Budeme sa venovať problematike dvojníkov v nadväznosti na aktivitu mozočku ezoterika, tiež kabale a kabalistom zo strednej Ázie. Oboznámite sa so zámerom preorientovať mozoček na Zen kabalu a kabalu starých japonských samurajov. Dozviete sa o možnosti uloženia makiet kozmu do priestoru, ktorý sa vytvorí po sugerácii mŕtvej miechy spojenej s nehybnosťou ľudí na vozíčkoch. Špeciálne otvorenie vnútorného priestoru po takejto sugerácii a koncentrácii do miechy.

Tak isto sa tu venujeme stavu mierneho autizmu, ktorý je pre ezoterikov typický. Ezoterici celkovo dávajú prednosť životu vo vnútornom svete svojej mysle a odtiaľ by mali prenikať von do vonkajšieho sveta. Bežní ľudia túto dimenziu v sebe nemajú otvorenú. Nemám na mysli ťažké stavy autistov, ktorí si žijú vo svojom vnútornom svete, nevedia o tom a pokiaľ po nich chcete niečo ľudské, tak sú z toho agresívni a na človeka zaútočia.

Celkovo ani ezoterici netušia, že sú vo vnútri svojej psychiky autistickí, v ich mysli je niečo na spôsob miestnosti, kde ako keby niekto sedel a neustále sa s niečím hral a zabával. Ezoterik sa skoncentruje na seba s predstavou, že sa dobrovoľne uzavrel do svojho vnútorného sveta, nechce mať nič spoločné s vonkajším svetom a tu nájde cez neuróny vo veľkom mozgu niečo na spôsob osoby, ktorá neustále pracuje s určitým typom spomienok samotného ezoterika uložených v neurónoch.

Pokiaľ je ezoterik progresívny, tak dokáže tento priestor obsadiť svojim ľudským ja a donútiť neuróny mozgu, aby pracovali so spomienkami, ktoré im určí, a tak isto im určí, čo sa má so spomienkami diať a čo má byť výsledok. Na problém autistických neurónov v tele ezoterika sme natrafili z dôvodu, že v tomto priestore sa tiež bojuje proti systému dvojníkov a odtiaľto sa staré neurónové spoje usilujú udržať starý systém a neprijať nový systém dvojníkov, ktorý sa musí natrvalo usadiť do neurónov a fungovať systémom prieniku vedomia ezoterika do vnútra fyzikálnych častíc popísaných v kvantovej fyzike častíc.

Celkovo je mimoriadne náročné vytvoriť v ezoterikovi natrvalo systém dvojníkov. Bežne majú systém dvojníkov otvorený osoby, ktoré majú fyzicky poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov. Bunky zmutujú na nezhubné a vrátia sa geneticky do obdobia pred 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Vtedy biologický predok človeka produkoval systém dvojníkov prirodzene, ale keďže nemal dnešné vedomie spoznávať, ľudsky túžiť, tak systém dvojníka nemohol využiť. Ezoterik je v zásade osoba, ktorá nemá poškodené a geneticky zmutované epitelové bunky na povrchu orgánov a ani takýto chorobný stav nechce. A tak mu musí neustále stavy dvojníkov cvičiť a vytvoriť vo svojich neurónoch trvalé prepojenia, aby mohli jeho myšlienky prenikať do častíc. To je jediná možnosť, ako sa psychika ezoterika dostane k systému dvojníka.
Každý mesiac prevádzam veštecké testy určitého množstva ezoterikov usilujúcich sa vybudovať si trvalý prienik do častíc cez neuróny vo svojom tele. Teda inak povedané vytvoriť systém dvojníkov. A to vyžaduje trvalo cvičiť niekoľko rokov iba systém dvojníkov. Samozrejme za predpokladu, že ezoterik má odcvičené nižšie stupne ezoteriky a venuje sa jej aktívne mnoho rokov. Na ceste k trvalému prieniku myšlienok ezoterika treba prekonať množstvo problémov, ktoré kladie psychika. Ezoterik sa musí pripraviť na to, že jeho organizmus sa vzbúri a nebude mať chuť, aby sa systém dvojníkov stal jeho trvalou výbavou. A často sa bude usilovať naviesť ezoterika, aby systém dvojníkov cvičil iba v predstave a nie v skutočnosti, aby systém dvojníkov cvičil v aure okolo tela. Vysunie sem spomienky na cvičenie dvojníka a dá ezoterikovi ilúziu, ako mu to dobre ide, ale v skutočnosti to znovu cvičí iba v spomienkach, ktoré prešibaný mozog a jeho neuróny vysunuli do aury. Potom je tu ďalšia prekážka a tou je nesporne stredný mozog, ktorý noci preberá kontrolu nad celým telom a často sa postará o to, aby v snoch zlikvidoval nameditované cvičenia k dvojníkom a takto brzdil vytvorenie trvalého prieniku psychiky ezoterika do časticového sveta.

