Tibet. Tibetská kniha mŕtvych. Reinkarnácia ako programovaná vec. Svätec Božej dúhy. Putovanie z miesta na miesto. Kosti sú prázdne a informačné pole sa reinkarnovalo do mladého mnícha, ktorý sa venuje maľovaniu chrámov.

Ako je už bežné pre Himaláje a zvlášť pre Tibet, je tu silný reinkarnačný vplyv vychádzajúci z Tibetskej knihy mŕtvych. Mala by sa stať základom pre prepracovanie reinkarnačných procesov. Budem sa tomu venovať v Plazmatickej škole.

No poďme k téme, ktorá nás najviac zaujíma a to je vyhľadávanie tých, ktorí sa stali svätcami a v ich neurónoch sa objavovali rôzne Božie symboly. Putujem do východnej časti pohoria Himalájí. Nachádzam prázdne kosti, informačné pole je už premiestnené do živého tibetského mnícha, ktorý má na starosti obnovu kresieb v chrámoch. Nič čudného pre tibetské prostredie. Tibetská kniha mŕtvych a venovanie sa procesu programovania, čo bude po smrti, funguje ako sa patrí. S láskavým dovolením preskúmam informačné pole reinkarnovaného svätca. Zisťujem, že prežil klinickú smrť a zároveň aj komatický stav. Bol napadnutý divou zverou a prišiel o ruky a časti svalov na nohách.

Po prežití klinickej smrti sa mu preskupili neuróny a začali sa mu v nich zjavovať obrázky dúhy. Celý ďalší život putuje po Himalájach a všade sa modlí na miestach, kde sa zjavuje dúha. Tá sa zjavuje počas dažďa alebo po ňom, no tvorí sa aj pri vodopádoch za určitých okolností. Robil neustále to, čo po ňom chceli Božie symboly, nikdy nerobil to, čo chcel on sám. Takýto prístup je typický pre svätcov. Putoval od údolia k údoliu a neustále sa venoval kontemplácii na Boží symbol dúhy.

Pridaj komentár