Na základe zdravotného profilu, ktorý ste mi vypracovali v minulosti, som absolvovala odber krvi na boreliózu, ktorý bol negatívny. Je pravda, že tú liečbu som zanedbala, ale teraz sa do toho chcem opäť pustiť, lebo sa vôbec necítim dobre po zdravotnej stránke.

Požiadali ste ma o vešteckú diagnostiku organizmu. Aj po uplynutí určitého obdobia trvám na tom, že v tele máte nežiaduce mikroorganizmy rôzneho druhu. Aj keď lekári nepreukázali prítomnosť boreliózy, tak takéto zložky v sebe máte a rôzne iné. Nie vždy sa musí medicínsky preukázať ich prítomnosť, hlavne keď to nie je akútny stav.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby, hoci vy máte iba 33 rokov. Obsah U vitamínu je nedostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo v poriadku nervovú sústavu. Stupeň chorobnosti je 50, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou sú nežiaduce mikroorganizmy a veľa vnútorných mikrozápalov v nervstve. Mikroorganizmy z kliešťov sú prítomné. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Obsah E vitamínu je nedostatočný.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov, blany, okostica: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 60 ročnej zdravej osoby. Obsah C vitamínu cez kožu je nedostatočný.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Červené krvinky majú menšiu veľkosť a tvar. Biele krvinky sú mľandravé, chýba im život. Príčina je v činnosti pečene, ktorá nefunguje ako má a negatívne vplýva na kostnú dreň.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je nedostatočné, niekde sa delia, niekde už nie je čo deliť.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. No hormonálne látky sťahujú niektoré bunky krvného riečišťa a produkujú, čo nestíha pečeň, vypomáhajú jej.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo neobkreslilo pečeň. Stupeň chorobnosti je 80, čo je bežiaca chorobnosť, lekársky ešte pravdepodobne nezistiteľná. Stav buniek ako u 90 ročnej osoby. Pečeň je delená na menšie časti, čo nie je dobré. Bunky sa pozmenili, postarali sa o čiastočnú likvidáciu nežiaducich mikroorganizmov. Teraz slabo produkujú látky, ktoré treba pre život. Biochemická nestabilita. Kyvadlo neobkreslilo slezinu. Chorobnosť je 40, čo je začiatok chorobnosti. Pozmenená činnosť z dôvodu zmeny tvaru a vitality červených krviniek a ochrana pred mikroorganizmami. Kyvadlo neobkreslilo biely tuk tela. Stupeň chorobnosti je 70, čo je už bežiaca chorobnosť. Príčina: tukové bunky sú pozmenené, aby nahradili pasivitu pečene. V tuku sa tvorí asi 1000 užitočných látok, ktoré pečeň v dostatočnom množstve nezabezpečí.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči zhubným bunkám je vysoká. Počet neštandardných buniek je v norme. Glukóza sa hromadí okolo tukových buniek. Mierne riziková oblasť do budúcna. Imunita jadier buniek a na povrchu buniek je dostatočná. Najrizikovejšia je oblasť pľúc v pravej časti z dôvodu nežiaducich húb v tele. Celková imunita voči baktériám, vírusom, hubám, prvokom, roztočom je nedostatočná. Mikrobiálna pamäť je nejasná. Na povrchu buniek slabá ochrana. Jadrá buniek sú chránené. Najhoršie baktérie sú v lymfatickom riečišti. Dostali sa tam z kliešťa. Nie veľké kolónie. Vírusové mikroorganizmy sú v nervstve, tiež od kliešťa. Nežiaduce hubovité mikroorganizmy sú v pľúcach. Vylučujú nežiaduce toxíny voči pľúcnym bunkám. Nevhodná skladba prvokov v pečeni. Značne blokujú činnosť pečene. Absolútne nevhodné roztoče na koži. Nepriaznivo pôsobia na kožu.

Pridaj komentár