V poslednom čase počúvam na moju osobu kritiku, že miešam techniky ako v mariáši. Týchto kritikov by som rád poučil, že asi štyri roky som podrobne študoval a cvičil s ďalšími meditujúcimi, teda mám obrovský zoznam techník uplatňovaných významnými osobnosťami alebo ezoterickými školami. Každý systém som cvičil tak, ako bol, bez vnášania iných prvkov, ktoré sem nepatrili. Dnes som už postúpil ďalej a usilujem sa zo základných meditačných techník vytvoriť mimoriadne efektívny systém, kde základom sú poznatky medicíny, psychológie a psychiatrie. K základu patria aj techniky na likvidáciu patologických stavov, aby meditácie neboli sebazničujúce. Dôkazom zozbierania meditačných techník sú Veľké a Malé školy na mojich stránkach. V ďalšej etape meditačné techniky začínam spájať novým spôsobom, ktorý lepšie vyhovuje dnešnej a budúcej dobe. Zásadu dogmatizmu som zrušil. Tento trend možno dôrazne vidieť v Či kung škole a Silvovej škole. Neustále sa medituje či už jednotlivo, alebo spoločne. Zároveň sa znovu študujú a cvičia klasické techniky. Do cvičení sa vnášajú podľa určitých zákonitostí ďalšie techniky. Tento môj systém má právo konštruktívne kritizovať iba ten, kto postupuje neustálou meditáciou s cieľom vytvoriť nový špičkový meditačný systém, ktorý prežije aj rok 3000 a bude možnosť ďalej tento systém meditácií zdokonaľovať. Dôkazom môjho postupu sú Aktuálne nové poznatky v Či kung a Silvovej škole. Moja všestrannosť je garantovaná mnohoročnou praxou liečiteľa, terapeuta a ezoterika. Je samozrejmosťou, že neustále spolupracujem s psychológmi, psychiatrami a lekármi. Dokonca sami medzi nami meditujú a verte, že keď im dám zámienku ma kritizovať, tak to s radosťou urobia. Viem, že tým, ako dávam ezoterike racionálne pragmatické základy, ruším dogmatické ezoterické a náboženské svätyne a to sa fanatickým ezoterikom určite nepáči. Ich osobný hnev je barometrom, že to, čo robím, robím správne.

Pridaj komentár