Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o vrcholovú ezoteriku. Pokiaľ sa chce niekto vážne venovať ezoterike, tak musí začať od základov. Základy duchovnej cesty si nájde v každej škole na tejto stránke a sú to spravidla dátumovo najstaršie články. Tu je začiatok duchovnej cesty, ktorú treba absolvovať a postupne sa priblížiť vrcholu a to sú jednoznačne dvojníci. Začiatočníci v ezoterike sa musia dostať pod vplyv dvojníkov, aby mali akú takú šancu napredovať na duchovnej ceste.

Aj cesta Sašu Puebla a ostatných ezoterikov začínala pod nepriamym vplyvom dvojníkov a to čítaním a meditovaním knižiek F. Bardona. To je jeden výborný postup, ale dnešný ezoterik tu má aj iné možnosti a to je hlavne kresťanská teológia. Ide o náboženskú vedu, ktorá v sebe obsahuje jedinečnosť, výnimočnosť, všestrannosť, nesmrteľnosť a nekonečnosť. Môžeme iba oceniť, že teologické vedy o tom, čo je za hranicami ľudského poznania a celkovo poznania sa uchovali a sú k dispozícii. Samozrejme, že k teologickým vedám treba vedieť vhodne pristupovať. Nepôjde to bez úcty, pokory a vnútornej potreby sám seba ponížiť a aj takto vycítiť tento fenomén absolútnej dokonalosti. Ezoterik alebo meditujúca osoba sa čítaním F. Bardona, a tak isto teologických vied dostáva do nepriameho vplyvu odkazu tých, ktorí mali fenomén dvojníka a je jedno, na akom základe vznikal. Teda ide o jedincov, ktorí mohli ísť za hranice ľudského aj vedeckého poznania a pomáhali ľudstvu napredovať k ďalšej existencii. Osoba, ktorá sa rozhodne dostať sa pod nepriamy vplyv dvojníkov, by mala túžiť po niečom dokonalom a jedinečnom. Vykonať pre ľudstvo niečo osožné, vykonať niečo osožné pre seba, ale aj pre druhých. Zobrať na seba bremeno pokroku a vývoja a posúvať hranice ľudskej nedokonalosti k fenoménu toho jedinečného a dokonalého.

Na začiatok svojej ezoterickej cesty som si stanovil upratať celkovo duchovné vedy a zvlášť ezoteriku. Tak isto som si stanovil, že vytvorím pre ľudí, ktorí chcú a môžu ísť na ceste duchovnosti niečo na spôsob internetovej inštitúcie, internetovej školy, ktorá by obsahovala všetky poznatky ezoteriky pod jednou strechou. Teda je tu hlboký princíp sebeckosti znamenať niečo dokonalé a jedinečné, ale zároveň dať možnosť každému, kto prejaví o túto praktickú cestu záujem využiť poznatky a skúsenosti na tejto ceste. Dnes už pridávam k vlastnej sebeckosti nielen rozmer – tu to máte a naplňte svoje duše niečím hodnotnejším ako len jedlom každodenným – ale aj určitý zámer nerobiť z duchovna veľké nedostupné tajomstvo, čo počas histórie ľudstva neviedlo k ničomu dobrému. Pokiaľ si chce niekto držať tajomstvo za každú cenu, tak to škodí hlavne jemu samotnému. Jednoducho takáto osoba nemôže s takým množstvom tajomstva napredovať. Je to veľké bremeno. A tak je múdre dávať, starať sa o druhých a ich možnosť duchovne sa rozvíjať. To prináša obojstranné výhody pre tých jedinečných a pre tých, ktorí sa musia tvrdo prepracovať k svojej jedinečnosti.

