To, že som začal jednotlivé ezoterické systémy cvičiť a skúmať, prináša nové poznatky, ktoré umožňujú neustále oživovať a dopĺňať prednášky o čosi nové. Tým, že som sa vzdal vlastnej cesty a empirický výskum robíme viacerí naraz, hľadáme všeobecne platné a zrozumiteľné postupy pre širokú ezoterickú verejnosť. Toto pred nami nespravilo žiadne ezoterické zoskupenie. Vždy sa kultovým spôsobom zbožňovala určitá cesta výnimočného jedinca. Ďalej sme strategicky postavili svoje snaženie medzi medicínu a ezoteriku. Z filozofických systémov je známe, že nové veci vznikajú na trecích plochách dvoch systémov. Dôsledne sme doteraz preskúmali oblasť jogínskych systémov. Výskumom či už základným, alebo aplikovaným, sme otestovali oblasť špiritistických techník. V štádiu rozpracovania je oblasť meditácií počas hlbokého spánku. Zahájil sa prieskum astrálnych meditácií a ich pozvoľné precvičovanie. Do jasnosti prišiel aj výskum a nácvik Silvovej techniky. Tu vieme definovať, o čom to je a ako to dosiahneme. Stratégia prieskumu, dôsledného precvičovania postupne prinesie svoje plody. Dôležité je, že sa neustále zdokonaľujeme a napredujeme, čo je marketingový základ dlhodobej úspešnosti. V oblasti Či kung školy a Silvovej školy nastúpilo štádium skombinovania toho najlepšieho, čo v tejto oblasti bolo aplikované.

Pridaj komentár