Dnešný deň som sa intenzívne venoval nácviku predĺženej miechy, malého mozgu a talamusu. Podrobne som si z anatomického atlasu vizaulizoval jednotlivé časti tejto komplikovanej oblasti. Usiloval som sa sem prenikať koncentráciou zmyslov a pozornosti. Po dvoch hodinách som konečne dostatočne detailne do tejto oblasti prenikol a došlo k uvoľneniu bioenergie do miechy a všetkých nervových zakončení, ktorých je v tele veľké množstvo. Možno to prirovnať k pavučine, ktorá už obrástla každú bunku. Znovu si intenzívnejšie uvedomujem meditačný trend, ktorý praktizujem. Štúdiom a uvedomovaním si anatómie ľudského tela vytváram úspešný základ na dekódovanie rôznych meditačných systémov, no musím ich aj nacvičovať. Teda je tu úsilie spájať poznatky medicíny, psychológie a psychiatrie s ezoterickými vedami. Musí to jednoducho sedieť. Ezoterika a liečiteľstvo sa stali archaické a dogmatické. Pokiaľ chceme, aby boli životaschopné a konkurencieschopné, musia do seba nasať najlepšie výsledky medicíny. Teda na prvé miesto postavíme medicínu, vedecké poznatky a na nich staviame nové základy ezoteriky. Anatomické poznatky a ich fyzické a imaginárne odcvičenie vytvárajú stav určitého systému. Je tu kostra a na ňu sa nabaľuje ezoterika. Podmienkou je, že anatomický atlas mám imaginárne vytvorený v pamäti a zároveň dokážem pomocou skoncentrovaných myšlienok prenikať do orgánov v tele. Takto sa deje hlavne cez nervovú sústavu. K trendu, ktorý razím, som pridal vešteckú techniku založenú na sledovaní bioenergetických vzruchov v organizme. Táto forma veštectva je oproti ostatným presnejšia. Stal som sa dostatočne citlivý na bioenergetické pohyby vo vlastnom organizme. Vytvoril som si na to dlhodobým cvičením stereotyp. Pohyb bioenergií vyciťujem jednak v sebe, ale aj u iných ľudí. Keď niekto pri mne medituje, tak ho môžem cez bioenergie kontrolovať, či to cvičí v tom orgáne, v ktorom to má cvičiť.

Pridaj komentár