Čo sa bude diať s našimi spomienkami po fyzickej smrti. Ezoterik túži, aby jeho spomienky fungovali vo svete mŕtvych podľa určitých pravidiel, ktoré vloží do svojich spomienok. Svet mŕtvych a veštecké bádanie jeho prejavov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3. Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Je faktom, že existujú osoby, ktoré sa venujú komunikácii so svetom mŕtvych. Je faktom, že ľudia vstupujú do klinickej smrti a vracajú sa z nej nejaký zvláštni a pozmenení. Je tu množstvo rôznych informácií o svete mŕtvych. A našou snahou je a bude, aby sme aj do tejto vrcholovej oblasti priniesli určitý poriadok, racionalitu a vedeckosť. Preto sme sa rozhodli svet mŕtvych začať veštecky skúmať a zisťovať, ktoré tvrdenia stoja aspoň na nejakých racionálnych základoch. Vytvorili sme si v mozgu veštecké centrum vnímania toho, čo je vo svete mŕtvych. Spravili sme obrovské množstvo vešteckých výkonov do tejto oblasti. Najprv sme veštecky vyšetrovali osoby, ktoré prežili klinickú smrť a prišli sme na to, že sa v nich objavujú spomienky mŕtvej osoby. Tak isto sme veštecky a aj osobne ošetrovali matky, ktorým zomrelo dieťa a nedokázali sa s týmto faktom zmieriť a zistili sme, že v sebe majú záznamy z mysle dieťaťa, ktoré zomrelo. Začali sme skúmať osoby, ktoré počas embryonálneho vývoja prežili klinickú smrť. Zistili sme, že majú v sebe nejaké záznamy a spomienky cudzej osoby.

Sami sme podstúpili nácvik klinickej smrti a prijali zo sveta mŕtvych do seba rôzne záznamy. Cvičili sme techniku fantómovej ruky, ktorú nájdete v predošlých článkoch. Prijali sme do seba množstvo rôznych záznamov zo sveta mŕtvych a trvalo mnoho mesiacov, kým sme sa ich naučili veštecky zistiť a potom poslať naspäť do sveta mŕtvych. Tak sme zistili, že pokiaľ si otvoríme sugeratívnym výcvikom v neurónoch veľkého mozgu prepnutie neurónov, tak zo sveta mŕtvych sa do nášho tela dostane aj niekoľko záznamov a vždy sa tak deje. Dnes už chodíme do sveta mŕtvych cez neuróny veľkého mozgu iba ako foto turista, ktorý do seba nepustí nič a iba si spraví niečo ako foto toho, čo je vo svete mŕtvych. Pokiaľ si myslíte, že vo svete mŕtvych sú nejaké obrázky, tak je dobre poopraviť svoje predstavy. Skorej tu pri racionálnom vešteckom výkone vnímate iba niečo ako digitálny záznam vlastného hlasu alebo fotografie realizovanej cez mobil. Až vešteckým výkonom v hlave môžete rozkódovať záznamy vo svete mŕtvych.

Postupne sme vypracovali techniku psychického prieniku do sveta mŕtvych a to napojením sa cez magmatické energie na miesto pozostatkov dotyčnej mŕtvej osoby. Pokiaľ po dotyčnej osobe nezostali pozostatky, v prípade spopolnenia sa ide cez vlastné kosti do sveta mŕtvych. Definovali sme, kde je svet mŕtvych; ten je všade tam, kde človek vstupuje do stavu zomierania a uvoľňuje svoje spomienky do tejto dimenzie, ktorá je všade okolo nás a v celom kozme a v jeho nekonečnostiach. Vstup je vždy cez stav klinickej smrti a je jedno, či ide o skutočnú klinickú smrť alebo špeciálne cvičenú.

Vo svete mŕtvych treba čakať uvoľnené spomienky všetkých mŕtvych zvierat a ľudí. Ide o všetkých ľudí a zvieratá na úrovni cicavcov a primátov. V zásade sú tieto spomienky roztratené a rozbité. Spomienky prírodných šamanských kultúr, ktoré mali navzájom spojené myslenie, sa tiež nájdu spolu. No niektoré sú osobitné, pokiaľ bol niektorý jedinec mimoriadne vyspelý. V dnešnej dobe sú info polia každého človeka prevažne samostatné, rozbité a vykradnuté, pokiaľ netúžil po reinkarnácii.

