Požiadali ste ma, aby som vyhodnotil vašu duchovnú cestu ezoterika. Možno konštatovať, že idete univerzálnou cestou a to cez 7 neurónových oblastí. Tak isto cítiť zmierovanie sa s kozmickou ezoterikou a zmenu myslenia a postojov na kozmickú ezoteriku. Je to nová oblasť, ale v rámci nutného vývoja.

Zdravotný stav
Bol zhodnotený osobitne, realizujete geriatrický program zdravia.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela a podvedomé obaly sú v tele. Teda štandardný psychický stav.

Povaha
Keďže meditujete, ste psychicky usadený vo všetkých 7. neurónových oblastiach. Meditácie realizujete vo fyzických oblastiach až prílišne, zameranie na meditácie vo fyzickom tele a menej v predstavách. Môžu byť meditácie aj v spomienkach uložených v hlave.

Sexus
Celková vzrušivosť: zameraná na duchovno a duchovnú oblasť. Povrchová vzrušivosť: zameraná na budovanie duchovnej cesty. Pohlavná vzrušivosť: výrazne kontrolovaná pre účely zdravia, psychiky a duchovna. Citová vzrušivosť: pracovať na duchovne a tak ukázať neduchovným osobám, že to ide a je to reálna vec. Teší vás to, aj keď to nedávate na sebe poznať. Máte to ako svoje poklady. Celkovo rozumné zvládnutie sexuality pre život a duchovno.

Stav obalov podvedomia
Okolo vás je množstvo anjelských sfér detských dyslektikov. Ide o bielu líniu v rôznych hustotách s premostením do sveta mŕtvych spomienok, k tomu schopnosť realizovať Ufo anjelských sfér zo sveta mŕtvych. Čo je ďalší pokrok. V 12. roku života ste dostali ďalšie obaly. Cítiť tu zbytočný súboj moderného poňatia duchovna s klasickým prístupom mníchov a šamanov. Skúste vo vnútri uzavrieť kompromis a zliať moderný smer s klasickým prístupom. To, čo bolo v minulosti moderné, je teraz klasické a to bude platiť aj pre moderný smer v súčasnosti.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Oblasť duchovna je pre vás dôležitá a významná. Všetko ostatné má význam, ale toto je dôležité. Síce trochu horšie znášate kozmickú ezoteriku. No postupne si zvykáte a naberáte odvahu. Treba si uvedomovať, že vývoj ani v oblasti duchovna sa nedá zastaviť a kozmická myseľ je nutnosťou ďalšieho vývoja. Trápia vás otázky premostenia šamanských a rehoľníckych prístupov na moderný ezoterický trend. Je to otázka neustáleho boja o vyššiu duchovnosť na základe organického života v kozme.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch je jasný poriadok a disciplína. Sny pod kontrolou a slúžia tomu, čo potrebujete.

Hviezdy, šťastný osud
Trochu si dopriať aj oddychu a radosti z bežného života. Nebrať duchovno a ezoteriku až tak smrteľne vážne. Uvoľniť tlak na duchovné napredovanie.

Duchovná úroveň

Vedecká myseľ
Oceňujete tento prístup a vážite si ho.

Šamanská myseľ
Trochu to preháňate a príliš uctievate. Trošku odľahčený postup by iba prospel.

Praveká myseľ
Tak tu idete príliš naplno a často to vo vnútri seba žijete. Tak isto trochu nadhľad a nie tak silno dupať.

Zvieracia myseľ
Ešte obavy, či nebudete konať ako zviera. Viac odvahy.

Bunková myseľ
Prenikáte do nej, aj keď vám tam nie je všetko jasné. Bude ale treba trpezlivosť a výdrž.

Silva myseľ
Nie je vám jasné, načo je a k čomu bude slúžiť. Slúži na prienik do sveta častíc. Postupne sa tam prebúrame cez vnútro buniek. Treba vydržať a za pol roka budeme psychicky reálne v mikrosvete častíc.

Snová myseľ
Všetko jasné správne postoje.

Anjelská myseľ
Tak isto jasná záležitosť, ale ešte chýba realizovanie vecí podľa anjelských rád aj v oblasti duchovna. Nedávajte na prvé miesto moju osobu, ale anjelské sféry. Taký je správny postoj.

Svet mŕtvych
Pozmenili ste prístup a nastúpili ste radikálnu zmenu postoja voči svetu mŕtvych. Opustili ste naivné predstavy a tušíte, že to bude skôr vojenské ťaženie ako láskyplný vzťah ľudských spomienok. Dlho trvalo, kým ste prijali takýto postoj.

Aura myseľ
Viete, čo to je a pokiaľ treba, to pestujete.

Sexus myseľ
Je jasne zapriahnutá do zdravia a duchovna.

Kozmická myseľ
Boľavá to oblasť duchovna, ešte stále váhate, či ísť alebo nie do kozmu. Ťažké lúčenie s ezoterikou planéty Zem. No rastie chuť to ovládnuť a dať duchovnu kozmický rozmer. Postupne prekonávajte.

Stigma myseľ
Veľmi dobre využívaná na prípravu spomienok do sveta mŕtvych. Celkovo silná koncentrácia na svet mŕtvych.

Seans vedomie
Celkovo sa vyznáte v magma zápisoch, aj keď niekedy je to problém nájsť tam to, čo hľadáte. Vešteckým výkonom sa budeme venovať trvalo.

Reiki vedomie
Snaha ovládnuť liečivé energie pre iných a teraz viac veštectva a vešteckých výkonov.

Veštecké schopnosti
Určitá neistota, no ochota zabojovať a zlepšovať sa.

Ufo ezoterika
Ešte je to ako zábava, ale postupne to treba zobrať vážnejšie. Začneme po prieskume robiť ezoteriku vybraného organického života.

Reinkarnačná myseľ
Všetko je jasné a pripravujete v tomto smere spraviť požadované kroky.

Autohypnóza
Ešte určitý odpor a nechuť. Lebo je to niečo, čo nie je úplne pod kontrolou.

Čierna diera
Tiež taká nechuť nastúpiť do vlaku s názvom čierna diera. Ale časom sa to utrasie.

Pridaj komentár