reflexný bod súvisiaci s liečbou posunul na iné miesto.
Teda bude platiť zásada, že ten, kto sa venuje reflexnej terapii, by sa mal stať aj veštcom. Tak isto by sa mal stať senzibilom a vyciťovať tvorbu nervového vzruchu. Bez týchto schopností a praktických skúseností bude reflexná terapia malo účinná. Nakoniec je tu ešte iná možnosť, robiť reflexnú terapiu cez psychiku a to vyvolaním reflexných tlakov cez psychiku a to koncentráciou do reflexného bodu cez nervové zakončenia. Všetko zvnútra organizmu. Celkovo na záver možno povedať, že mi dala osobne veľa impulzov na praktizovanie reflexnej terapie ako samoliečiteľstva. Sám sebe reflexným masérom.

Pridaj komentár