Ide teda o to, že ezoterik ani netuší, že nemá pod kontrolou všetky neuróny vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu, gangliách a samotných chromozómoch v bunkách orgánov a systémov tela. A tak ezoterik musí v prípade toho, že nemôže dosiahnuť po roku aktívnych cvičení trvalý prienik do častíc začať s aktívnymi cvičeniami rovno do vnútra neurónov. Jednoducho staré systémy ezoterika spravia často čokoľvek, aby zabránili takejto zmene v psychike ezoterika. U niektorých ezoterikov sa neuróny, ktoré nemajú vo svojom tele pod kontrolou, dokonca podieľajú na zdanlivom vytvorení trvalého stavu prieniku psychiky ezoterika do časticového sveta, ale po čase mu tento systém postupne zlikvidujú a vrátia všetko do poriadku. U niektorých ezoterikov neuróny vymyslia inú špekuláciu, stav u ezoterika držia cez chemické procesy, aby si ezoterik myslel, že už to má trvalo na neurónoch, ale v skutočnosti ho neuróny dobehli a po čase chémiu v tele zlikvidujú a nahradia ilúziou dvojníkov iba v spomienkovej rovine. Tu možno vnímať, ako tieto osoby bez cvičení a koncentrácie dosahujú doslova zázračnú zmenu bez zjavného úsilia. Niekedy ezoterikovi nedovolí vnútorný stav autistu, aby dosiahol trvalú zmenu a ezoterika donúti, aby si stav dvojníkov do neurónov nahadzoval vždy znovu a znovu. A ezoterik vlastne nemôže pracovať na systéme, aby jeho dvojník bol po smrti ezoterika trvalo aktívny. V niektorých prípadoch ezoterikom vlastné neuróny naháňajú strach, že skončia na psychiatrii. Prípadne ich klamú tak, aby necvičili dôsledne a nezmyselne zrýchľovali vývoj. U niektorých ezoterikov sa zase neuróny od začiatku postavia na odpor a začnú vyvíjať ešte účinnejšie opatrenia, aby ezoterik zmenu nedosiahol a postupne rezignoval. V takýchto prípadoch sa musí smutne konštatovať, že ezoterik nie je pánom vlastných neurónov a tie mu určujú, čo má a čo bude počas celého života žiť.

Pokiaľ má ezoterik v sebe UFO systém, tak jeho neuróny často radšej cvičia UFO odtlačok v tele ezoterika a dávajú ilúziu, ako dobre ovláda systém dvojníka. Jednoducho ezoterik nesmie byť dôverčivý voči vlastným neurónom a zvlášť systémom ľudskej existencie a celkovo organickej existencie idúcej z neurónov miechy. Ezoterik si musí vypestovať dôsledný systém mimozmyslového vnímania a neprestávať cvičiť systém dvojník mnoho rokov. Ezoterik musí pevne stáť na tom, že si systém dvojníka otvorí natrvalo a bude ho cvičiť mnoho rokov neprestajne, či sa mu darí, alebo nedarí. Ezoterik má silu vedeckého mozgu a bádania a vie, že pokiaľ systém dvojníkov bude v neurónoch jeho tela trvalý, musí uplynúť mnoho rokov a až potom sa prestáva cvičiť. Ezoterik si musí uvedomiť, že systém dvojníkov ide proti prirodzenosti existencie celej organickej hmoty a smeruje k atypickému cieľu a to je prepísať svoje spomienky a svoje aktivity do sveta anorganických častíc. Ezoterik si musí vybojovať slobodu na miliardu rokov budovanom systéme všetko pre zachovanie a pokračovanie ľudského rodu a celkovo organického života v kozme. Ezoterik vie, že to je v nekonečnom kozme a nekonečnom čase mimoriadny nezmysel. Ezoterik si nenechá ujsť systém dvojníkov a prepísanie seba samého do časticového sveta. Musí rátať s tým, že jeho podvedomé sily vymyslia čokoľvek, aby do tohto cieľa nedošiel. A ezoterik svojmu podvedomiu neverí a považuje ho za gangstra, zločinca a podvodníka. A preto bude mimoriadne ostražitý pri nácviku dvojníka a to hlavne vtedy, pokiaľ sa mu bude podozrivo jednoducho všetko cvičiť. Ezoterik má na pamäti, že bez tvrdého mnohoročného cvičenia nemožno trvalo zbudovať systém dvojníka.

Ezoterik sa usiluje trvalým cvičením ovládnuť veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a všetky chromozómy vo všetkých bunkách svojho tela. Ezoterik dobre tuší, že každá oblasť výskytu neurónov bude robiť problémy a odboj voči systému dvojníka. Jednoducho neurónom v týchto oblastiach sa nepáči systém prieniku na úroveň častíc a usiluje sa zatvoriť prienik ľudskej psychiky do tejto dimenzie okolitého sveta.