Teda na začiatku duchovnej cesty je dobré mať tie najvyššie ciele, úžasnú pracovitosť a túžbu zájsť na duchovnej ceste tam, kde ešte nikto nezašiel. V tomto stave sa ezoterik lepšie dostane pod vplyv dvojníkov, ako keď má iba minimalistické ciele. Napríklad byť pri tom, keď niekto duchovne napreduje. No pokiaľ ezoterik na sebe pracoval dlhé roky a dospel postupne a systematicky do štádia dojníkov, tak za svoj najvyšší cieľ už nepovažuje seba, ani ľudstvo, ani organickú hmotu v kozme (UFO), ale samotného dvojníka, ktorého vytvoril na svojej duchovnej ceste. Teda v tomto štádiu duchovnej cesty ezoterik robí všetko pre to, aby sa vytvorený dvojník rozvinul do absolútnej dokonalosti a využil svoj potenciál na maximum. Ezoterik sa vzdáva túžby, aby systém dvojníkov prinášal jemu a organickej hmote v kozme pokrok, a tak isto sa vzdáva toho, aby systém dvojníka znásilnil pre svoje organické ciele. Ezoterik dáva prednosť dokonalosti dvojníka samého o sebe ako najvyššieho ideálu dokonalosti, ktorý ezoterik sám nemôže nikdy dosiahnuť. Pokiaľ bude ezoterik diktovať svoje požiadavky na dvojníka, ako to spravili v histórii niektorí ezoterici, tak to bude úbohá nedokonalosť. A možno si poviete, že je tu ešte väčší prvok extrémneho sebectva ezoterika, ktorý chce po svojej smrti uložiť svoje spomienky a skutky do niečoho výnimočného a dokonalého. A prečo nie? Aký má zmysel nechať na planéte Zem nejaký ten odkaz, ktorý nemá šancu prežiť bilióny rokov? Aký má zmysel uložiť svoje spomienky na povrch atómov a dočasne nechať svoje spomienky vo svete mŕtvych spomienok? Svet mŕtvych je časovo dlhšia záležitosť ako život na planéte Zem. Tu je možné počítať bilióny rokov, ale pokiaľ sa udejú v okolitom kozme katastrofické zmeny, tak aj svet mŕtvych spomienok bude zlikvidovaný a nefunkčný. Teda pre vrcholového ezoterika sú takéto druhy reinkarnácie nezmyselné a nežiaduce.

Ale systém dvojníkov dovoľuje svoje spomienky po smrti uložiť na úroveň častíc a to skutočne na večnosť. Z psychických prienikov do častíc v kozme vieme, že po kozmoch v hlbokom minulom čase zostalo pokope iba to, čo sa uložilo cez dvojníkov na časticovú úroveň. A teda záujem ezoterika robiť všetko cez systém dvojníkov je zrejmý a jasný. No na dôvažok ezoterik nechce do dvojníka uložiť spomienky iba o sebe, ale o všetkom dianí v kozme. To je omnoho hodnotnejší postup, kde spomienky ezoterika sa pridajú k iným spomienkam na všetko dianie v kozme, čo bolo, je a bude, čo robí všetka organická hmota v kozme, čo sa deje s objektmi v kozme, čo sa deje s prvkami, atómami a časticami v kozme. Takýto systém reinkarnácie je efektívnejší ako uložiť do dvojníka všetko iba o sebe. Prístup znásilniť dvojníka a spraviť si z neho osobný hrob je nedokonalé. Ale uložiť svoje spomienky k obrovskému množstvu spomienok iných je vyššia dokonalosť. Možno si poviete, že Saša Pueblo je ešte väčší egocentrik ako sa na prvý pohľad zdalo. A v zásade budete mať pravdu. No inej cesty niet a na vrchol duchovnosti treba kráčať. Aby som svoje egocentrické chúťky ešte znásobil a rozvinul, tak zase nebudem o tejto ceste nič tajiť a dám poznatky z nej k dispozícii všetkým, ktorí to môžu potrebovať. A pôjdem ako vždy ešte ďalej, nielenže chcem vrcholovú ezoteriku, nielenže chcem nechať po sebe výnimočné dielo, ale chcem aj výnimočnú reinkarnáciu, kedy dokážem potlačiť túžbu diktovať dvojníkovi, ako má vyzerať reinkarnácia a ezoterika ako taká. Zároveň svoju reinkarnáciu obložím prospešnými informáciami o kozme ako takom. No zároveň svoj hrob na spomienky chcem mať postavený jedinečne a preto chcem aj vývoj vlastného dvojníka pre samotného dvojníka. Keď sa stať súčasťou niečoho, tak toho najdokonalejšieho. Odmietam pokoj svojich spomienok uložených v systéme dvojníka a požadujem trvalú a neustálu aktivitu dvojníka a jeho duchovného napredovania. Znovu ešte väčšie túžby a väčšie sebectvo na tom správnom mieste pre seba a pre druhých. Stanem sa súčasťou aktívneho dvojníka, ktorý bude spieť k absolútnej dokonalosti a jedinému zmysluplnému cieľu organickej hmoty v kozme. A práve som pocítil úžasné pokorenie a poníženie v záujme realizácie niečo dokonalého, ktorého môžem byť iba prítomný.

