Echo škola

Ako vznikla táto škola?
Táto škola naväzuje na Čikung školu, ktorú je dobré do určitého stupňa absolvovať, pokiaľ chcete zvieracie echolokátory v ľudskej psychike vyvolať a ovládnuť. Samozrejme, že medzi zvieracím echolokátorom a ľudským biolokátorom je určitý rozdiel tak, ako je rozdiel medzi technickým zariadením sonarom, ktorý pracuje na princípe elektromagnetických vĺn a zvieracím echolokátorom, ktorý pracuje na základe vydávaných zvukov či už v nose, ústach, hrtane, alebo ináč upravenej časti organizmu. Ľudský biolokátor pracuje za pomoci ľudských myšlienok a predstáv uložených v pamäťových spomienkach. Tu je dobré odcvičiť Frekvenčnú hudbu a vytvoriť si v pamäti spomienky a to trvale na určité druhy frekvencií, či už ultrazvuk, alebo infrazvuk. Tiež pri ľudskom biolokátore zohráva úlohu aj sila ľudského biomagnetizmu. Príslušné cvičenia si nájdete v Čikung škole.

Ako ste objavili echolokátor u človeka ?
Keďže sa zaoberám aj liečbou psychicky chorých ľudí, tak sa mi do rúk dostali ľudia, ktorých vedomie je takpovediac spadnuté do stredného mozgu, ktorý je podľa medicínskej literatúry vývojovo starší ako veľký mozog. Možno tento vývojovo starší mozog nazvať tiež zvierací mozog čuchový, zvierací mozog sluchový, zvierací mozog zrakovo-chuťový a mozog drobných pohybov. V odbornej literatúre sa nazýva tiež lymbický systém, predĺžená miecha, ganglie, hypotalamus, rohy spánkových lalokov. Do zvieracieho mozgu možno zahrnúť aj časť malého mozgu a miechy. Celkovo sa zvierací mozog nachádza v oblasti epifýzy a hypofýzy, čo sú dôležité hormonálne žľazy. Tiež môžeme orientovať zvierací mozog do spodnej časti predného, temenného, zadného a spánkového mozgu. Podrobnejšie treba nahliadnuť do Anatomického atlasu. Takže ľudia, ktorí majú z rôznych dôvodov otvorenú zvieraciu psychiku, prevažne trpia tvorbou rezonancií v nosných dierkach, v ústnej dutine medzi perami a zubami. Rezonátor alebo echolokátor v ústnej dutine môže byť za určitých okolností otočený aj dovnútra a sem vyžarovať bioenergiu s určitou rezonanciou. Pacienti so zvieracou psychikou trpia ešte zvieracím migrenóznym voltom vyvierajúcim zo zvieracej sexuality. Dá sa lokalizovať po stranách sánkového kĺbu. Bližšie pojednanie Čikung škola a to zvieracie párenie. K prejavom zvieracieho vedomia patria aj zvláštne stavy poškodzujúce časť malého mozgu. O tejto anomálii budem neskoršie pojednávať v Čikung škole. Je samozrejmé, že ľudia s otvorenou zvieracou psychikou na vyššie uvedené fenomény trpia a tieto im ničia fyzické a psychické zdravie. A práve ovládnutie týchto fenoménov zvieracej psychiky ma priviedlo k nácviku jogínskych a taoistických techník, ktorými sú prejavy zvieracej psychiky zvládnuteľné.

