Venujeme sa tu problematike tvorby dvojníkov. Ide o špecifický systém psychického stavu človeka, pri ktorom sa vytvára niečo ako postava, ktorá obsahuje pocity a predstavy dotyčnej osoby. Tento stav je v odbornej medicínskej literatúre popísaný pod názvom dvojník alebo viacero dvojníkov. Tento stav sa vyskytuje u osôb s poškodenými krycími epitelovými bunkami na povrchu orgánov tela.

Ezoterik je v tomto prípade osoba, ktorá nemá poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov tela a v zásade nemá možnosť tvoriť dvojníkov pre ezoterické účely. Čo je v poriadku, pretože tvorba dvojníkov v prípade chorých osôb vedie k poškodzovaniu zdravia a psychiky. Ezoterik, ktorý chce robiť vrcholovú ezoteriku, však potrebuje dvojníkov, ktorí mu poradia, vhodne naladia psychiku, sprevádzajú ho pri psychických prienikoch do astronomickému kozmu, k organickému životu v kozme (UFO), ale aj do sveta mŕtvych spomienok. A dvojník môže operovať aj v mikrosvete atómov a častíc, pokiaľ psychika ezoterika preniká do mikrosveta.

Ezoterik je v zásade zdravá osoba a poškodzovanie vlastných epitelových buniek neprichádza do úvahy. Zostáva potom jediné riešenie a to dočasné psychické prepojenie na poškodené epitelové bunky, ktoré umožní ezoterikovi vytvoriť dočasne vlastného dvojníka. Iná možnosť tu zatiaľ nie je. Ezoterik, ktorý sa aj na diaľku napojí na poškodené epitelové bunky, môže dvojníkov veľmi dobre vyrábať vo vlastnom tele, ale aj v aure okolo seba. Tak, ako ezoterik dokáže dvojníka vyrobiť, tak isto ho môže veľmi dobre zlikvidovať. Pokiaľ si samozrejme dvojníka nechce trvalo ponechať. Potom je nutnosť trvalého napojenia na poškodené epitelové bunky. Inak dvojníka neudrží v sebe alebo vedľa seba.

V odbornej psychiatrickej literatúre je problematika dvojníka veľmi dobre popísaná z hľadiska medicínskeho. Využijeme to hlavne pri pochopení, ako funguje psychika osoby, ktorá má dvojníka. Popísané prípady stavov dvojníka tvrdia, že pri nich stojí ich druhé ja ako konkrétna osoba, ktorá im chce radiť a pomáhať. Osoby s dvojníkom často popisujú, že dvojník ich do určitých aktivít núti. Pokiaľ má osoba s dvojníkom iné názory ako dvojník, tak dotyčnú osobu bolí hlava, môže jej byť zle, dokonca neochotu robiť a myslieť ako dvojník môže takáto osoba pociťovať ako fyzickú bolesť až ochrnutie. Boli popísané prípady, ktoré mali aj niekoľko dvojníkov naraz. Niektoré osoby boli dvojníkom prinútené neustále zapisovať jeho myšlienky. Niektoré prípady života s dvojníkom viedli k určitej genialite v oblasti matematiky, vynálezov alebo netradičných pohľadov na svet a jeho fungovanie. Teda často šialenstvo a aj prvky geniálnosti.

Ezoterik chce fenomén tvorby dvojníka dôsledne preskúmať a to hlavne mimozmyslovými prostriedkami a to je veštecké čítanie záznamov vo svete mŕtvych, v magnetických poliach planéty Zem, ale tiež priamo v žijúcich osobách. Prvé prieskumy zdravotného stavu osôb s dvojníkom preukázali prítomnosť poškodenia epitelových krycích buniek na povrchu orgánov. Teda toto poškodenie tvorí základ schopností tvoriť dvojníka ako súčasť neštandardného psychického stavu.