Samozrejme, že tu nejde v žiadnom prípade o to, aby sme poníženie a pokorenie žili v skutočnosti, ako to často praktizovali niektorí duchovne ladení ľudia. Znovu tu platí zásada, že osobné pokorenie a poníženie treba zažívať v mentálnej rovine a nie v skutočnosti. Asketizmus, sebatrýznenie, sebaponižovanie a celková degradácia osobnosti sa robí v rovine sugerácie a uverenia, že sa tak deje ako v skutočnosti. Ide o techniku, ktorú sme používali v prípade sugerácie rôznych chorobných stavov, ktoré nemohol ezoterik mať v skutočnosti a ani ich nechcel mať. Napríklad v prípade vešteckých techník si musel ezoterik nasugerovať množstvo chorobných stavov a patológií. Všetko to vlastne funguje na báze chemickej a to tak, že silnou sugeráciou sa na určitú dobu vyvolá jedinečný chemický stav, ktorý dovoľuje prežívať určitú patológiu ako reálnu. No po skončení sugerácie sa má chémia v tele vrátiť do normálu. Sugerácia napríklad uštipnutia hadom sa nesmie hnať do krajnosti a osoba by nemala skolabovať. Často sa môže kombinovať sugerácia a autohypnotický stav, ktorý dovoľuje udržať vhodnú chémiu tela na určitý čas v požadovanom stave. Pod autohypnózou sa tu myslí určitý stav polospánku, kde sa osoba zasekne v určitom pocite a slepo plní príkazy, ktoré si sama dáva, alebo ich dáva iná osoba. V tomto momente sa nerozmýšľa, čo sa má robiť a rozkaz sa bez váhania vykonáva. Nasugerujem si, že keď teraz tento článok nebudem písať rýchlejšie, tak milovaná osoba zomrie. A tak bez rozmýšľania, či je to racionálne, začínam písať čo najväčšou rýchlosťou.

Dvojník 05 má na ezoterika jasnú požiadavku musí sa nechať zatlačiť do medzičastíc medzi 12 druhmi častíc (hríbiky, praclíky, kúsky prskaviek, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklenené kocky, packy, mačičky, masky a nakoniec bodky). Medzičastice sa vnímajú ako neustále sa zmenšujúce objekty, ktoré sú tak extrémne malé, že už nemajú žiadne významnejšie vlastnosti. Teda v nich a s nimi sa už nemá čo diať. A keď sa sem psychika ezoterika prebúra a dvojník ho sem dôsledne zatlačí, tak je dobré prenechať všetko danie na dvojníkovi a nechať ho v plnom rozsahu pôsobiť. Pokiaľ vás dvojník zatlačí z roviny častíc do roviny medzičastíc, tak by ste mali vstúpiť do stavu hlbokého poníženia, zneváženia a dehonestácie svojho ja na maximálnu mieru. Tento stav dovoľuje, aby ezoterik vtlačený do medzičastíc mohol realizovať jedinečnú dokonalosť samotného dvojníka. V tomto stave sa dvojník 05 rozvinie k mimoriadne vitálnej aktivite. V tomto stave sa požaduje na dvojníkovi, aby prechádzal všetky oblasti života ezoterika, či už bežný život, ezoterický život, duchovnú cestu, zdravie, psychiku a celkovú osudovosť. Cieľom je zdokonaľovať všetko, čo sa dá, do výnimočnej jedinečnosti.