Ezoterik musí dobre prepracovať prienik do sveta mŕtvych spomienok a to na úrovni povrchu atómov, kde po smrti organickej hmoty odchádzajú spomienky, ktoré uložila organická hmota v sebe. Sem ezoterik cez systém dvojníka preniká a v atómoch, kde je niečo uložené, preniká na úroveň častíc. A takto sa usiluje trvalo prinútiť neuróny veľkého mozgu k prieniku na časticovú úroveň. Zároveň ezoterik cez neuróny veľkého mozgu preniká k dvojníkom, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa a znovu s cieľom naučiť svoje neuróny, aby prenikali k tomuto druhu záznamov vo svete mŕtvych spomienok, no teraz už na úrovni častíc.

Ezoterik sa tak isto usiluje dosiahnuť trvalý stav prieniku aj v strednom mozgu, ktorý má veľkosť orecha, skladá sa z 32 malých častí veľkosti zrnka kukurice a nachádza sa približne v strede hlavy. V prvom rade v tejto oblasti zabezpečí, aby neuróny trvalo prenikali na úroveň častíc v celom ľudskom tele. Pre tento účel sa cvičí stredný mozog, ale aj celý nervový systém v tele. No mimoriadne dôležité je, aby počas spánku stredný mozog nelikvidoval to, čo ezoterik nacvičil počas dňa. Ezoterik sa musí programovať, aby počas noci zamedzil presun žitia na úroveň prieniku na povrch orgánov. Počas dňa už nemôže prenikať na úroveň povrchu orgánov a musí prenikať na úroveň častíc. No často sa stáva, že psychika nemôže počas dňa fungovať na úrovni orgánov, tak to o to intenzívnejšie žije v noci a tomu musí ezoterik zabrániť. Ezoterik trvalo programuje pred spaním, aby aj v noci bežalo všetko na prieniku do časticového sveta. Zmena prechodu psychiky na časticovú úroveň musí prebehnúť aj v noci.

Ezoterik pracuje aj v neurónoch miechy a postupným cvičením dostane k trvalému prieniku aj túto oblasť. Miechové neuróny, ktoré sú vo vnútri chrbtice a idú od stredu hlavy až po kostrč, sú mimoriadne odolné voči snaženiu ezoterika, aby trvalo fungovali na úrovni častíc. Miecha je hrubá asi ako tuha do pera a na povrchu má vyduté miesta, ako keby na tuhe boli umiestnené guličky z korálikov. V mieche sú uložené centrá pre všetky pohybové aktivity v tele. Buď sú to centrá – automaty, alebo ľudskou výchovou vytvorené centrá pre určité pohybové zručnosti, ako je napríklad šport. No v mieche je niečo ako kolektívne vedomie predkov a silne vplýva do psychiky danej osoby. V mieche sú aj centrá pre vývoj a jednotlivé životné etapy ako je detstvo, dospievanie, zrelosť a staroba. Teda neuróny miechy sú zdatný a mimoriadne húževnatý súper. Ezoterik pomocou dvojníkov (a nie bez dvojníkov) preniká do miechy a aktivizuje obdobie staré asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom, kedy na planéte Zem boli jedinečné anomálie, ktoré vytvárali systém dvojníkov rovno v tele nášho predka. A tento systém ezoterik aktivizuje výhradne cez dvojníkov a nie sám a zároveň sa učí riadiť aj ostatné neuróny v mieche.

Ezoterik špeciálne preniká do ganglií okolo celej chrbtice. Ide o veľkosť špendlíkovej hlavičky a niekedy o trochu väčší objekt. V týchto gangliách, ktoré sú po ľavej aj pravej strane miechy, sa nachádza šedá kôra s neurónmi vo vnútri a na povrchu biela hmota buniek tvoriacich chemické pozadie. Tieto ganglie priamo komunikujú s nervovými platničkami vo veľkých svaloch pod kožou a tukom a tak isto s kostrovými svalmi. Tu sa naučí ezoterik koncentrovať a tu precvičuje všetko okolo kineziológie za trvalého prieniku systému dvojníkov. V prvom rade sa ezoterik naučí psychicky sem prenikať a vyvolávať aktivitu vo svalových platničkách vo svaloch. Svalové platničky sú špeciálne nervové zakončenia vydávajúce svalom bio elektrické impulzy, tým sa sval dokáže zmrštiť a vyvolať pohyb. Ezoterik vie mierne aktivovať niektoré nervové platničky a niektoré utíšiť. Jeden z vrcholov je dostať všetky svalové platničky do určitej rovnakej aktivity a potom v niektorých zvyšovať aktivitu a znižovať aktivitu. Niečo na spôsob dervišských točivých tancov. Ale v tomto prípade bez fyzického točenia. Vo svalových platničkách ezoterik nevyvoláva silné impulzy na pohyb, ale iba mierne iskrenie a aktivitu. Základné cvičenia sú joga, či kung, taj či, ale aj prstové modi, posunková reč hluchonemých osôb, vykresľovanie magických rituálov pohybom tela alebo prstov (Magická škola). Prípadne tlak prstov na reflexné zóny.