Vcelku nájdete tie spomienky, ktoré sú z mŕtvych ľudí, ktorí mali klinické vedomie a prežili klinickú smrť, tak isto z ľudí s komickým vedomím (Kozmická škola) a tak isto z ľudí stigmatických ( rany po celom tele ). Vo svete mŕtvych nájdete aj veľké polia naplnené náboženskými predstavami jednotlivých národov. Selektívne sa sem dostavajú iba náboženské predstavy a pocity. Vo svete mŕtvych nájdete aj vyspelých jedincov, ktorí vytvorili celkom nedobytné obaly nabité foto magmatických polí. Uvedomte si, že magmatické polia nás počas života fotia a ukladajú o nás magnetické záznamy, ktoré sa dajú veštecky čítať. Treba si dať pozor, aby ste si nemýlili svet mŕtvych ľudských spomienok a magmatické záznamy. Nie je to jedno. Sú to dva zásadne odlišné svety. V náboženských systémoch dnešnej doby majú radšej magmatické záznamy o živote zvierat a ľudí ako záznamy zo sveta mŕtvych. Tak to prosím odlišujte. V zásade sa dá vypestovať dokonca technika prieniku do týchto magma záznamov ako do reálneho sveta. Tak isto si nepomýľte svet mŕtvych s vlastnými predstavami o mŕtvej osobe vo svojej hlave. Je to niečo úplne iné. Tak isto si nemýľte svet mŕtvych so snovými predstavami.

Vo svete mŕtvych nájdete aj spomienky, ktoré sa nechcú reinkarnovať do ľudí, ale chcú im ovplyvňovať osud v 4. a v 12. roku života. Niektoré spomienky drží pokope túžba iba si fotiť to, čo ľudia prežívajú. Niektoré zoskupené spomienky sa usilujú do seba naberať uvoľnené spomienky zo zomierajúcich ľudí. Niektoré zoskupené spomienky sú iba v pasivite a nič nerobia. Pokope ako v cibuľových obaloch sú spomienky autistov. Niektoré zoskupené spomienky iba pozitívne alebo negatívne zasahujú do života ľudí.

Vo svete mŕtvych nájdete veľmi pevné a nedobytné anjelské sféry, ktoré vytvorili jedinci s veľkou detskou žľazou počas celého života, s detskou psychikou, ktorí sa neustále počas života venovali iba jednému objektu ako pierka, magnet a podobne. Po smrti títo jedinci vytvárajú vo svete mŕtvych veľmi dobré zhustené spomienky. Ľudia dostávajú z týchto anjelských sfér iba niečo ako odtlačky v 4. roku života alebo počas zasväcovacích rituálov.

Vo svete mŕtvych možno nájsť niečo ako kozmické inteligencie. Ide o organickú hmotu, ktorá sa rozvinula v niektorej časti kozmu a úplne vyhynula. Zostali po nej iba dobre organizované spomienky, ktoré sa usilujú potužovať a naberať do seba foto spomienok ľudí a tiež ich posmrtné záznamy. Hlavne sú to spomienky na kosti, deti a delenie buniek. Tieto spomienky ich spevňujú a dávajú im dynamiku vo svete mŕtvych.

Osoba, ktorá chce reinkarnáciu, si uvedomuje, ako je dôležité to, čo má každý človek v hlave. A v celom neurónovom systéme sa bude usilovať všetky svoje spomienky trvalo nabíjať túžbou zhustenia, udržania sa pokope na večnosť a ešte ďalej. Všetky vybraté spomienky prechádza stavmi magických rituálov. Prechádza ich kultovými objektmi, stigmatickými stavmi. Všetky svoje spomienky mnohokrát verne kopíruje do najmenších podrobností. Do každej spomienky vkladá túžbu po reinkarnácii do živej organickej hmoty, foto zbierania tých spomienok, ktoré stužujú vlastné spomienky a po smrti zbieranie do seba. Vytvára nedobytnú pevnosť a do tejto aktívnej pevnosti si každý nainštaluje svoju celú postavu. Všetko podelí na rôzne vekové kategórie a časové úseky. Nič nenechá náhode. V zásade do všetkého nalieva detské spomienky, ktoré si odfotí od iných ľudí a tiež obrázky buniek a kostí. Všetko cez diaľkové veštectvo.

Podrobnejšie sa budeme venovať skúmaniu autistických stavov, ktoré vo vnútri svojich spomienok neustále a verne kopírujú jeden objekt. Ako keby tu ten objekt vyrábali v nekončiacej sériovej výrobe. Tento proces v mysli autistu nás bude mimoriadne zaujímať. Môže nás posunúť hlbšie do programov reinkarnácie.

Autistické techniky žitia vo svojich spomienkach možno využiť aj pre pragmatický život a vylepšiť svoju psychickú prácu so spomienkami.

Pridaj komentár