Dvojník 05 sa vytvoril z pôvodného základu, kde ezoterik je na začiatku pod nepriamym vplyvom dvojníka. Teda ezoterik nemá patologicky poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov. Nemá nezhubné bujnenie epitelových buniek. Ezoterik je plne zdravá osoba a zároveň má hlboký záujem o duchovno. Nemusí vôbec trpieť skromnosťou, ale potrebuje mať mimoriadne veľké ambície a najlepšie tie vrcholové, ktoré mu nakoniec umožnia, aby dosiahol na ezoteriku dvojníkov. Teda je dobre, aby bol ezoterik na začiatku cesty pod nepriamym vplyvom dvojníkov. Číta a medituje F. Bardona, liečiteľa a mystika Gellnera. A tak isto sa môže zaujímať aj o vedy teologické alebo metafyzické. Všetko je potom pod vplyvom dvojníkov. Pokiaľ však ezoterik nechce realizovať vrcholovú ezoteriku, tak mu nepriamy vplyv dvojníkov nemôže pomôcť. Pretože ezoterik nie je ochotný robiť všetko, čo sa musí, aby sa úspech dostavil. Všeobecne platí, že dosiahnuť v niečom dlhodobý a trvalý úspech vyžaduje pochopiť, čo sa nutne musí spraviť, aby sa úspech dostavil. A to často vyžaduje robiť aj v oblasti ezoteriky to, čo ezoterika práve nemusí baviť. Cesta k úspechu a to k dlhodobému úspechu má svoje pevne stanovené pravidlá. A jedno z pravidiel je aj to, aby mal ezoterik ctižiadosť, ambicióznosť, výdrž, ale aj poriadnu dávku sebectva. Toto je základ každého úspechu. Keď sa k tomu pridá či už priamy, alebo nepriamy vplyv dvojníkov, tak nič nebráni, aby ezoterik dosiahol v samotnej ezoterike vrchol. A tento systém preniesol aj do svojho bežného alebo pracovného prostredia. Ezoterik využije maximalisticky nepriamy vplyv dvojníka a po určitom čase možno 10 – 15 rokov sa prepracuje aj k priamemu vplyvu dvojníka. Je to prirodzený vývoj na duchovnej ceste, pokiaľ obsahuje prvok ambicióznosti. A teda nastupuje dvojník 01, ktorý ezoterika znovu posunie ďalej na duchovnej ceste a umožní mu preniknúť hlavne do sveta prvkov, atómov, častíc a medzičastíc. Tak isto mu dovolí preniknúť cez skrížené anti čierne diery. Teda bez dvojníka nemožno dosahovať ideu všadeprítomnosti či už v makrosvete alebo v mikrosvete. Bez samotného dvojníka 01 nemožno postupovať na duchovnej ceste k ďalším úspechom. Ezoterik pomocou dvojníka 01 postúpi v ezoterike ďalej a zároveň aj dvojník 01 sa postupne sám vyvíja a rastie do nového systému a nových možností. A je tu dvojník 02, ktorý sa skladá asi z 200 až 300 dvojníkov na rôzne oblasti ezoteriky alebo života na planéte Zem alebo v kozme. Zase je tu nový potenciál a ezoterik môže znovu hlbšie postúpiť na duchovnej ceste. Dvojník 02 nadväzuje na to, aby bol ezoterik mimoriadne všestranná osobnosť a duchovnú cestu nerobil iba v jednom smere, čo by mohla byť v systéme dvojníkov aj nebezpečná línia. Tak isto v oblasti ezoteriky je potrebné mať všestranný základ a ten potom dovoľuje kombinovať rôzne ezoterické techniky navzájom. Teda je výborné, aby ezoterik mal za sebou mnohoročnú prax a ovládal čo najviac ezoterických techník. A dvojník 02 mu dovolí zdokonaliť všetky druhy ezoterických techník k ďalšej vrcholovosti. A aj samotný dvojník 02 sa postupne zdokonaľuje a v jednom momente sa už nedá hovoriť o systéme dvojníka 02, objavuje sa dvojník 03. Dvojník 03 sa postupne rozvinie a ezoterikovi umožní pripraviť ešte dôkladnejší systém k osobnej genialite a dokonalosti. Vyhľadáva v systéme ezoterika nedostatky a sám sa podieľa na ich likvidácii. Teda každý ďalší dvojník ide hlbšie do systému ezoteriky, ktorý jednotliví ezoterici pestujú a keď vyčerpá svoj potenciál, tak sa zmení na efektívnejšieho dvojníka. Dvojník 03 zbieral v oblasti ezoteriky to najvýnimočnejšie, čo v oblasti ezoteriky bola schopná spraviť organická hmota na planéte Zem a aj v kozme. Máme tu na mysli iný organický život v kozme. Z tohto procesu vzniká zase dvojník 04, ktorý je pripravený ísť k ešte väčšej dokonalosti ako dvojník 03. Dvojník 04 sa usiluje, aby fungoval vo všetkých prvkoch, atómoch a časticiach v kozme a tak isto sa neustále a trvalo šíril kozmom na všetkých úrovniach. Dvojník 04 dorazil do sveta častíc a v plnej všestrannosti. Dvojník 05 je už na svete a postaral sa o to, aby ezoterik sám seba v predstavách ponížil (sugeratívne techniky) a psychiku usadil v medzičasticiach medzi 12. druhmi základných častíc. A to hlavne z toho dôvodu, aby psychika ezoterika nezavadzala v realizácii jedinečného a výnimočného. Dvojník 05 si postupne prejde v ezoterikovi všetky oblasti, poukáže na nedostatky a bude spieť k dokonalosti. Dvojník 05 má extrémny záujem o množinu všetkého, čo súvisí priamo s dvojníkmi a všetkým, čo sa pod systémom dvojníkov vytvorilo. Dvojník 05 má záujem o dvojníkov, ktorí sú premostení na živú organickú hmotu, na všetko, čo sa cez nich realizovalo a všetko, čo je uložené v dvojníkoch. Dvojník 05 má extrémny záujem aj o živých jedincov a všetko, čo sa realizovalo pod nepriamym vplyvom dvojníkov. Dvojník 05 má extrémny záujem aj o systém F. Bardona a Gellnera. Dvojník 05 má záujem aj o všetky záznamy v dvojníkoch v podobe znakov. Dvojník 05 má záujem o dvojníkov v kozmoch 1- 9 minulosť. Dvojník 05 má záujem aj o dvojníkov bez organickej hmoty, ktorí vykazujú určitú aktivitu a nie sú iba mŕtvy archív.

