Tento príspevok sa zaoberá problematikou nácviku a otvorenia ďalšej schopnosti umožňujúcej účinnejšie prehlbovanie meditácií. Ide o schopnosť vytvoriť si pri sebe dvojníka a tak isto schopnosť zrušiť tento pocit a vrátiť sa do normálneho duševného stavu, keď nevidíme a ani necítime vedľa seba svojho dvojníka.Skúsime sa na celú problematiku dvojníka pozrieť komplexnejšie. Na začiatok by sme začali s cvičeniami uvedomenia si seba samého. Ide vlastne o autogénny tréning, pri ktorom sa posadíte alebo ležíte a zároveň sa postupne koncentrujete na svoje fyzické orgány a časti tela v sebe a zároveň si hovoríte a uvedomujete fyzické časti tela. Nakoniec si vo svojej mysli dokážete predstaviť seba a svoje orgány v životnej veľkosti. Zároveň túto predstavu umiestňujete iba vo fyzickom tele v oblasti, kde je fyzický orgán uložený. Nie pred seba a nie zmenšené vo vnútri hlavy. V koncentrácii na orgány tela prehlbujete s predstavou týchto orgánov poznanie procesov v orgánoch a špeciálne v mozgu a nervstve. V neurónoch prehlbujeme psychické pochody, v ostatnom tele prehlbujeme poznatky o pochodoch biologických, fyzikálnych a chemických. Ste schopný dokonalej predstavy o sebe samom, ale musíte formovať predstavu o sebe ako o zvierati a vtedy k fyzickým predstavám pridávate poznatky a spomienky o pračloveku. Ide o predstavu orgánov tela na mieste fyzických orgánov v tele naplnenú predstavami o živote pračloveka, ktorý bol viac zvieraťom. Pri týchto meditáciách mate pocit, že ste sa zmenili na zviera. Upozorňujem, že všetko robíme vo fyzickom tele a nie okolo fyzického tela alebo v aure, alebo v inom človeku a zvierati. Nezabúdať vytvárať predstavu o svojom fyzickom tele ako človeku žijúcom cez deň a vtedy do predstáv o orgánoch dávate spomienky z vonkajšieho sveta. Tak isto do predstáv orgánov vkladáte snové spomienky. Všetko robíte vo fyzickom tele v mieste výskytu orgánov a častí tela. Tento meditačný proces nazývame fyzické telo. Tieto meditácie uvedomenia si seba samého môžu byť detailizované a prehlbované. Iná situácia nastáva pri opačnom postupe, keď si predstavujete ako odumierate a strácate svoju ľudskú a zvieraciu podstatu a nakoniec strácate aj fyzické orgány. Ide o nácvik špiritistických schopností fantómového tela. Úplná zmena nastáva vtedy, keď s nácvikom predstavivosti začnete napríklad v zrkadle pred sebou a tu si uvedomujete jednotlivé predstavy svojich orgánov a iných objektov. Zrkadlo je vlastne základná pomôcka na nácvik videnia, cítenia a vnímania svojho dvojníka pred sebou. Ide o schopnosť, ktorá sa nechtiac objavuje pri zvláštnych psychických a fyzických stavoch ľudského tela. Najčastejšie je tento stav popísaný pri chorobe nazývanej týfus. Vtedy osoby vnímajú svojho dvojníka okolo seba. Keď dokážete udržať predstavu seba pred sebou, tak sa vám otvára možnosť svojou mysľou prenikať všade vo fyzickom svete tak, ako keby ste tam boli prítomný fyzicky. Svoju predstavu pred sebou treba vytvoriť zo spomienok na veci a javy z vonkajšieho sveta, ktoré máte uložené v pamäti. Keď pred sebou vidíte seba a z tejto predstavy vystupuje ďalšia predstava, tak môžete vstúpiť do neurónov vlastného tela, keď tu beží denné dianie a denná biochémia. Keď vytvoríte predstavu svojho dvojníka zo snov a zároveň z neho vystúpi ďalší dvojník, tak môžete prenikať do neurónov svojho tela, ale v režime nočného diania, to je svet anjelov a démonov. Keď vytvoríte svojho dvojníka pred sebou zo spomienok na zvieratá a pračloveka, tak môžete fyzicky prenikať do živých zvierat. Táto technika je nazývaná Telo dvojníka. No existuje aj iná technika a to je pozerať sa do fyzického zrkadla pred sebou a postupne sa nevidieť v zrkadle. Táto technika umožňuje prenikať do zbytkov mŕtvych osôb a zvierat a aktivizovať ich informačné polia intenzívnejšie. Táto technika sa nazýva Bez tela. Čo je spoločné všetkým týmto najdôležitejším technikám je schopnosť vnímať bioenergiu, ktorá sa vytvára v tele človeka a okolo neho. Nácvik sa začína technikou hľadenia do oblakov a schopnosti vidieť tu postavy, stromy, zvieratá a podobne. Tento nácvik pokračuje hľadením do dymu a schopnosti vidieť tu postavičky, tváre a podobne. Takéto vnímanie nasleduje vo vnútri minerálov a sklenených vešteckých gúľ, potom vo vode, v horúčave v lete nad cestou ako fatamorgána. Schopnosti sa prehlbujú vnímaním postáv a tvárí v blízkosti silných magnetov a elektrostaníc so silným elektrickým prúdom. Výcvik končí vnímaním aury okolo človeka a videnia postáv a tvárí v bioenergiách človeka. Platí zásada, že ezoterik nie je chorý človek a ako sa vie uviesť do zvláštnych stavov mysle, tak isto sa vie aj vrátiť do triezveho vedomia.

Pridaj komentár