Čím teda možno zvieraciu psychiku stabilizovať a ovládnuť?
Na ovládnutie zvieracej psychiky slúžia meditácie uplatňované v Čikung škole. Uvádzam tu príklad spoločnej meditácie na zvládnutie zvieracej psychiky: na začiatku meditácie sme sa vo vedomí odpútali od zážitkov celého týždňa. Spomenuli sme si na predchádzajúce cvičenia. Všetko sme vyciťovali vo svalovine. Zároveň sme sa koncentrovali na nervstvo zubov tesne nad koreňmi zubov. Dávali sme pozor, aby sme sa nekoncentrovali na zuby samotné. Pri koncentrácii na nervstvo zubov sme pociťovali uvoľnenie myšlienkových stavov v celom mozgu. Každého som upozorňoval, aby cvičenie zbytočne nesilili. Ďalej sme si navodzovali, že máme vypité a myká do strán. To je pocit, ktorý nás privádza do zvieracej psychiky. Pokračovali sme cvičením, pri ktorom sme sa cítili ako zviera, ktoré beží prírodou. Všetko sme pociťovali vo svalstve. S prírodou sme sa zmierili, nepremýšľali o nej, nedávali sme jej žiadne názvy. Boli sme jednoducho jej súčasťou. Znovu som všetkých upozorňoval, aby chvíľami prechádzali do mikrospánku a rytmicky sa z neho preberali. Ďalej som všetkým pripomenul, že všetko sa cvičí bez fyzického pohybu, zbytočného utlmovania dychu a znižovania tlaku. Ďalej sme sa skoncentrovali do spodnej časti predného mozgu, kde sa nachádza zvierací čuch. Naďalej sme sa snažili vciťovať do spôsobu čuchania určitého zvieraťa. Ďalšia koncentrácia smerovala do spodnej časti temenného mozgu, kde je zvierací pohybový mozog. Jedná sa o jemné pohyby. Pokračovali sme koncentráciou do zadného mozgu, kde sa nachádza zvierací zrakový a čuchový mozog. Všetko sme neustále preciťovali ako určité zviera. Ďalej sme po určitom čase zamerali koncentráciu do spánkových rohov v spánkovom mozgu. Ďalšie cvičenie smerovalo do malého mozgu, kde sme si vsugerovali, že sa pohybujeme po strmom a klzkom teréne s vysokým stupňom koncentrácie na orgány rovnováhy v hlave. Ďalšie cvičenie smerovalo do oblasti predĺženej miechy v hlave a preciťovali sme existenciu zvieraťa v ZOO za mrežami. Potom sme preciťoval predĺženou miechou slobodu v prírode. Ďalej sme sa skoncentrovali na miechu v oblasti srdca a pľúc. Opäť sme preciťovali život zvieraťa v ZOO a potom činnosť zvieraťa vo voľnej prírode. V ďalšom cvičení sme sa koncentrovali do miechy v oblasti obličiek, pečene, sleziny, žalúdka, tenkých a hrubých čriev. Vciťovali sme sa najprv na žrádlo v zajatí a potom na zelené a surové žrádlo vo voľnej prírode. Posledné cvičenie smerovalo do oblasti kostrče. Predstavovali sme si, ako slobodne serieme a močíme, kde nás to zastihne bez komplexu, že nás niekto zbadá. Tieto cvičenia odblokovali miechu a vytvárali príjemný pocit návratu do prírody. V ďalšom cvičení sme si zľahka uvedomovali svalstvo v tele. Prechádzali sme cez svalstvo koncentráciou. Potom sme cvičili v jednotlivých svaloch pocit stuhnutia a uvoľnenia. Ďalšie cvičenie smerovalo k pocitu natiahnutia a uvoľnenia niektorých svalov. Pokračovali sme koncentráciou na nervové platničky vo svalstve. Nepokračovali sme v nácviku akupunktúrnych bodov so svalstve (nervové platničky), pretože to cvičenci cvičili ťažko. Cvičili sme koncentráciu vždy iba na jeden akupunktúrny bod a potom znovu na ďalší bod. Tento typ cvičenia sa zvládal lepšie. Znovu sme vo svalstve precítili správanie mačky podľa voľného výberu jedného meditujúceho. Pokračovali sme v nácviku echolokátora delfína v oblasti medzi zubami a ústami. Meditujúcich som upozornil na skutočnosť, že si cvičenie nesmú zamieňať s ľudskou alebo zvieracou sexualitou. V ústach musel byť výhradne pocit vibrácií. Vzniknutá bioenergia a echolokátor bol presunutý do oblasti čela, potom hrdla, potom hrude, potom pupka, potom pod pupok 10 cm a nakoniec medzi pohlavie a análny otvor. Presun echolokátora sme dosahovali výhradne pocitmi vo svalstve. Viacerých som upozornil, aby echolokátor nepresúvali znižovaním alebo zvyšovaním krvného tlaku. Začali sa ozývať bolesti srdca. V ďalšom cvičení sme echolokačný stav dostali cvičením vo svalstve na povrch hlavy do oblasti svalstva. Odtiaľto sme sa snažili, aby bioenergia stekala cez stred hlavy do tela. Každú oblasť sme naplnili bioenergiou, ktorá mala parametre echolokátora. V ďalšom cvičení sme sa vcítili do netopiera a echolokátor sa objavil v ľavej a pravej nosnej dierke. Pomocou pnutia a uvoľňovania svalov sme ho v rôznych oblastiach pociťovali ako drobné plaziace sa hady. Toto je stav, ktorý v joge nazývajú ida a pingala. Pokračovalo cvičenie zbožňovania zvierat a stromov. Končilo uctievaním jedného druhu zvieraťa a stromu. Na záver sme si spoločne vypočuli originálne nahrávky netopierieho pískania.