Dvojník 05 má záujem aj sám o seba a dvojníkov 01, 02, 03, 04 a preverí ich doterajšie budovanie, nájde nedostatky a spoločne s ezoterikom ich bude postupne odstraňovať. Dvojník 05 má záujem neustále sa šíriť a vyhľadávať ďalších dvojníkov v nekonečných vzdialenostiach kozmu. Dvojník 05 má záujem o to, aby ezoterik túžil stať sa robotom, technologickým zariadením, do toho čipy, procesory a softvér. Aby všetko fungovalo, ako sa patrí. Tento postup, keď sa rýchlo zo spomienok ukladá neustále spomienka na súčiastky, dovoľuje dvojníkovi 05 pracovať efektívnejšie ako keď sa ezoterik cíti ako organická hmota. V tomto stave ezoterik prenáša na dvojníka minimum ľudského a organického. Dvojník 05 má záujem o teológiu a všetko, čo súvisí s túžbou človeka, aby sa objavilo niečo dokonalé, výnimočné, jedinečné, nesmrteľné, všadeprítomné, neustále sa zväčšujúce, neustále sa šíriace, neustále aktuálne, neustále tvoriace múdrosť zákonitostí meniaceho sa kozmu. Nie v zmysle, aby sa tým stal samotný človek alebo ezoterik. Alebo aby toto výnimočné a jedinečné slúžilo pre potreby ľudí a organickej hmoty. Ale aby sa to tvorilo, existovalo samo pre seba a pre svoju dokonalosť. V teológii sa často nekonečné, dokonalé a výnimočné volá pre potreby ľudstva, pre potreby jedinca. V ezoterike sa takto nepostupuje, jedinečnosť sa stvorí v podobe dvojníka a umožňuje sa mu zdokonalenie bez toho, aby sa táto jedinečnosť dvojníkov viazala na potreby organickej hmoty a potreby ezoterika. Ezoterik pracuje na dokonalosti dvojníka ako na svojom odkaze, ktorý tu po sebe zanechá. A je to ten najdokonalejší odkaz na večnosť. Bola by škoda, aby takéto dielo bolo poškodené tým, že po tejto jedinečnosti niečo žiadame a k niečomu ju viažeme. Pokiaľ by ezoterik viazal jedinečnosť, nekonečnosť a všemohúcnosť dvojníka na nejaké konkrétne miesto, na nejakú konkrétnu organickú hmotu, tak by dvojníka nemohol doviesť do dokonalosti. Každý z nás tu po skončení života môže zanechať určité dielo, niekto zanechá obraz, niekto vynález, niekto postaví obrovský objekt, niekto spraví dobrý celosvetový skutok, niekto ten najhorší, niekoho vyhlásia za svätca, niekto sa uloží ako celok do sveta mŕtvych a potom sa reinkarnuje do živej osoby. No ezoterik považuje za svoje výnimočné dielo, ktoré tu po sebe zanechá, dvojníka vo svojej jedinečnej podobe. Výhodou je, že toto dielo je na večnosť a keďže je na časticiach, tak je aj nesmrteľné. Ezoterik má iba malú požiadavku – uložiť do dvojníka informácie o sebe. Každý si môže zvážiť, ako sa zapíše do dejín nekonečna, ktoré sa píšu na večnosť výhradne cez dvojníkov vo svete častíc.

