Ráno som vstal v pohode, aj keď to určitú chvíľu trvalo. Absolvoval som stretnutie so známym, ktorý podniká vo výrobnej oblasti. Bavili sme sa o dosiahnutí vyššej úrovne firmy, aby dosiahla strednú veľkosť a štýl riadenia západných firiem. Hovorili sme o tom, ako túto úroveň dosiahnuť v priebehu dvoch rokov. Bavili sme sa o diplomatických sférach postupu, aby tieto zmeny prijali aj ostatní partneri, čo všetko treba spraviť, aby sa postupovalo bez zádrhelov a systematicky vpred. Debatovali sme o využití internetu v podnikaní a dosiahnutí novej úrovne. Hovorili sme aj o obchodných kruhoch a ich spôsoboch, reč padla aj na nové technologické zariadenia tak, aby firma mala stabilne 2-3 dodávateľov.
Ideál ezoterikyStretnutie so známym prebiehalo v atmosfére osobného priateľstva. Zhovárali sme sa o Zednárskej mystike. Spoločne sme si uvedomovali ideál, ktorý chce zednárstvo dosahovať. Je to ideál dokonalého chrámu stavby univerza. Máme tu do činenia s klasickým gréckym ideálom dokonalého bohočloveka prezentovaným v Novom zákone. Tu je táto idea predstavená ako chrám dokonalosti. Túžba postaviť ideálnu stavbu podľa zákonov univerza. Ideál dokonalosti, ktorý sa nedá dosiahnuť. To je ten fór, že ideál nemožno nikdy dosiahnuť a teda má atribút večnosti. Ideál bohočloveka, alebo ideál dokonalej stavby nemožno nikdy dosiahnuť. Idea dokonalosti má parameter večnosti, akejsi nesmrteľnosti. Zo štúdia gréckej filozofie idealistického smeru je jasné, že sa hlavne zaoberala práve koncepciou idey dokonalosti a nesmrteľnosti. Idealizmus formoval schopnosť ľudského mozgu logicky myslieť. Teda uvedomenie si ľudského rozmeru existencie, ktoré nebolo založené na vedeckom spôsobe poznania, skôr by som povedal na empirickom spôsobe poznania, ktoré zaviedol až Aristoteles, keď si začal overovať niektoré názory na živočíchov ich pitvaním a pozorovaním. Idealizmus je viera a teda zvieracia psychika, kde niet rozumovej skúsenosti a je iba osobná pocitová skúsenosť na základe stereotypov ešte zvieracej a slabo ľudskej psychiky.
Sexuálne meditácieTémou ďalšieho stretnutia bola transformácia vnútornej sexuality. Moja známa mala pri meditácii Sexuálnej školy problém s predstavami sexu v rámci nekrofílie a fekalofílie. Snažili sme sa tieto bloky prekonať postupnými predstavami. Teda začali sme s predstavou močenia na záchode, predstavami pitia moču v rámci urínoterapie, teda liečby močom. Pri nekrofílii sme začali predstavami bozkávania na cintoríne. Ďalej sme postúpili k sexuálnym predstavám v pohrebníctve a na patológii.

Pridaj komentár