Chcela by som Vás poprosiť o vypracovanie nového duchovného profilu. Rada by som vedela, ako som pokročila, kde mám nedostatky. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš ezoterický rast (B183). Bol to príjemný veštecký výkon do duchova osoby, ktorá „skonzumovala“ ezoteriku planéty Zem a je pripravená robiť vrcholovú ezoteriku, ktorú doteraz nerobili žiadni ezoterici.

Zdravotný stav
Bol vyhodnotený osobitne, venujete sa geriatrickej liečbe (B231).

Psychický stav
Aurický obal je vzorne ukotvený okolo fyzického tela. Všetko v štandardnej norme.

Povaha
Psychicky ste usadená v šedej kôre vo veľkom mozgu, strednom mozgu, v mozočku, v mieche, brušnom mozgu, gangliách a tak isto v chromozómoch. Možno vás zaradiť medzi všestranných ezoterikov, ktorí realizujú 7 základných ezoterických ciest. V histórii boli doteraz iba jedinci, ktorí robili maximálne 3 ezoterické cesty.
Ďalej psychicky dokážete preniknúť do orgánov a systémov tela. Prenikáte do buniek, chromozómov, génov, molekulárnej štruktúry prvkov, atómov a tak isto do 4 úrovní mikrosveta. Psychicky dokážete prenikať do kozmu do vzdialenosti o priemere 4 000 biliónov krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Málokto z histórie ľudstva dokázal tak ďaleko v kozme presúvať svoju psychiku. V kozme prenikáte do 6 prekrytí kozmu. Teda robíte ezoteriku, ktorú pred vami nikto nerobil. Tak isto prenikáte do sveta mŕtvych spomienok a to rovnako ďaleko. Začali ste úspešne pracovať na reinkarnácii a cez mŕtve bunky tela ste do sveta mŕtvych začali ukladať svoje spomienky. Hustota sa neustále zvyšuje. Otvorili ste si magnetickú auru a tak isto ste začali používať systém dvojníkov, čo vám otvára cestu robiť vrcholovú ezoteriku. Zlepšil sa aj vzťah k anjelským sféram detských dyslektikov vo svete mŕtvych spomienok. Keď cítite, že bude zle, tak dokážete využiť ich rady. Ešte je čo zlepšovať. Dokážete mať priamy kontakt k anjelským sféram priamo vo svete mŕtvych. Likvidujete spomienky reinkarnanta, ktorý sa dostal v detstve do vás. Našli ste si svoje ja v embryonálnom vedomí. Máte všetky predpoklady robiť vrcholovú ezoteriku a zájsť tak ďaleko, ako nikto z ľudstva. Spoznali ste organický život v kozme a budete ho naďalej spoznávať. Poznáte svet anti čiernych dier, čiernych dier a treba dopracovať spoznanie sveta pulzarov.

Vedecká myseľ
Už sa to zlepšuje a obnovujete schopnosť abstraktného myslenia. Meditácie cez skype pomáhajú.

Šamanská myseľ
Plne ste ju rešpektovali a spravili súčasťou reinkarnácie.

Praveká myseľ
Hľadáte si k nej cestu, ale už chcete mať k nej dobrý vzťah kvôli svetu mŕtvych, ktorí pravekí ľudia intenzívne uctievali.

Zvieracia myseľ
Pochopili ste jej zmysel, zvládli ste základy kineziológie a uvedomujete si 20%-nú rozumovosť zvierat a rešpektujete ju.

Bunková myseľ
Ste tu doma a viete, že je to cesta k organickému životu v kozme.

Silva myseľ
Učíte sa ovládať programovanie v 100% rozumovosti a pokukávate po vedeckom myslení, ale ešte vám to nechutí.

Snová myseľ
Aj tu sa neustále zlepšujete a budujete dobrý základ pre vrcholovú transcendentálnu ezoteriku.

Anjelská myseľ
Nerada, ale predsa ju začínate poslúchať a podriaďovať sa. Chcete úspech a nie životné nepríjemnosti.

Svet mŕtvych
Otvorili ste sa svetu mŕtvych. Zmenili postoj a chcete plnohodnotnú reinkarnáciu. Vysoké ambície.

Aura myseľ
Ovládli ste základy filipínskeho liečiteľstva a chcete to použiť do ezoteriky.

Sexus myseľ
Výrazne ste stabilizovali túto oblasť. Ale máte tu ešte chaos. Chce to akciu a realizovať rujnú sexualitu.

Kozmická myseľ
Chcete ju naplno rozvinúť a uložiť do reinkarnácie.

Veštecké schopnosti
Ide to ťažko, ale postupne pridávate nové systémy veštectva, ktoré neničia zmysly ezoterika.

Ste na najlepšej ceste, aby ste mohli dosahovať vrcholovú ezoteriku. Ste dobre pripravená zdolávať túto vrcholovú úroveň.

Pridaj komentár