DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie ISLAMU. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
EXTATICKÝ STAV umožňuje intenzívnejšie precítenie islamského náboženského stavu. Tento stav sa dosahuje dlhotrvajúcim čítaním, modlitbou, cvičením a meditáciou. Pod dlhším časovým úsekom treba rozumieť 2 až 3 a možno i viac hodín. Počas týchto hodín sa venujete iba ISLAMU. Cvičte pozvoľna a neprepínajte svoje sily.

ISLAM je náboženský systém.
ALAH je ten, ktorý nás obdarúva, alebo nám niečo dáva.
Symbolika: veľké množstvo slnečných lúčov
MOHAMED je ten, ktorý sprostredkováva ALAHOV DAR.
Symbolika: Hviezdy.

CVIČENIE: uvedomenie si psychického tela a vaša vedomá koncentrácia do oblasti temenného mozgu v ľavej a pravej hemisfére. Pred týmto cvičením treba mať precvičenú epileptickú povahu.

MAKROSVET

Viď obr.

MOHAMED
Symbolika: meč, turban, stan a spev
HORE
Symbolika Jupitera, Slnka, Marsu a zverokruh Strelca, Leva a Barana
DOLE
Symbolika Mesiaca, Marsu, Venuše, zverokruh Raka, Škorpióna, Rýb
VPRAVO
Symbolika Uránu, Venuše a Merkúru, zverokruh Vodnára, Váh a Blížencov
VĽAVO
Symbolika Saturnu, Merkúru a Venuše, zverokruh Kozorožca, Panny a Býka

TEXT NA ROZJÍMANIE

1. V mene Všeboha milosrdného a zľutovného
2. Bolo mi vnuknuté Všetko
3. Naslúchaj všetkému, čo hovorí Korán
4. Všetkému sme v Koráne uverili
5. Povznesená nech je všetka dôstojnosť Koránu
6. Všetky miery presahujúci Korán
7. Všetci hľadajte útočište v Koráne
8. Všetci počúvajte Korán
9. Keď všetci počuli o správnom poznaní v Koráne
10. Všetci sa odovzdáme do vôle Koránu
11. Všetci sa uberáme ku Koránu

Pri čítaní Koránu vkladajte do textu slovíčko VŠETCI.

KORÁN

SÚRY PRVNÍHO MEKKÁNSKÉHO OBDOBÍ
/ I /
SÚRA 1
OTVÍRATELKA KNIHY

Ve jménu Boha milosrdného, slivotného.
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
milosrdnému, slitovnému,
vládci dne soudného!
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
veď nás stezkou přímou.
Stezkou těch, jež zahrnuls milostí svou,
ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou!

AKO ČÍTAŤ KORÁN?

V prvom rade musíte byť v ALFA STAVE a zároveň sa koncentrujete do oblasti temenného mozgu (epileptická povaha). Zároveň si pri čítaní Koránu vo svojej mysli predstavujete ľubovoľné kombinácie čísel. Keď toto zvládnete, predstavujte si číslice a zároveň znaky islamského písma.

Pridaj komentár