Ezoterik pokračuje vo svojom úsilí nastoliť trvalý prienik na úroveň častíc aj v oblasti brušného mozgu. Ide o stenu tenkých a hrubých čriev, kde je hustá sieť neurónov v podobe ganglií. Aj sem ezoterik preniká a dosadzuje sem vplyv dvojníkov a usiluje, aby aj tieto ganglie prenikali trvalo na úroveň častíc. V brušnom mozgu sú uložené pudy a zvieracie správanie. Ezoterik cvičí tak, že zablokuje fungovanie rozumu vo veľkom mozgu, otvorí si systém vládnutia brušného mozgu a má pocit, že by sa choval ako zviera. Zároveň sa presadzuje systém dvojníkov. Vhodné je napájať sa na osoby, ktoré majú v sebe od narodenia UFO „Iveta“ z kozmu. Ide o organický život v kozme so špeciálnymi anomáliami, ktoré nemá ani zďaleka rozmer intelektu dnešného človeka. Vytvára pri sebe dvojníkov, ale nerealizuje sa, lebo daný organizmus nemá intelekt a túžby, ktoré by systém dvojníka mohol plniť. Pokiaľ ezoterik využíva v oblasti brušného mozgu samoliečivé sily (geriatrický program), tak dvojník zabezpečí ďalšie napredovanie aj v oblasti samoliečby organizmu.

Ezoterik pokračuje vo svojom ťažení a preniká do systému ganglií vo svojom tele. Dve veľké ganglie ako necht palca sú v mozgu, za žalúdkom a za mechúrom. Drobné ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky sú skoro všade v tele pri každom orgáne a pri každom systéme tela. Ganglie sú všade tam, kde sú neurónové oblasti, hormonálne žľazy, krvné riečište, lymfatické riečište, nervové riečište, orgány a časti tela. Ezoterik preniká psychicky do ganglií a tie sa mu podriaďujú a umožňujú mu riadiť orgány a systémy tela. Vývoj v tejto oblasti ide smerom k tomu, že dvojník sprostredkuje kontakt s gangliami iných ľudí. Cieľom aktivít v gangliách je upraviť ich fungovanie tak, aby nebránili v ceste dvojníka k jeho absolútnej dokonalosti. Ganglie tak isto bez systému dvojníka slúžia na prienik do kozmu k reálne existujúcim planétam, pokiaľ sa nastolí v tele sugerácia zmrzačenia celého tela a jeho pokrivenia. Prípadne sa na diaľku na takéto osoby napojí. Psychický tlak zmeniť ganglie do iných pozícií vedie k tomu, že psychika ezoterika preniká do reálneho kozmu popísaného vo vedeckej astronómii. Preniky sú možné do našej slnečnej sústavy, do súhvezdí našej Galaxie a 2 000 galaxií okolo našej Galaxie a celkovo do makety kozmu pod názvom „Zemiak“ Treba si uvedomiť, že psychické prieniky z našej Galaxie do inej galaxie treba robiť cez čierne diery. Teda z jednej čiernej diery do inej čiernej diery.

Ezoterik ide ďalej a nasmeruje si to rovno do chromozómov vo všetkých bunkách svojho tela a tu cez systém dvojníkov presadzuje svoju vôľu, ktorá je opretá o rozumové poznanie svojho tela a psychiky. Chromozómy v prvom rade slúžia ako sklad informácií z vnútorných procesov v bunkách. Zároveň sú pre ezoterika aj prostriedok psychického kontaktu s organickým životom v kozme. Teda využije schopnosť kontaktu buniek s inými podobnými štruktúrami organickej hmoty v kozme. Hovoríme o UFO ezoterike. UFO ezoterika je mimoriadne dôležitá pre celkový vývoj na duchovnej ceste. UFO sprostredkuje informácie o okolitom kozme, v ktorom žije. Nemôžete v ilúzii čakať, že organický život v kozme bude nejako duchovne aktívny. A málokedy nájdete nejako inak výnimočne ezotericky nadané UFO. Opak je pravdou. UFO dovolí ezoterikovi získať určité mimoriadne schopnosti do oblasti duchovného rozvoja.

Tentokrát sa budeme špeciálne zaoberať ezoterikou realizovanou cez mozoček.

10 % koncentrácia do mozočka
Pokiaľ sa chce niekto zaoberať kabalou a mozočkovou ezoterikou, tak by mal dodržiavať zásadu koncentrácie svojej pozornosti do oblasti mozočku. Bez koncentrácie do mozočku sa kabala pestuje v iných neurónových oblastiach a to nie je kabala. Začiatočníci pri tomto druhu meditácie si opierajú hlavu o stenu, alebo v určitých intervaloch si tlačia prstom zozadu na lebečnú kosť. To vedie ku koncentrácii do mozočku.

