Venujeme sa sexuálnej ezoterike, ktorá beží na hormonálnej žľaze epifýze. Nachádza sa pri strednom mozgu v strede hlavy. Vpredu je hypofýza, ktorú ezoterik odstaví práve sexuálnymi predstavami a tie isté sexuálne predstavy aktivizujú epifýzu.

Ezoterik v prvom rade zaujme postoj sexuológa. Ide o postoj, v ktorom dokáže bez vzrušenia hovoriť o sexualite ako takej a o vlastnej sexualite. Ezoterik rozumie sexualite na úrovni poznatkov sexuológie a ide ešte ďalej. Teda ezoterik je vyzbrojený teoretickými poznatkami a vlastným prienikom psychiky do sexuálnych stavov v sebe, ale aj v iných jedincoch. Ezoterik dnešnej doby aj skúma celú oblasť ľudskej sexuality, robí jej vytrvalý veštecký prieskum a odhaľuje zrozumiteľným spôsobom, ako funguje sexualita ľudí a ako ju môže človek ovládnuť pre účely liečby, psychohygieny a na účely duchovnej cesty.

Ezoterik je osoba, ktorá musí dokázať na mentálnej úrovni a v predstavách vyvolať sexuálne stavy, ale v stave pornoherca musí ovládať a vhodne manipulovať s vyvolaným sexuálnym stavom. Ezoterik si uvedomuje, že dnešný človek má na povrchu šedej kôry veľkého mozgu umiestnené sexuálne centrá pre rôzne druhy sexuálnej aktivity. Ezoterik voľnými predstavami zbrzdí činnosť hypofýzy, ktorá je výrazne asexuálna a zapína systém epifýzy, ktorá je výrazne sexuálna. V tomto momente sa z epifýzy do krvi dostáva väčšie množstvo pohlavných hormonálnych látok a začína sexuálna aktivita. Ezoterik si postupne vybavuje rôzne druhy sexuálnych predstáv a preplachuje sexuálne centrá na šedej kôre veľkého mozgu. Ide o centrá, ktoré nútia človeka do určitých druhov sexuálnych aktivít. Ide o sexuálne prejavy ako exhibicionizmus, fetišizmus na všetky druhy objektov, sadizmus, masochizmus, incest, nekrofíliu, pedofíliu, homosexualitu, lesbizmus a podobne. Všetko samozrejme iba výhradne v predstavách a nie reálne. Tu je vidieť stav pornoherca, ktorý neprejde do fyzickej aktivity a zostane v mentálnej aktivite. Ezoterik kombinuje predstavy erotických aktivít, aby v hlave vytvoril energetické napätie, ktoré sa zahusťuje a dosiahne určitú dynamiku. Bežný jedinec by sa mal naučiť kombinovať fyzickú a mentálnu sexualitu, aby dosiahol lepšie uspokojenie. Ezoterik dáva prednosť mentálnej sexualite a ovládnutiu sexuality na iné účely ako iba na párenie a plodenie detičiek.

Ezoterik vytvoril v hlave správnymi sexuálnymi obrazmi a to bez zábran sexuálny volt. Niektorí bežní jedinci majú problémy si predstaviť niektoré sexuálne výjavy a potom nedokážu vytvoriť vhodný sexuálno-energetický volt v hlave. Keď ezoterik vytvorí v hlave dostatočné sexuálne napätie, tak toto napätie sa musí presúvať cez miechu do oblasti podbrušia s pohlavnými orgánmi. Znovu si musí ezoterik dávať pozor, aby prechádzal cez miechu a nie cez predný túlavý nerv, ktorý ide cez srdce, pľúca, žalúdok, pečeň a črevá. Znovu vníma veštecky bloky v mieche a prekonáva ich správne nastavenými sexuálnymi predstavami a pocitmi. Keď ezoterik prejde do pohlavných orgánov, tak sa do nich skoncentruje a skoncentruje tam aj svoju psychiku. Často hovoríme, že ju sem zúži. Ezoterik má pocit, že všetko musí vnímať cez pohlavné orgány. To sme už prešli do systému kazateľ a tu napríklad začína systém liečby orgánov tela, sexuálna energia z oblasti pohlavia preniká do orgánov a buniek tela. Zároveň si ezoterik vymieňa sexuálnu energiu na diaľku s osobami v sexuálnom výkone a vhodne preliečuje sexuálnymi energiami svoje telo. No ezoterik môže začať aj využívať tento stav na premýšľanie o živote, preniká do svojich predstáv a sexuálne energie vytvárajú veľmi plastické spomienky. Ezoterik si dá pozor a nesmie si pomýliť svoje plastické predstavy s reálnym prienikom sexuálnej psychiky mimo telo. Ezoterik dokonca môže sexuálnymi energiami nabíjať svoje predstavy ako keby boli živé.

Ezoterik však ide ešte ďalej a prehupne sa do stavu hadej sily. Ide o stav, pri ktorom si ezoterik skľudní orgány tela a až pozastaví ich činnosť. Zároveň sa skoncentruje na šedú kôru veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, brušného mozgu a ganglií. V momente koncentrácie sa sem navalí krv z orgánov a svalov. Už samotné prudké prekrvenie je pre tieto oblasti blahodarné. Do oblasti odkrvených orgánov a svalov však začne natekať zvláštna sexuálna energia, ktorá ako keby nahradzovala krv. Zároveň ezoterik silne vyťahuje orgány dole a pohlavné orgány mentálne ťahá dole. Je to jedinečný stav umožňujúci fungovať orgánom inak ako je bežné a tieto stavy môžu byť aj silne liečivé.

