Art ezoterika

Nájdete si tu fotografie, ktoré vytvoril Saša Pueblo na svojich vychádzkach do okolia. Digitálne fotografie sú inšpirované ezoterickými skúsenosťami Sašu Puebla. Cez zverejnené fotografie sa snaží priblížiť chápanie sveta pohľadom duchovnej osoby. Fotografie v sebe skrývajú prvky magického vnímania sveta, ale nájdete si tu aj také, ktoré sprostredkovávajú svet z pozície vzdelaného ezoterika.VstúpteGaléria zasväteníUverejňujeme tu fotografický materiál zo všetkých zasvätení, ktoré realizuje Saša Pueblo vo svojej zasväcovateľskej činnosti. Ku každému zasväteniu sú príslušné články, ktoré si treba vyhľadať v jednotlivých školách. Zmyslom zasvätení je urýchliť celkový duchovný rast meditujúcich, klasickými postupmi neustáleho nácviku a opakovania je postup veľmi pozvoľný. Ľudia, ktorí sa ezoterike nevenujú 24 hodín denne, nedokážu napredovať dostatočne aktívne. Zasvätenia to dovoľujú bez potreby mnohonásobného opakovania na princípe učenia v škole. Vychutnajte si atmosféru zasvätení zo zverejnených fotografií.Vstúpte

Virtuálna ART galériaART Galéria V galérii sú prezentované obrázky, ktoré vytvoril Saša Pueblo technikou koláže a asambláže, pri ktorej používal obrázky iných autorov, nožnice, rezátko a lepidlo. V časti ART 1, 2 sú obrázky z obdobia, keď Saša Pueblo tvoril s deťmi, ktoré boli mentálne a fyzicky postihnuté. Prekresľovanie týchto obrázkov vám môže pomôcť otvoriť cestu do hlbín vašej duše. Na túto cestu využijete práve psychické predpoklady mentálne a duševne postihnutých ľudí. Ošetrujúci personál v týchto zariadeniach je značne senzibilný, vie vyciťovať toky bioenergie vlastného tela, ale aj iných ľudí. Takúto schopnosť si pomocou týchto obrázkov môžete otvoriť. V časti ART 3, 4 si nájdete špeciálne upravené obrázky minerálov, ktoré vám umožnia lepšie prenikať do sveta minerálov a toho, ako vplývajú a pôsobia do nášho vnútorného sveta. V časti ART 4, 5, 6 sú špeciálne zostrihané a navzájom polepené obrázky. S týmito obrázkami sa dajú robiť meditačné cvičenia, ktoré vám pomôžu transformovať zrak pre meditačné účely. Stačí po obrázkoch dlhšiu dobu prechádzať očami. V časti ART 6, 7, 8 si nájdete zvláštne upravené obrázky v snových stavoch. Saša Pueblo si pred spánkom nachystal kostru obrázku a požiadal svoj snový stav, aby meditačne dopracoval obrázky. Po prebratí sa zo spánku ich podľa snovej mysle prepracoval. V týchto obrázkoch je aj zabudovaná cesta do hĺbky ľudskej duše. Bližšie meditácie si nájdete v Snovej škole. V časti ART 9, 10, 11, 12 sú základom náboženské obrázky, do ktorých boli vkladané obrázky z bežného života a to tak, aby náboženské obrazy ožili a mohli byť použité ako základ náboženského prenikania do vlastnej duše. Saša Pueblo sa usiloval meditovať na obrázky svätcov a k týmto obrázkom pridal obrázky, ktoré dovoľujú náboženským obrázkom ožiť a umožniť cestu k Bohu. Bližšie Náboženská škola, sekcia K Bohu. V časti ART 12,13 sú umiestnené eroticky ladené obrázky, pri ktorých Saša Pueblo použil obrázky z erotických časopisov a obrázky eroticky ladených umeleckých diel. Môžete sa pokúsiť meditovať na tieto obrázky s tým, že sa ich budete snažiť spojiť a doplniť. Táto technika vám pomôže lepšie preniknúť do vašej sexuálnej podstaty. Podrobnejšie v Sexuálnej škole a Tatra sekcii.Vstúpte

Mapy v ezoterikeNájdete si tu ezoterické mapy, ktoré zobrazujú psychický prienik do reálneho kozmu, do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat, mapy výskytu organického života v reálnom kozme, mapy mikrosveta buniek, molekúl, atómov, jadier a častíc. Text k obrázkom si nájdete v príslušných školách, sekciách a poradniach.Vstúpte

Pridaj komentár