Tento príspevok sa zaoberá problematikou cvičenia pomocou činiek. Píšem tu osobné skúsenosti z posilňovne, ktorú pravidelne navštevujem niekoľkokrát cez deň.Na základe svojho zdravotného stavu, ale aj stavu mojich tukových buniek, som sa rozhodol, že je nutné začať venovať pozornosť práve mojim svalom a šľachám. Moje internetové kráľovstvo ma silne poznamenalo a pohltilo všetok môj aj tak chabý pohyb. Večné vysedávanie, písanie príspevkov a tiež vybavovanie došlej internetovej pošty doslova požralo moje svaly, moju silu a chuť sa pohybovať. Tak som sa rozhodol, že s tým musím niečo spraviť. V rámci pohybovej poradne som si začal intenzívnejšie uvedomovať vzájomné prepojenie medzi zdravotným stavom orgánov tela a veľkosťou a silou svalov. Pri mojej nadváhe išlo aj o schopnosť svalov túto nadváhu vláčiť so sebou. Sedavý spôsob života s internetom neustále zmenšoval počet prejdených kilometrov a v poslednom období aj metrov. Tak isto ochabnuté svaly nemohli fungovať ako pumpa pre pohyb lymfatického moku v celom tele. Tiež sa strácala schopnosť niečo intenzívne ťahať, tlačiť alebo držať. Strata tejto schopnosti negatívne vplýva na činnosť orgánov. Na druhej strane som si povedal, že keď už musím do posilňovne, tak to využijem na dôslednejšie preverenie cieleného pohybu na zdravotný stav. Niekoľko týždňov som si vo fitnes cvičil tak, ako som mal chuť. Už predtým som do posilňovne chodil v rámci chudnutia. Postupne som cvičil na každom náradí veľa opakovaní s nízkymi dávkami. Chodieval som skoro každý deň na hodinku. Vždy som sa dobre spotil. Po dvoch týždňoch som chodil do posilňovne už aj niekoľkokrát večer, a vtedy som na náradí dvíhal čo najťažšie váhy. Samozrejme, že od takýchto cvičení ma riadne boleli svaly, a tak som si ich natieral hojivými gélmi. Asi po troch týždňoch som si kúpil knižku o strečingu a celkovej ohybnosti tela. To som už do posilňovne chodil trikrát za deň a precvičoval som si ohybnosť kĺbov. K týmto cvičeniam som tiež pridal cvičenia, pri ktorých som činku, alebo niektoré zariadenie v posilňovni, podržal niekoľko desiatok sekúnd v polohe najvyššej záťaže. Vytlačil som činku nad hlavu a tu som ju držal niekoľko desiatok sekúnd, pokiaľ som vládal. To som precvičoval tlaky a ťahy. Tieto cvičenia skutočne pôsobili aktivizačne na činnosť orgánov. Odmietal som chudnúť pomocou pohybu, a preto som nechodil ani plávať. Tentokrát chcem schudnúť pomocou hypnotizovania a programovania, že v predstavách neustále bežím a môj organizmus spaľuje tuky. Tak isto sa intenzívne koncentrujem do oblasti s tukom s predstavou, ako organizmus tuky spaľuje a čo najmenej ukladá. Autogénny tréning s predstavami začal prinášať nechuť jesť a stratil sa pocit hladu. V hypnóze a sugescii budem pokračovať. V posilňovni som si začal všímať niektorých provinčných kulturistov samoukov. Posudzoval som ich fyzické telo a držanie celého tela. No poviem vám, že som nebol dvakrát nadšený. Niektorí mali krivé chrbtice a chodili skôr ako ľudoopi než vzpriamení ľudia. Ďalej som si uvedomil, že viacerí si kulturistiku pomýlili s umením zdvíhať čo najvyššie váhy za každú cenu. Jeden cvičiaci má klasické svalstvo vzpierača. Zdvíhal neuveriteľné váhy a ostatných dostával do rozpakov. A tak ho začali nasledovať bez technickej stránky veci. Teda rýchlo a bez znalosti, hlavne pozdvíhať toho čo najviac. A to s kulturistikou nemá nič spoločného. Tak isto som si uvedomoval nesprávnosť prevádzaných cvičení, čo sa odzrkadľovalo na nepekných veľkostiach niektorých svalových partií a potlačení iných svalových partií. Mal som pocit, že takto to nesmiem robiť. Uvedomil som si najslabšie partie na svojom tele, a to boli jednoznačne brušné svaly. Tak som jeden až dva týždne tvrdo všetkými spôsobmi túto oblasť precvičoval. Zároveň som v kníhkupectve objavil tenučkú brožúrku o kulturistike a spôsobe technického cvičenia s činkami. Moje tušenie sa potvrdilo, provinční kulturisti si pomýlili kulturistiku so vzpieraním čo najvyšších váh. Pritom kulturistika je o pestovaní proporcionálnej krásy tela. Niektorí si kulturistiku pomýlili s odtučňovacím strediskom. Niektorí cvičia kulturistku ako klasickí športovci, rýchlo, bez doťahovania a pomalosti prevádzaných pohybov vzpierania. Niektorí majú posilňovanie ako náhradu za iný šport, alebo jednoducho vypadnú z domu do spoločnosti svalovcov. Z knižky o kulturistických cvikoch sa ešte stále vytešujem a vysoko hodnotím profesionalitu tých, ktorí túto brožúrku vytvorili. Niet tu zbytočných predslovov a rôznych ďakovaní. Ide sa rovno na vec. Brožúrka je rozdelená podľa jednotlivých najdôležitejších svalových partií. Ku každej svalovej partii sú obrázky reálne cvičiacich cvičencov. Pri cviku sú opísané techniky zvýšenia efektívnosti, ale aj spôsoby nevhodných techník, ktoré oslabujú účinnosť vzpierania. Keď som si podľa brožúrky všímal, ako to cvičia ostatní zistil som, že zásadne necvičili iba jednu svalovú partiu, ale niekedy naraz viacej svalových partií. Príliš sa pri cvičeniach hýbali a zdvíhali vysoké váhy, na ktoré jednoducho nemali a nedokázali to technicky čisto cvičiť. Pomáhali si všetkými časťami tela. Teda efektivita váhy sa rozkladala na viacero svalových partií. Ja som cvičil a cvičím podľa brožúrky iba jednu svalovú partiu za dodržania pokynov o technickom prevedení. Na to stačia omnoho nižšie váhy. Keď som začal cvičiť technicky, ale s nízkymi váhami, tak som zakúsil pohŕdavé pohľady preborníkov vo vzpieraní. Podľa nich patrím do kútika pre ženy, kde sú drobné a malé činky. No na tieto pohľady som, ako sa hovorí, kašľal. Na druhej strane som upútal pozornosť tých, ktorí vidia v kulturistike technické prevedenie. Celkovo technicky prevádzaná kulturistika poriadne bolí a je náročná aj na psychiku nácviku. Skončila radosť a nastúpila presnosť prevedenia. K cvičeniam som si pridal aj štúdium svalových partií a ich vizualizáciu počas prestávok medzi cvičeniami. Po týždni začínam cítiť pod vrstvou zmenšujúceho sa tuku formovanie svalov. Zle sa mi spí v mäkkej posteli a najradšej spím na tvrdej zemi. Po cvičeniach všetko bolí, ale organizmus to úspešne zvláda. Držte mi palce, aby som vydržal a stal sa prvým ezoterikom – kulturistom. To je priam šialená kombinácia.

Pridaj komentár