Viac ako 10% koncentrácia
Ezoterik skoncentruje svoje zmysly (oči, jazyk, ušné bubienky, nosnú sliznicu, končeky prstov) do mozočku v zadnej časti hlavy. Odporúčam pozrieť anatómiu mozgu. No koncentrácia sa môže robiť aj z povrchu veľkého mozgu, kde sú zmyslové centrá. Tento typ koncentrácie je bezpečnejší, ale je vhodný pre pokročilejších cvičencov. No nemala by presiahnuť 10 % z celkovej koncentrácie, lebo vtedy to už nie je o meditácii, ale o liečbe a liečiteľstve.

Menej ako 10 % koncentrácia
Ezoterik musí koncentráciu zmyslov do mozočku držať okolo 10 %, lebo pri slabej koncentrácii sa kabala odohráva v inej neurónovej časti (stredný mozog, miecha, brušný mozog, ganglie a prípadne neuróny niektorého orgánu v tele). Je dosť kabalistov, ktorí spravili takúto chybu a nepoznajú zákonitosť kabaly a mozočku.

Mozoček v zadnej časti mozgu
Ezoterik sa musí naučiť pri tomto druhu meditácie koncentrovať do mozočku v zadnej časti mozgu. Nie je to jednoduchá záležitosť z toho dôvodu, že málokto je prirodzene usadený psychicky v mozočku a odtiaľto dokáže psychicky operovať. Je to jednoducho mimoriadna vzácnosť. Tak isto ľudia sa koncentrujú svojimi zmyslami a svojím záujmom von z tela a pred seba. A tak je potrebné tento úkon dlhodobo cvičiť.

10 častí vpravo a 10 častí vľavo
Ezoterik nie je len duchovná, ale aj vzdelaná osobnosť nadväzujúca na šamanskú tradíciu, kde je šaman osoba, ktorá má mimoriadne schopnosti, ale aj praktickú a teoretickú múdrosť tej doby, v ktorej žije. A tak by bolo múdre, aby si ezoterik naštudoval anatómiu mozgu a pri koncentrácii do mozgu si vedel mozoček detailne predstaviť. Na povrchu mozočku sa nachádza šedá kôra, pod ňou biela mozgová hmota, krvné riečište, nervové dráhy, mozgovo miešny mok.

Mozoček a technika koncentrácie a sugerácie nádorov
Ide o špeciálnu techniku odpozorovanú z vešteckého výskumu kabalistov usadených do mozočku a to vďaka nezhubným nádorom v mozgu a na jeho povrchu, ktoré prirodzene tlačia psychiku danej osoby do mozočku. Ezoterik samozrejme nechce mať v mozgu nádory, iba si to vsugeruje a koncentráciou na povrch veľkého mozgu dokáže zlepšiť koncentráciu priamo do určitej časti mozočku.

Vývoj mozočku cez embryonálne obdobie
Ezoterik si uvedomuje z medicínskej literatúry, ako vzniká mozoček, ako rastie, ako sa celkovo vyvíja a mení počas celého obdobia života človeka. Samozrejme vždy s 10 % koncentráciou do mozočku. Vyhľadá si tieto informácie v samotnom mozočku, ktorý si ich po celý život človeka v sebe uchováva.

Vývoj a zánik znakového myslenia
Mozoček ukladá všetky informácie duplicitne zvnútra organizmu, teda čo všetko bunky v tele robia. Ukladá o nich všetky informácie a tak isto ukladá informácie o tom, čo sa do organizmu uložilo z vonkajšieho sveta. Ide o informácie, ktoré vznikli z toho, čo vidíme, počujeme, chutnáme, hmatáme, informácie o pohybe, informácie o vnútornom premýšľaní, aj snové informácie, a tak isto informácie, ktoré ezoterik získava mimozmyslovo, alebo inak povedané, cez veštecky výkon. Pokiaľ ezoterik chce niektorú informáciu získať z mozočku, tak ju musí vnímať ako geometrickú štruktúru a nie ako obrázok alebo zvuk. Ezoterik chce z mozočku informáciu a pri 10 % koncentrácii mu ju mozoček poskytne v podobe znaku. K tomuto znaku treba pridať vhodný obrázok alebo pocit zo spomienok vo veľkom mozgu a takto dekódovať, čo znak znamená. Ezoterik si môže z mozočku vytiahnuť záznamy o prvých znakoch z mozočku, ktoré sa podobajú skorej na machule a potom sa postupne menia na čiary a rozvetvenejšie znaky. Tieto znaky sa mimoriadne dobre podobajú písmenám židovského písma. Asi to nebude náhoda, prečo sa vznik písma pripisuje židovskej kultúre. Potom v mozgu asi v 14. rokoch života vzniká niečo ako geometrický útvar v tvare kocky, hranola, trojuholníka, pyramídy, gule, lichobežníka. Pri poškodení mozočka je tu tenký valec v podobe paličky. A po tejto konštrukcii postupujú znaky ako „mravce“. Pokiaľ je mozoček kabalisticky cvičený, tak sú vo vnútri mozočku dva geometrické útvary rovnakého charakteru. Teda napríklad veľká a malá kocka. Postupom času, ako osoba starne, sa tento systém v mozočku rozpadá a mozoček má na konci života osoby vlastne iba škvrny ako na začiatku vzniku mozočku. Ide o osoby staršie ako 80 rokov. Aj pri čítaní týchto stránok je potrebná 10 % koncentrácia do mozočku v zadnej časti hlavy. Potom tomuto textu budete lepšie rozumieť a hneď aj školíte meditačne mozoček.