Ezoterik v stave sexuálnych a čiastočne orgastických a pránických energií má ďalšiu možnosť intenzívne so sexuálnymi energiami preniknúť do kostrového svalstva a odtiaľ do nosného svalstva v tele. Stačí si predstavovať, že chodíte s ovisnutou hlavou na ramene, alebo máte pri chôdzi jedno rameno vyššie a druhé nižšie, alebo jedna ruka sa musí niečoho držať nad hlavou, alebo nedokážete prsty na rukách dať spolu dokopy, alebo máte jednu nohu kratšiu a druhú dlhšiu, alebo musíte byť trvalo nahnutý na jednu stranu ako strom. Možno cvičiť aj fyzicky, ale stačí aj v predstavách s koncentráciou do svalových platničiek vo svaloch. V týchto stavoch prenikajú sexuálne energie do kostrového svalstva a potom do celého tela. Možno ísť ešte ďalej a so zatvorenými ústami cez svaly úst možno vyslovovať mantry rovno do kostrových svalov. Tak isto si možno intenzívne predstavovať tretie okolo na čele a fyzicky sa tam koncentrovať. Zo svalov čela sa energia a nervových vzruch presúva do svalov a potom do celého tela. Nakoniec si možno v kostrovom svalstve predstavovať točiace sa čakry od kostrových svalov na čele až po kostrové svaly močového mechúra. Pokiaľ ovládate kozmické vedomie, je možné do svalov umiestniť aj mini čierne diery podľa vzoru veľkej čiernej diery v strede našej Galaxie.

Ezoterik ide ešte ďalej a postupne v tomto stave vytvára vo svojej hlave, v hrudi, v brušnej dutine a v pohlavných orgánoch niečo ako sexuálne energetické kotúče veľkosti tenisovej loptičky. Nerobí ich na povrchu, ale vo vnútri tela. Sexuálne pránická energia preniká okolo týchto objektov, nateká do hlavy až nad hlavu a odtiaľ steká znovu do pohlavných orgánov. Je to jednoducho jeden z meditačných stavov súvisiaci s haďou pránou z oblasti pohlavných orgánov. Z týchto často až 6. energetických loptičiek postupne vzniká základ stromu, sú ako semená, ktoré vyklíčia a navzájom sa spoja v jeden mohutný strom. Tu ezoterik nahadzuje reálne kozmické vedomie, psychicky preniká do anomálnych miest v kozme a v týchto anomáliách prevádza zvukové mantry. To potom vytvára jednotlivé konáre stromu, po ktorom sa plazí had ako pránická energia. Čím viac anomálií ezoterik psychicky navštívi, tým má v sebe rozvetvenejší strom.

Následne cez oblasť pohlavných orgánov a buniek tu nachádzajúcich sa v stave určitého strachu preniká k organickému životu v kozme a to hlavne preniká na báze sexuálnych energií k organickému životu v kozme. Nie všetky druhy organického života v kozme prijímajú takúto láskavú a vľúdnu ezotericky ladenú psychickú návštevu. Vhodné je navštíviť UFO CH 16I, potom UFO E10E, UFO K6J, UFO J3E, UFO L5J, UFO S7E a UFO V16L. Ide v prípade ezoterika o psychický prienik do reálneho astronomického kozmu mimo telo. Všetky tieto výlety sú láskavé a vľúdne. Výsledok je ten, že všetky UFO tlačia sexuálne a pránické energie dovnútra bunkových štruktúr a potom do chromozómov, génov, molekulárnych štruktúr a až na atómovú úroveň. Ezoterik je rád, že cez UFO prenikne do hĺbky vlastných štruktúr tela a rozširuje sexuálne ladenú psychiku až do tejto hĺbky. Po ukončení prenikov treba cez 2 kusy UFO Okno zlikvidovať energetické prepojenia na organický život v kozme.

Následne sa ezoterik naladí sexuálne inak a bude sa venovať embryonálnej ezoterike. Ezoterik stíši sexuálne energie a prejde do stavu milujúceho otca a matky. Zároveň sa skoncentruje na svoje embryonálne bunky, pokiaľ takéto v sebe má. Nie každý ezoterik má v sebe pozostatky buniek z embryonálneho vývoja. Pokiaľ ich nemá, tak sa psychicky premostí na embryonálne bunky v dospelej osobe, vráti sa do svojej psychiky a začne seba vnímať ako keby bol v embryonálnom stave. Postupne si prechádza časti tela a počká si, kým sa v danej oblasti nerozsvieti nádherné svetlo. Často sa tento stav podobá svetelným spektrám prechádzajúcim cez obrovské minerály. Ezoterik sa nesnaží ísť do stavu rozumovosti a všetko svetlo hlavne preciťuje, ako keby bol v embryonálnom stave. Keď vo svojom tele rozsvieti embryonálne svetlá, tak bude postupovať ďalej a psychicky bude prenikať do všetkého na planéte Zem. A postupne sa vydá do slnečnej sústavy a neskoršie k súhvezdiam a galaxiám. Tak isto v embryonálnom stave sa dá prenikať aj dovnútra buniek a možno postúpiť až do atómov a častí svojho tela.

Pridaj komentár