Požiadali ste ma, aby som vás znovu veštecky zdiagnostikoval (A979). Zatiaľ sa dostali na čelo najzdravších jedincov liečiacich sa cez geriatrický program. Verím, že si prvenstvo udržíte.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah U vitamínu je dostatočný. Niektoré mŕtve ganglie odovzdali svoju činnosť iným gangliám. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah E vitamínu je dostatočný. Delenie nervových zakončení je dostatočné. Tvoria sa dlhovekejšie nervové bunky v zakončeniach. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah C vitamínu je dostatočný. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Biele krvinky výborné. Červené krvinky sú v dvojnásobnej sile. Tvoria sa dlhoveké bunky červených krviniek. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dlhoveké bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Lymfatické uzliny sú aktívne a plno bielych krviniek. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dlhoveké bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dlhoveké bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika maternica: prešli aj tu genetické zmeny a bunky maternice ožili, produkujú špeciálne bunky pre vitalitu a zdravie.

Geriatrická diagnostika modifikácií: beží genetická žiadaná modifikácia v blanách tela, v chrupavkových bunkách. Silne sa aktivizujú okosticové bunky, treba to posilňovať. Cvičiť vyhrážky smrti, sexuálnej devastácie a odrezania rúk a nôh. Všetky pudy sa aktívne v brušnom mozgu preberajú.

Geriatrická diagnostika hnedého tuku: geneticky sa pozmenil a má vhodné modifikácie. Všetko výborné.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: dosiahli ste produkciu asi 1000 000 jednotiek priamo z tukov, čo je vynikajúci stav. 400 000 tvorí pud sebazáchovy a zvyšok pud sexuálny. Bunky sa týchto liečivých látok nedokážu doslova dožrať. Všetko a všade prekypuje zdravím. Všetky modifikácie sú zrealizované na 100 %.

Geriatrická liečba svaly: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Delenie buniek nebeží, ale mikronatŕhaním, ktoré realizujete vo fitnes, sa regenerujú. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Takto to má byť.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči zhubným bunkám je dostatočne vysoká, v tele žiadne náznaky starých, nefunkčných a čudných buniek. Výborný stav.

Geriatrická diagnostika psyché: funguje pud sebazáchovy, pud teritoriálny a pud sexuálny, prenikajú všade do tela aj počas dňa, aj v noci.

Geriatrická diagnostika mikroorganizmy: pud teritoriálny pod vyhrážkami odrezania rúk a nôh začína aktívne pracovať v tele. Pud sebazáchovy odporúča vo vašom dome zrealizovať následné opatrenia: vysušiť pivničné priestory, ošetriť ultrafialovým žiarením. Všade rozdrviť ulity slimákov na prášok. Vo vínnej pivnici nechať zrieť rôzne druhy plesňových syrov. Potom tam chodiť a telo občas pošúchať mikroflórou z pivnice. Nič nemeniť. Okolo domu vysadiť planý vinič. Objednať a vysadiť aj do nádob. V byte postriekať kvety výluhom z rôznych lúčnych kvetov a konárikov. Začať používať iné pracie prášky a dezinfekčné prostriedky v kúpeľni a na toalete. Do bytu dať syntetické koberce. Kožušiny dvakrát ročne čistiť chemicky. Do bytu si dajte kvet ľudovo nazývaný „ťahavý Jano“. Savom vydezinfikovať vonkajšie smetiaky pravidelne. V tele máte výbornú mikroflóru.

Geriatrická diagnostika citlivosti: používať na pranie pracie prášky pre batoľatá a prádlo nechať viackrát prepláchať ako doteraz. Vo všetkých používaných chemických prípravkoch musia byť bylinkové extrakty.

Geriatrická diagnostika energií: začnite sa usilovať o to, aby vám brušný mozog riadil tvorbu bioenergií v tele. Zahájiť tieto terapie.

Geriatrická diagnostika obličky: o obličky sa treba starať veľmi pozorne, nedovoliť ich poškodzovanie za žiadnu cenu. Náprava nie je možná. Na noc okolo pása si dajte kožušinu z ovce. Spávať v ovčom rúne a mať tieto kožušiny aj po zemi.

Geriatrická diagnostika dlhovekosti buniek: zvýšila sa dvojnásobne používaním jadrového mydla na pranie a umývaním sa ním. Čo sa dalo spraviť, robíte.

Geriatrická diagnostika dobýjania delenia buniek: túto funkciu preberie pud v tenkých črevách. Realizuje to cez prach z kostí. Kuracie kosti vysušiť, rozdrviť na prach a používať spolu s jadrovým mydlom na telo pravidelne. Najslabšie miesto pre tvorbu nových buniek je slezina. Delenie na 10 rokov. Potom je koža a kostné bunky (10 rokov). Ostatné majú potenciál na 100 rokov. Treba sa začať venovať tejto oblasti.

Geriatrická strava cez kožu: potrebujete dostať látky z hríbov – šampiňóny, hliva, kaša z rozdrveného a vareného obilia.

Geriatrická diagnostika tukových zásob: bude to mať na starosti pud v tenkých črevách. Sugerácia, že prestanete dýchať, pokiaľ organizmus nezredukuje tuk v tukových bunkách. Omývať a šúchať telo zeleným čajom. Vrecko čierneho čaju v handričke zaviazať a prikladať na telo. Tiež prikladať horúce kamene. Dať do horúcej vody a prikladať. Zatiaľ je to z terapií všetko.

Zrealizujte požadované zmeny a o dva mesiace sa prihláste na kontrolu.

Pridaj komentár