Tvorba znakov od detstva
Ezoterik si uvedomuje, že v každom mozočku sa tvoria znaky veľmi individuálne a skorej to pripomína detstvo, keď si niektorí tvoria vlastné tajné písmo, aby ich odkazy nemohol niekto prečítať. A tak v každom mozočku sú špecifické znaky. Znaky v mozočku sú trvalo, ale neustále pribúdajú nové a tie, čo sú tam, sa neustále menia a pozmeňujú a to všetky. A práve 10 % koncentrácia do mozočku dovoľuje tvoriť nové znaky razantnejšie a školiť mozoček znakmi iných ľudí a kabalistov. A tu postupne vznikne zásadný rozdiel medzi školeným a neškoleným mozočkom.

Mozoček a koordinácia vnútorných procesov
Ezoterik musí vedieť o mozočku ešte ďalšie fenomény a to, že mozoček neustále zbiera informácie z celého tela a snaží sa ich analyzovať a k tomu sa usiluje varovať organizmus pred nevhodnými aktivitami, ktoré by boli príliš kontroverzné a nebezpečné. Tak isto mozoček pomáha človeku vyberať spomienky a vizualizovať si ich.

Mozoček a vznik matematiky
Pokiaľ sa budete koncentrovať do mozočku ( 10 %) a k tomu budete študovať matematiku, tak znaky v mozočku a celkovo orgániky v bunkách ich budú do seba aktívne prijímať a pozmeňovať fungovanie mozočku ku kabalistickému mozočku. Pod orgánikmi tu rozumieme vnútorné štruktúry za bunkovou blanou ako endoplazmatické retikulum a podobne (pozri anatómiu bunky). A nie všetky orgániky produkujú iba biochemické látky, ale slúžia ako ukladače informácií. A to hlavne v neurónových bunkách, ktoré tvoria napríklad šedú kôru veľkého mozgu. Nie všetky endoplazmatické orgániky tvoria určité druhy proteínov, ale slúžia aj ako silné bioenergetické napäťové jednotky pre ukladanie informácií. Niečo ako „hard disky“ pri počítačoch. Odporúčam na internete pozrieť, ako endoplazmatické retikulum vyzerá. Podobá sa to včeliemu plástu, ale má to tvar malých a hustých obdĺžnikov. Tieto útvary neukladajú informácie z diania z bunky, ale z vonkajšieho sveta prijaté zmyslami. Vnútorné dianie vo vnútri bunky ukladajú niektoré génové retiazky vo vnútri chromozómov. Samozrejme, že to, čo tu popisujem, nie je totožné s vedeckým poznatkami, ako funguje pamäť. Ale robili sme v tomto smere seriózne veštecké a teda mimozmyslové bádanie vlastných neurónov. Stojí to však na nepriamych dôkazoch. A je na vede, či dokáže alebo vyvráti toto tvrdenie o fungovaní ľudskej pamäte. Pokiaľ ezoterik má dvojníka, tak niektoré endoplazmatické retikulá zvyšujú schopnosť ukladať spomienky až 100 000 krát oproti bežným jedincom, ktorí nemajú svoju myseľ školenú cez systém dvojníkov a ich myseľ nepreniká na úroveň častíc. Tu je aj skrytý potenciál geniality systému dvojníka. Skutočne nemajú ezoterici cvičiaci systém dvojníkov problém doslova hltať tony informácií a vyhnúť sa šialenstvu z intelektuálnej činnosti. Ale to sme si zašli príliš ďaleko do systému fungovania ľudskej mysle. Mimochodom, v každej bunke sú vedecky potvrdené dve jadrá, jedno bunkové a jedno mitochondriálne a veštecky sme objavili ešte tretie malé jadro v niektorých lysozómoch má iba 4 až 6 neurónov. Ale to zase musí vyvrátiť a potvrdiť veda stojaca na priamych dôkazoch.

Mozoček a vznik písma
Je dobré školiť mozoček priamo pri 10 % koncentrácii zmyslov alebo zmyslových centier vo veľkom mozgu a doslova prinútiť mozoček, aby prijal do seba svetové písomníctvo. Odporúčam štúdium lingvistiky, čo je veda o vzniku, vývoji a uplatnení písma v ľudskej spoločnosti.

Mozoček a geometria
Je dobré školiť mozoček priamo pri 10 % koncentrácií zmyslov alebo zmyslových centier vo veľkom mozgu a doslova prinútiť mozoček, aby prijal všetky základy geometrickej matematiky na všetky spôsoby: Takto možno školiť mozoček matematikou, strojárenskými nákresmi a nie je na zahodenie ani programovanie a programovacie jazyky.

