V tomto príspevku si nájdete špeciálne techniky diagnostikovania, ktoré praktizuje Saša Pueblo na zistenie zdravotného stavu vo fyzických orgánoch.

Pre uplatnenie tejto diagnostickej techniky sú potrebné veštecké schopnosti a schopnosť dokázať diagnostikovať na diaľku v dotyčnej osobe pomocou zmyslových centier vo veľkom mozgu pocity dvojakého druhu a to kladné, príjemné a svetlé; druhej strane to budú oblasti disharmonické a choré v podobe nepríjemných, negatívnych a deštruktívnych pocitov. Saša Pueblo sa bioenergeticky napojí na vašu osobu kdekoľvek ste. Potom vo vlastnom tele vytvorí bioenergetickú maketu vašich orgánov. Skoncentruje sa do svojho zadného zrakového centra a do orgánov prisúva obrázky pekné a obrázky nepríjemné. Tam, kde sa hodia obrazy nepríjemné, tam je chorobný stav. Kde sa hodia príjemné obrazy, tak tam je všetko v dobrom stave. sa Saša Pueblo sa skoncentruje na svoje sluchové centrum v spánkovom mozgu a odtiaľto diagnostikuje orgány vo vašom tele vypúšťaním zvukov. Pokiaľ k orgánu pasujú príjemné a jemné zvuky, je všetko v poriadku. Pokiaľ k orgánu pasujú nepríjemné zvuky, tak tam sa dajú čakať nepríjemnosti a zdravotné problémy. Znovu sa skoncentruje Saša Pueblo na chuťové centrá v mozgu a predstavuje si, aké chute je možné priradiť k jednotlivým orgánom. Keď prechádza jednotlivé orgány a cíti chuť nepríjemnú, tak tento orgán je chorý. Saša Pueblo sa skoncentruje na centrá pohybu v temennom mozgu. V tomto stave prechádza jednotlivé orgány a predstavuje si tu určitý pohyb. Zisťuje, či vníma pohyb plynulý alebo pohyb chaotický a problémový. Podľa toho zisťuje, či je orgán chorý alebo zdravý. Táto šamanská diagnostika je dosť presná a spoľahlivá, pretože sa dá nezávisle kontrolovať.

Pridaj komentár