Ďalej sme testovali možnosť vytvorenia dvojníka u zdravých jedincov bez poškodenia epitelových buniek a to systémom napojenia sa na poškodené epitelové buky. Toto experimentovanie dopadlo dobre a pri prepojení sa na poškodené epitelové bunky je možné na diaľku v psychike ezoterika produkovať ľubovoľných dvojníkov. Efektívnosť tvorby stúpa, pokiaľ je poškodenie epitelových buniek čo najzávažnejšie. Nádorovitosť epitelových buniek je najefektívnejšia pre tvorbu dvojníkov. Všetky osoby, ktoré takto cvičili tvorbu dvojníkov, ich vo svojej psychike bez problémov tvorili jedna radosť. Tak isto ich vedeli zlikvidovať vo svojej psychike. Pokiaľ si chceli dvojníka ponechať, tak muselo zostať prepojenie na poškodené epitelové bunky.

Tak isto sme pozorne skúmali jedincov, ktorí systém dvojníka používali v oblasti ezoteriky. Kvôli slušnosti nebudem menovať, o ktorú ezoterickú osobnosť ide, ale môžem naznačiť, že sa jedná o osobu, ktorá žila v Čechách a zanechala za sebou aj veľmi dobre prepracovanú ezoterickú literatúru. Táto osoba trpela poškodením a nádorovitosťou epitelových buniek steny žalúdka. A táto patológia jej dovoľovala produkovať vrcholovú ezoteriku. Dotyčná osoba tvorila dvojníkov jedna radosť a navzájom ich spájala do jedného dvojníka. Popísala aj metodiku, ako sa prepracovala k dvojníkom. Pre bežných ezoterikov nedostupný systém z toho dôvodu, že len málokedy sa stretnú dve jedinečnosti a to ezoterický talent a poškodenie epitelových buniek. No materiál, ktorý po sebe zachoval tento ezoterik, sa stal veľmi hodnotný v tom momente, pokiaľ sme zvládli techniku premostenia psychiky ezoterika na poškodené epitelové bunky. Dotyčný ezoterik mal ešte jedno poškodenie a to miechy. Ide o poškodenie miechových neurónov, ktoré mu dovoľovalo psychicky prenikať do prehistorických záznamov z vývoja ľudského druhu. Často ide o spomienky v miechových neurónoch staré aj 100 miliónov rokov pred naším letopočtom.

Teda stretávajú sa tu dva ezoterické systémy, jeden idúci z poškodenia epitelových buniek, ktorý dovolí produkovať množstvo rôznych dvojníkov a títo dvojníci dovolia produkovať vlastne vrcholovú ezoteriku, ktorá nie je bežnej rozumovosti človeka, ale aj ezoterika, dostupná. Dvojník sa tvorí z psychického prieniku do seba, ale aj mimo seba. Napríklad si môžeme vytvoriť dvojníka z minerálov rôzneho druhu. V tomto prípade ezoterik psychicky prenikne von z tela do minerálov na planéte Zem. Z psychického prieniku do minerálov si ezoterik prinesie určité pocity a určité informácie, tie postupne z každého druhu minerálov ukladá do aury a takto zmontuje dvojníka. Takto sa dá postupovať pri vytvorení dvojníkov vlastne z čohokoľvek. Takto vytvorený dvojník školí ezoterika, poučuje ho a vysvetľuje mu, ako čo funguje. Komunikácia je jednoduchá, pokiaľ má ezoterik správny pohľad na danú vec a problematiku, tak má hlavu ako mäkučký vankúš. Pokiaľ nemá správny postoj, tak ho hlava bolí a je ako betón.

No pokiaľ chce ezoterik naplno využiť systém dvojníka, tak je k tomu potrebná magnetická aura z miechy pri 40 %-nej rozumovosti z celkovej rozumovosti. Vytvorí sa magnetická aura okolo ezoterika, dvojník je priamo v magnetickej aure a cez ňu môže prenikať kdekoľvek do makrosveta kozmu a mikrosveta atómov a častíc. A to je zásadne niečo iné, keď vás dvojník môže cez magnetickú auru zobrať na to správne miesto a tu spoločne s ezoterikom meditovať. Jednoducho dvojník bez magnetickej aury je iba teoretická skúsenosť, s magnetickou aurou je prax ezoterika.