Mozoček a piktogramy, praveké znaky, talizmany
Je tak isto dobré priamo školiť mozoček pri 10 % koncentrácii z celkovej 100% koncentrácii zo zmyslov a dovnútra dávať všetky druhy znakov, ktoré vytvorili ľudia všetkých historických období. Nejde o písmo. Ide o menej ako 10 znakov a vtedy hovoríme o piktogramoch, ktoré slúžia ako individuálne geometrické štruktúry na vyjadrenie určitého významu, ktorej rozumie iba úzky okruh ľudí alebo iba jeden jedinec. A tak sú tu vítané všetky znaky z jaskýň, kostí a talizmanov od praveku až po stredovek.

Mozoček a znaky dvojníkov
Ide o špecifické školenie pri 10 % koncentrácii do mozočku a zároveň cez vlastného dvojníka sa premosťovať na záznamy dvojníkov, kde organická hmota odumrela a zostali už iba spomienky dvojníkov na úrovni častíc. Aj tu sa dajú vnímať špecifické znaky a týmito možno školiť znaky v mozočku. Samozrejme to už je ezoterik na vrchole ezoterickej cesty a má už zbudovaného vlastného dvojníka. Teda nie cvičenia pre začiatočníkov.

Mozoček a systém myslenia UFO
Znovu špecifické cvičenia pre vrcholových ezoterikov, ktorým ich dvojník premostí iný organický život v kozme a pri 10 % koncentrácii preškolí mozoček ezoterika týmto vplyvom. Samozrejme tu rozhoduje dvojník, aký to bude organický život a ako sa bude postupovať. Znaky v mozočku sa po týchto zásahoch pozmenia a trochu to bude fyzicky bolieť. Môže byť aj nevoľno, ale to už patrí do rizika v ezoterike. Treba upozorniť aj na riziko možných psychiatrických problémov, pokiaľ sa cvičenia prevádzajú nesystematicky a chaoticky.

Mozoček a znaky v iných mozočkov
Mimoriadne dôležité je preškoliť mozoček premostením vlastného mozočku na iné ľudské mozočky a vlastné znaky v mozočku ezoterika postupne spoznajú individuálne znaky, ktoré používajú ľudia vo svojich mozočkoch. Samozrejme tých 10 % je nutných trvalo a stále, keď robíte niečo kabalistické.

Mozoček a siamské mozočky – von z tela do kozmu a znakovanie, vlastné znaky
Toto je rozhodujúce cvičenie a to je premostiť mozoček na osoby siamské (zrastené dvojičky až trojičky). Spoznať znaky siamských dojčiat, prevziať ich do svojho mozočku a otvoriť si cestu, aby mozoček mohol začať operovať aj mimo vnútro ezoterika a vydal sa na púť po planéte Zem a do kozmu.

Mozoček a znakovanie vonkajšieho sveta – vlastné znaky
A tak sa po siamskej ezoterike mozoček cez bioenergie a magnetické polia dostáva von a začína všetko znakovať a značkovať. A to je už zásadná zmena mozočku, ktorý dostal určitú slobodu vnímania sveta okolo nás.

Maketa kozmu, maketa mikrosveta prvkov, atómov, častíc, maketa vlastného sveta, maketa všetkého okolo dvojníkov, maketa organického života v kozme, maketa sveta mŕtvych spomienok na úrovni častíc po smrti organického života
Keď mozoček zaznakuje všetko, čo sa len dá v kozme, tak je možné vytvoriť v spomienkach jedinečné priestorovo neobmedzené vedomie a to sme už na pôde sefirotickej, ktoré sa usiluje vysvetliť svet v jeho nekonečnosti a dokonalosti. Po takomto školení mozoček sa tiež znovu zasadne zmení a odpúta sa od planéty Zem a ľudského spôsobu myslenia.

Kabala ako posunková reč – kreslenie znakov, zvuková stránka znakov z mozočku
Ide o špeciálny spôsob vyjadrenia, čo sa deje v mozočku s nutnou 10 % koncentráciou do mozočku. V tomto prípade sa ezoterik bude prejavovať ako kabalista a jeho reč sa zmení na čudné kombinácie slov a vyjadrení, ktorým vlastne neškolená osoba nebude rozumieť. Keď sa zhovárajú kabalisti z mozočku, tak tomu rozumejú iba oni dvaja alebo osoby školené do mozočku. Tak isto kabalista môže cvičiť mozoček kreslením znakov z mozočku pred seba, v predstave alebo pomocou pohybu prstov. Niečo na spôsob posunkovej reči hluchonemých osôb. Tak isto možno kabalistické znaky z mozočku vyjadrovať pomocou pohybu celého tela alebo v nehybnosti cez svalové platničky na končekoch nervov vo svaloch.