Ako to prebieha u tých, ktorí nemajú otvorenú zvieraciu psychiku?
V meditačnej skupine prevládajú ľudia, ktorí zvieraciu psychiku nemajú otvorenú a práve na spoločných meditáciách si ju cieľavedome otvárajú za účelom preniknutia do jogínskych, taoistických a celkovo do šamanských systémov. Tí, ktorí takto nespravia, zvyčajne dávajú východným meditačným systémom až príliš ľudský rozmer. O takýchto meditujúcich hovoríme, že z ezoteriku poľudštili dnešnou dobou. Všetko potom skôr prechádza do roviny filozofickej než praktickej.

Nie je otvorenie zvieracej psychiky určitým spôsobom nebezpečné?
Pokiaľ príde k prudkému a náhlemu otvoreniu zvieracej psychiky, tak to môže byť za určitých okolností nebezpečné. Ale pokiaľ sa zvieracia psychika otvára postupne, tak riziká sú minimálne. Navyše do cvičení je zakomponovaná prax, ako vrátiť ľudí zo zvieracej psychiky naspäť do ľudskej psychiky podľa overených pravidiel. Na druhej strane je možné neustále posilňovať ľudský rozmer cvičením Silvovej školy. Navyše otváraniu zvieracej psychiky sa podrobila skupina dobrovoľníkov. Medzi nimi som bol aj ja osobne. Teda cvičenia sme overili na chorých pacientoch a vzorke dobrovoľníkov. Chorí pacienti postupne cvičením zvieraciu psychiku ovládli a dobrovoľníci sa zvieraciu psychiku naučili otvárať a zatvárať.

Ako je to so zvieracím spánkom?
Zvierací spánok a jeho otvorenie je mierne problémová záležitosť a to hlavne preto, že ľudský spánok je hlboký a počas noci málokedy prerušovaný. Človek má vo svojich príbytkoch pocit plného bezpečia a môže sa nerušene prepadať do fáz hlbokého spánku. U zvierat alebo prírodných národov je spánok situovaný do voľnej prírody, kde treba neustále dávať pozor na číhajúce nebezpečenstvá. Teda nemožno spať kľudne a hlboko. Nácvik zvieracieho spánku spočíva v tom, že spíte v nepohodlných podmienkach napríklad na tvrdej podložke a niečo vás viackrát za noc vyruší. Môže to byť aj budík. Takýto spánok má vplyv aj na denný stav. V určitých momentoch počas dňa prichádza potreba mikrospánku. Vtedy si na chvíľu pár minút treba posediačky zdriemnuť. Bránenie tomuto spánku nie je dobré, vytvára to psychickú nevoľnosť. Časom sa dá na tieto stavy zvyknúť. Je vhodné, aby ste striedali zvierací a ľudský spánok.

Čo týmito cvičeniami možno dosiahnuť?
Týmito cvičeniami si otvoríte cestu k ezoterike starých národov. Ďalej pri otvorení zvieracej psychiky a potlačení alebo utíšení ľudskej psychiky sa dostavuje stav vnútornej blaženosti, bezstresovosti a vnútorného šťastia, ktoré nezáleží od vonkajšieho sveta. Musíte si uvedomiť, že civilizácia a hlavne rozumové vnímanie vedie k strate vnútornej slasti. Vo veľkomestách, kde sa človek od prírody vzdialil až príliš, je to niečo tak terapeuticky slastného, že sa to ťažko opisuje slovami. Dovtedy, kým som cvičenia Čikung školy necvičil, som poznal hlavne intelektuálne rozumový rozmer bytia, vybičovaný empiricko-vedeckým skúmaním všetkého v sebe a okolo seba. Teraz počas niekoľkých dní koncom týždňa zažívam zvierací raj. Niektorí hovoria, že som sa stal príliš živočíšny. To je vskutku pravda, naozaj sa cítim ako hravé zvieracie šteňa. Samozrejme, že pestujem aj návrat zo zvieracej psychiky do ľudskej, čo sa nedá povedať o väčšine jogínov. Preto niektoré dni cvičím Silvovu školu. Vtedy hovoria, že som pragmaticko nepríjemný a posadnutý logikou praxe. Aj v tomto prípade majú pravdu. Nie je zanedbateľný ani vplyv na zdravotný stav orgánov tela. Je tu tiež radosť z prenikania do tajomstiev jogínskeho sveta a celkovo do šamanizmu starých národov.

Pridaj komentár