Neustále formou zasvätení pokračujeme v budovaní systému dvojníkov a to tak, ako to požaduje systém dvojníkov. Ezoterik si uvedomuje, že dvojník vzniká prienikom ezoterikovej mysle cez prvky, atómy, častice až do medzičastíc, ktoré sú tak malé, že ľudská psychika ani cez dvojníka tu už nemôže vyvíjať žiadnu aktivitu. Že uloženie informácií o ezoterikovi v podobe dvojníka je na večnosť, pretože častice nemajú už vlastnosť zanikať alebo vznikať. Častice si menia iba veľkosť, tvar a pozície a nezanikajú a nevznikajú. A predpokladáme, že keď sem psychika ezoterika prenikne a uloží tu svoje spomienky, tak nie je ich možné vymazať alebo inak zničiť, prípadne odstrániť. Ezoterik vyvinie postupne techniku, ako sa dostať na úroveň častíc aj bez toho, aby musel mať nezhubne mutované epitelové bunky. Samozrejme, je možné vypracovať takýto systém, no ezoterik musí počítať s tým, že pokiaľ do sveta častíc preniká osoba s poškodenými epitelovými bunkami, tak prienik je istý a jednoznačný. U ezoterika bez tohto poškodenia je potrebné postúpiť až na úroveň dvojníka 03 a až potom je možné doraziť na úroveň častíc. A ezoterik musí svojou meditáciou trvale otvárať prístup do častíc.

Ezoterik si je plne vedomý toho, že pokiaľ prenikne do úrovne častíc, tak jeho psychika sa musí postupne meniť podľa požiadaviek dvojníka. V prvom rade musí trvalo presunúť svoje záujmy na zdokonaľovanie dvojníka. Ezoterik musí túžiť po niečom jedinečnom, výnimočnom a nekonečnom. V tomto prípade to presúva na dvojníka. Ezoterik, ktorý funguje na úrovni objektov zložených z prvkov si uvedomuje, že na úrovni častíc tvorí jedinečnosť a tou je dvojník; síce vznikol z aktivity ezoterika, ale v konečnom dôsledku je to niečo iné ako samotný ezoterik. V tomto štádiu vývoja ezoterik dáva prednosť rozvoju dvojníka pred svojím rozvojom. Skorej je to všetko o zbudovaní jedinečnosti dvojníka ako dvojníka priviazať o želania, alebo plne podriadiť svojim túžbam a želaniam. Pokiaľ by ezoterik postupoval viazaním dvojníka na seba, tak dvojník by nemohol rozvinúť svoj jedinečný potenciál.