Mozoček a dervišské tance do svalových platničiek
Pokiaľ chce ezoterik, aby jeho mozoček všetko vnímal v pohybe a jeho znaky neustále skenovali zmeny všetkého druhu, môže sa nekonečne dlho točiť a koncentrovať sa 10 % do mozočku a zároveň 90% koncentrácie ide do svalových platničiek vo svaloch. Upozorňujem na riziká takýchto cvičení, ktoré zmenia dianie v mozočku zásadným spôsobom. Ezoterik sa musí naučiť žiť ako keby na kolotoči, ktorý sa nezastaví. A tak s cvičeniami opatrne.

Mozoček a všetko vyhodiť do aury a prehliadka znakov mozočku
Znovu špeciálna technika takzvanej fotogenickej pamäti spomenúť si na čokoľvek. Mozoček, ako sa hovorí, presunúť na povrch kože a do aury okolo seba a to hlavne vytvorením predstavy seba v pyramíde. Fungovanie tejto imaginárno energetickej pyramídy dovoľuje vidieť v aure vešteckými zmyslami, čo ste sa naučili alebo čo sa dialo v mozočku od detstva a počas meditácie.

Mozoček a genialita ľudského autistu
Ešte špecifickejšie použitie je dostať znaky z mozočku do systému autistu, ktorý je zatvorený vo svojom vnútri. Predstava a sugerácia zavretia do miestnosti so znakmi z mozočku. Alebo koncentrácia do neurónových oblastí napríklad vo veľkom mozgu. Vyhľadať najstaršie zhluky neurónov, ktoré sa vytvorili človeku v štádium nižších zvierat, keď konali iba inštinktívne a nie pudovo ako vyššie zvieratá alebo rozumovo ako dnešní ľudia. A spojiť všetky tieto neuróny v 6 oblastiach výskytu neurónov a vytvoriť priestor pre prácu napríklad so znakmi mozočku. U autistov sme veštecky zistili až 50 násobne väčší výskyt tohto druhu zhlukov neurónov ako patológiu. No technika je nebezpečná a nie pre začiatočníkov.

Otvorenie vnútorného priestoru v hlave, napojenie na osoby, ktoré sú ochrnuté
Znovu špecifická technika koncentrácie do miechy a sugerácie poškodenia miechy. To otvorí špecifický priestor v psychike ezoterika ako u takto poškodených jedincov a sem ezoterik vloží napríklad kompletnú maketu kozmu aj s časticami a pridá množstvo matematických a štatistických údajov. Náročná technika pre pokročilých ezoterikov.

Mozoček, systém pyramíd, hypnóza a snový režim
Aby ezoterik lepšie ovládol a udržal duchovnú cestu cez mozoček, je vhodné používať aj hypnózu a to cez predstavy pohybujúceho sa predmetu a 10 % do mozočku. Tak isto dostať mozoček pod predstavu pyramídy zbudovanú z bioenergií tela dáva väčšie predpoklady prinútiť vlastný mozoček, aby fungoval inak ako chce. Ezoterik musí zvládnuť mozoček aj v noci a vybojovať si, aby v noci stredný mozog nezničil, čo ste počas dňa v kabale dosiahli.

Mozoček a systém dvojníkov
A to je pre ezoterika vrchol ezoterickej cesty, vytvoriť dvojníka a dostať mozoček pod kontrolu systému vlastného dojníka 06. No to je pre tých, ktorí už majú nejakých tých 10 rokov ezoteriky za sebou.

Kabala židovská – mozoček zovrie psychiku a život tadiaľ
Typické pre židovské znaky kabalistov je potenciál zovrieť mozoček, dostať z neho potenciál ľudskosti a donútiť mozoček, aby fungoval v prospech človeka. Pokiaľ znaky vhodne upravíte, tak aj v prospech duchovného rastu.

Kabala japonských samurajov – živé rastliny a znaky z nich kozmos
Ide o špeciálnu kabalu v sytéme zen bonsai, zen záhrada a zen ikebana. Zase 10 % koncentrácie do mozočku a všetko, čo dáva zen v podobe živej prírody sa chápe ako znaky z mozočku. Pozor na komerciu a estetické znehodnotenie tejto kabaly, ale to už pri 10 % koncentrácii mozoček určite zistí. Toto je mimoriadne vhodný systém kabaly pre systém dvojníkov.

Kabala druidská sekaná
Ide o kabalu, pri ktorej sa znaky sekajú ručne do kameňa. Ide celkovo o runové znaky. Ale treba sa vrátiť k živej tradícii, kde znaky sú tvorené z dreva, ľudských obetí a podobne.

Kabala samurajov pri brúsení mečov
Špeciálna kabala, kde sa koncentrujete do mozočku a znaky z mozočku intuitívne brúsite na hrane meča.

Reiki kabala energetická
Ide o špecifickú kabalu, kde sa do hlavy vloží predstava znaku a obkresľuje sa mnoho a mnohokrát, až zostane zafixovaná v neurónoch a prúdia množstvá liečivej energie. Znaky sa nahadzujú z mozočku ako v kinosále, kde sa premieta na stenu ten istý obrázok a nedrží sa v predstave ako pri maľovaní toho istého znaku.

Pridaj komentár