Dnešný deň som vybavoval internetovú poštu a diagnostikoval som na diaľku. Neustále pokračujem v štúdiu anatomického atlasu. Mám snahu poznať a vizualizovať orgány a systémy čo najdetailnejšie. Pri diagnostike zdravotného stavu pečene som skúmal prívod krvi zo žily aj z tepny. Ďalej som sledoval nervové dráhy idúce do miechy. Prostredníctvom bioenergií som zisťoval stav lymfatického systému. Neustále budem pokračovať v čo najpodrobnejšom štúdiu ľudskej anatómie. Zahájil som znovu aj štúdium biochémie, teraz na vyššej úrovni. Naštudoval som a meditoval som zloženie živočíšnej bunky a jej funkciu. Texty biochémie sú ťažké, ale určite nájdem spôsob, ako to zjednodušiť. Zaujala ma schopnosť bunkovej blany riadiť príjem a vylučovanie z bunky do medzibunkového priestoru. Už teraz si viac uvedomujem veľkú samostatnosť buniek vo svojej existencii. Sú to samostatné jednotky, ktoré spolu nažívajú a spolupracujú. Pokračoval som v meditáciách vnútorného hlasu, imaginácie všetkých druhov pohybu. Cvičil som koncentráciu do hormonálnych žliaz tela. Vo večerných hodinách som meditoval písmenkové meditácie spolu so svojimi ezoterickými priateľmi. Cvičili sme a uvedomovali si abecedu a schopnosť človeka pomenovať veci okolo seba kombináciou písmen abecedy, teda schopnosť abstraktného vnímania v ľudskej psychike. Iné vnímanie nastáva vo zvieracej psychike (koncentrácia do koreňov zubov), kde je zvuková podoba písmen prijímaná ako vibrácie kmitajúcich objektov. Večer som absolvoval dlhšiu prechádzku a rozjímal som o úlohách, ktoré ma tento týždeň čakajú.

Pridaj komentár