Celé zasvätenie je o tom, ako umožniť dvojníkovi napredovať k svojej dokonalosti. Dvojník je tu vlastne ezoterikove dielo, ktorého sa stane súčasťou a po smrti do dvojníka uloží svoje spomienky bez nejakých požiadaviek. A keď má ezoterik na dvojníka nejaké požiadavky, tak iba jednu a tou je dokonalosť dvojníka. V tejto dokonalosti ide o to, aby sa dvojník po smrti ezoterika nestal mŕtvym a nefunkčným záznamom. Teda aby dvojník nebol iba sklad spomienok na minulosť. Ezoterik túži po tom, aby dvojník po jeho smrti zostal naďalej aktívny a trvale na večnosť pokračoval vo svojom zdokonaľovaní sa. Aby sa po smrti ezoterika trvalo šíril nekonečnými vzdialenosťami v kozme. Aby trvalo vyhľadával všetko o dvojníkoch, trvalo objavoval nové kozmy, novú organickú hmotu a trvalo zapisoval všetko v kozme. Ezoterik túži po tom, aby dvojník sám seba v sebe zdokonaľoval ako jedinú univerzálnu múdrosť.

Ezoterik pracuje na zasvätení na tom, aby sa dvojník 05 postupne vyvíjal do systému dvojníka 06. Ezoterik počas zasvätenia plní požiadavky dvojníka 05 a prechádza všetky oblasti ezoteriky. Ezoterik vymedzuje rámec jednotlivých oblastí, dvojník vyhľadáva chyby a nedostatky. Dvojník 05 spoločne s ezoterikom odstraňuje chyby a nedokonalosti v každej oblasti ezoteriky, ale aj bežného ľudského života. Dvojník 05 prechádza osobitne všetkých doteraz vytvorených dvojníkov 01, 02, 03 a 04 a zdokonaľuje aj ich. Aby dvojník 05 mohol napredovať, potrebuje po ezoterikovi, aby sa cítil ako technologické zariadenie s plným softvérovým vybavením a k tomu systém hudobného nástroja organu. K tomu všetkému počúvať Bachovu organovú hudbu. No nejde o bežné počúvanie Bachovej hudby ako na koncerte. Ide o to, aby ste Bachovu organovú hudbu počúvali, ako keby ste niečo upratovali alebo boli na koncerte pracovne a nie ako návštevník. No treba zájsť ešte ďalej a Bachovu hudbu v ďalšom prípade nepočúvate vôbec, ako keby nebola určená pre vás, ale dvojníka. Dvojníkom 05 sa necháte zatlačiť do medzičastíc a to v stave plného poníženia. Poníženie si nasugerujete, ako keby bolo ozajstné. Teda ocitli ste sa v situácii, kde o sebe už nemôžete rozhodnúť nič a keď niečo spravíte, tak to povedie k zosmiešneniu a dehonestácii. A v tomto stave vás dvojník 05 zatlačí do medzičastíc. Tieto sa nachádzajú medzi základnými časticami vo vnútri atómov. A tu v úplnej apatii a nezaujme pozorujete, ako s Bachovou hudbou narába dvojník 05. Zároveň počas zasvätenia osoby musia konzumovať teologické úvahy. A to nie je jednoduché. Z teológie si ezoterik vyberá všetko, čo bolo vytvorené pod priamym alebo nepriamym vplyvom dvojníkov na teologické osoby. Tu odporúčame prezeranie teologických obrázkov, čítanie teologických textov. Naučiť sa teologicky myslieť a teologicky hovoriť. Na internete si určite nájdete vhodné obrázky a texty. K tomuto je vhodné, aby sa ezoterik venoval aj metafyzike, ktorá ide za hranice vedeckého bádania na planéte Zem, ale tiež má ísť za hranice vedeckého bádania organickej hmoty v kozme celkovo. A tak je treba sa zaujímať aj o metafyziku UFO v kozme. Teda pointa je v tom, že v teológii sa vzýva niečo dokonalé a v metafyzike sa premýšľa za hranicami vedy.

Pridaj komentár