Cieľom zasvätenia bolo spoznať históriu tvorby dvojníkov a ich využitie v ezoterickej praxi. Ďalej cieľom zasvätenia bolo preniesť spomienky ezoterikov minulosti do mozgu súčasných ezoterikov. A toto sa jednoznačne podarilo. Saša Pueblo neustále vylepšuje systém zasvätení a to tým, že každej zasväcovanej osobe pridelí UFO odtlačok organického života. Sám si otvorí systém magnetickej aury rotujúcej s prvkami sexuality a určitým typom rezonancií. K tomu tvorí drobné anti čierne diery, tak isto malé čierne diery a drobné pulzary. Takýto systém dovoľuje odblokovať pri zasväcovaných osobách psychické a fyzické bloky.

Tu si nájdete prípady základného výskumu jedincov, ktorí tvorili dvojníkov na základe vlastného fyzického poškodenia epitolových krycích buniek na povrchu niektorého orgánu. Nerobili tak vedome a proces tvorenia dvojníka je prejavom vážneho poškodenia epitelových buniek. Ide v týchto prípadoch o psychické poruchy z tejto fyzickej choroby. Ezoterik dnešnej doby použije horeuvedenú techniku psychického napojenia na poškodené bunky a vo svojej psychike dosahuje dočasnú tvorbu dvojníka. Zaujímavé sú prípady dvojníka z blesku a dvojníka z jaskýň. Títo dvojníci vedú ezoterika, pokiaľ má k dispozícii aj magneticko sexuálne rotujúcu auru z miechy na spôsob filipínskych liečiteľov, do nekonečných kozmických diaľok.

Dole uvádzam prípady, ktoré majú poškodené krycie epitelové bunky na povrchu orgánov, čo automaticky vedie k tvorbe dvojníkov. Tento proces je náhodný a neplánovaný.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s drievkami a kamienkami.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kožou zvierat.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s ovocím.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s deštruktívnymi silami prírody.

05. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so súhvezdiami cez kozmické vedomie.

06. Z oblasti Európa . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s náboženskými spismi.

07. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,C). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kusmi dreva.

08. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,C). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s tarotovými kartami.

09. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,B). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s energiami ľudského tela.

10. Z oblasti Tibet . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s hlinenými soškami.

11. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s organickým životom cez štruktúry buniek a vytvorenie UFO odtlačkov.

12. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s učením tibetského budhizmu.

13. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s učením indickej Bhagawathgita.

14. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s hlinenými tabuľkami.

15. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s obrázkami budhistického učenia.

16. Z oblasti N. Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s liečiteľmi filipínskeho liečiteľstva, ktoré funguje na magnetickom otvorení miechy.

17. Z oblasti N. Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,J). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s ulitami lastúr.

18. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,Q). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s reinkarnantmi vo svete mŕtvych spomienok.

19. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,Q). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kusmi rýb a ich vnútorností.

20. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,Q). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so svetom atómov a častíc.

21. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so zvieratami v prírode.

22. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s ľadom a svetlom v ňom.

23. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,O). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kamienkami z jaskýň.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s lávovým čiernym sklom.

25. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s priestorom v kozme.

26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s čiernymi dierami v kozme.

27. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so živými krokodílmi.

28. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so snovým materiálom a jeho silné zahustenie, ktoré sa veštecky vníma ako husté žlté svetlo v guličkách.

29. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kozmickými inteligenciami vo svete mŕtvych.

30. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s organickým životom pod označením UFO III.

31. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so živými ľuďmi.

32. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kusmi plechu a železa.

33. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,H). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s pulzarmi v kozme.

34. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s búrkami a bleskami. Pokiaľ máte magnetickú auru, ktorá rotuje, má v sebe sexuálne energie a rezonancie v počte úderov za sekundu, tak psychika ezoterika prenikne do všetkých anomálií v kozme a nekonečne ďaleko.

35. Z oblasti Sever. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s fyzickými deťmi.

36. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s textami v knižkách.

37. Z oblasti Kanada . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s korytnačím pancierom.

38. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s hmyzom. Ezoterik s týmto dvojníkom pri magnetickej aure z miechy preniká dovnútra vlastných bunkových štruktúr.

39. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu z rôznych druhov mandál.

40. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,B). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s ľudskými kosťami.

41. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,B). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kamienkami v historických mestách planéty Zem.

42. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s ľudskými orgánmi.

43. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,C). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so zahnívajúcimi látkami.

44. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,C). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kvetmi a rastlinkami.

Tu si nájdete prípady, či už ešte žijúce, alebo po smrti, ktoré produkovali dvojníkov vedome alebo o nich dobre vedeli a dosahovali v tejto oblasti ezoteriky vrcholové výkony. K tomu samozrejme potrebovali mať magnetickú auru na spôsob filipínskych liečiteľov, ktorá vyteká z miechy. Tak isto možno hovoriť o hadej sile z miechy. Spojenie magnetickej energie z miechy, magnetickej aury a magnetického dvojníka dovoľuje aj psychické putovanie vnútra človeka na dané miesto, kde sa odohrávali niektoré udalosti. Pokiaľ niekto tvorí dvojníka bez magnetickej aury, tak nemôže dosiahnuť vrcholovú úroveň, ale iba určitý stupeň múdrosti o tom, ako funguje svet okolo nás.

Dole uvádzam prípady, ktoré mali dvojníka na základe patológie, o dvojníkovi vedeli a spoločne s ním pracovali za pomoci magnetickej aury vytekajúcej z miechy. Magnetická aura z miechy dovoľovala, aby psychika danej osoby prenikala spolu s dvojníkom na konkrétne miesta v kozme.

45. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). V tomto prípade ide o najvýznamnejšiu osobnosť ezoteriky v línii dvojníkov a ich vedomého tvorenia a využívania. Dodnes v niektorých ľuďoch dvojníci F. Bardona fungujú jedna radosť. Niektorí zostali vo svete mŕtvych spomienok. Niektorých trvale aktívnych dvojníkov nájdete v kostiach tejto osobnosti ezoteriky. Najsilnejší záznam funguje v živej osobe v Európe.

46. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s vedeckým myslením a konaním.

47. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s erotizmom sveta. Vytvoril si hlboký pohľad do ľudskej duše. Zaujímavé veštecké výkony.

48. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kultom predĺžených lebiek v Južnej Amerike, ale aj po celom svete.

49. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s mikrosvetom atómov, častíc a všetkých podúrovní.

50. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kultovými stavbami celého sveta.

51. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,J). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s fyzickými soškami Afriky. Dvojník zo psychikou tejto osoby pochodil celú Afriku a tiež jednotlivé historické doby.

52. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s prírodou planéty Zem. Dotyčného fyzicky povodil po miestach na planéte Zem.

53. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu zo všetkým, čo súvisí s islamskou kultúrou. Povodil psychiku dotyčného po všetkých fyzických miestach islamských tradícií.

54. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s vnútorným priestorom jaskýň. V tomto prípade dvojník sprevádzal dotyčnú osobu psychicky do obrovských vzdialeností v kozme, extrémne ďaleko. Tento dvojník to vysvetľoval tým, že cez duté priestory v kozme v rôznom materiáli sa dá premiestňovať kdekoľvek v kozme. Možno tu je taká hlboká úcta našich predkov voči jaskyniam.

55. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,C). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu s kultúrou Vikingov. Dvojník dotyčnú osobu prevádzal miestami histórie tejto kultúry.

56. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D). Dvojník vytvorený zo psychického kontaktu s pravoslávnou tradíciou. Dvojník ho sprevádza na miesta, kde sa dialo niečo pravoslávne.

57. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so všetkým, čo meditujeme tu na týchto stránkach. Dvojník mu vysvetľuje, ako všetko robíme a ako to má meditovať. Dvojník danú osobu sprevádza aj všade tam, kde prenikáme a čo skúmame. Dotyčná osoba má o tom múdrosť, ale sama neovláda nič.

58. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Dvojník vytvorený z psychického kontaktu so všetkým, čo súviselo s Mayskou kultúrou. Dvojník povodil psychiku dotyčnej osoby po fyzických miestach tejto kultúry

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár