Adept Gnostickej školy sa meditačnými cvičeniami učí ovládať svoje zmyslové senzory ako oči, uši, nos, jazyk, povrch kože. Cez nervové dráhy a nervové zakončenia preniká tento vnútorný hlas (myšlienkové príkazy) do zmyslových senzorov a v týchto preniká do nervových zakončení. Dokáže sa skoncentrovať a dekoncentrovať v oku, kde sú nervové zakončenia vo forme čapíkov rozoznávajúce farby, svetlo a tvary. Odhadujú vzdialenosť, veľkosti, tmu a svetlo. V nose sú nervové zakončenia najcitlivejšie v nosnej sliznici a dokážu zachytiť a rozoznať rôzne pachy, sucho, vlhko, pohyb vzduchu. V ústach sú nervové zakončenia v chuťových pohárikoch a dokážu rozoznať rôzne chute (sladká, slaná, horká, kyslá), ďalej rozoznávajú sucho, vlhko, teplo, chlad, konzistenciu a povrch objektov, pohyb vzduchu. V ušiach nervové zakončenia zachytávajú rezonancie vo forme zvukov a ich hlasitosť. Čo sú rezonancie si môžete naštudovať vo Frekvenčnej rezonančnej hudbe na mojich internetových stránkach. V koži sú nervové zakončenia špecializované na vnímanie vpichu ostrého predmetu, tlaku na kožu, snímanie tepla, chladu a obtekania vzduchu.

Kam sa uberajú ďalšie meditačné cvičenia Gnostickej školy?
Ďalšie meditačné cvičenia smerujú k prepojeniu nervových zakončení v očiach, v ušiach, v nose, v jazyku a v pokožke na nervové dráhy, ktoré idú do mozgu, či už veľkého mozgu, alebo malého mozgu. Z očí idú nervové dráhy do zadnej časti mozgu a konkrétne do buniek šedej kôry. Tu platí pravidlo križovania nervov a platí to u všetkých zmyslov – to , čo je vľavo (ľavé oko) ide do opačnej časti mozgu (pravé zrakové centrum v šedej kôre). Z nosa idú nervové dráhy krížovým pravidlom do predného mozgu priamo do šedej kôry mozgovej. Z úst idú nervové dráhy krížovým pravidlom do temenného mozgu priamo do šedej kôry mozgovej. Z ucha idú nervové dráhy krížovým pravidlom do spánkového mozgu priamo do šedej kôry mozgovej. Z pokožky idú nervové dráhy krížovým pravidlom do buniek malého mozgu. Aj tu rozoznávame ľavú a pravú časť. V ďalšej meditácii si vizualizujete a vnútorným hlasom (bioenergiou nabitou vaším príkazom) prechádzate nervové zakončenia v zmyslových senzoroch (oči, uši, nos, jazyk, pokožka) a nervové dráhy, z nich nervové zakončenia do buniek šedej kôry a malého mozgu. Pomôžte si predstavou šnúrky od topánok rozstrapkanej na jednej aj druhej strane. Jeden rozstrapkaný koniec sú nervové zakončenia v zmyslových senzoroch a šnúrka je nervová dráha a druhý rozstrapkaný koniec predstavuje nervové zakončenia v šedej kôre a malom mozgu. Teda v šedej kôre mozgu a malom mozgu vznikajú zmyslové centrá jednotlivých zmyslov. Oči majú zmyslové centrum videnia v zadnej časti mozgu, uši majú zmyslové centrum počutia v spánkovej časti mozgu, nos má zmyslové centrum čuchu v prednom mozgu, jazyk má zmyslové centrum chuti v temennom mozgu, koža má hmatové centrum v malom mozgu. Všetku spoločnú činnosť zmyslov riadi miecha prostredníctvom nervstva idúceho do svalov.

Načo sú tieto cvičenia tak dôležité pre meditačnú prax?
Tieto meditačné cvičenia sú tie najzákladnejšie cvičenia. Na začiatku meditácie si zmyslové senzory uvedomujete, vnímate vonkajší svet a postupne prechádzate sugeráciou, že ste slepí, hluchí, nemí, bez jazyka, bez kože a vaše zmysly a nervové dráhy sú v stave hlbokého spánku. Odpájate svoje vedomie od zmyslových senzorov a aktivizujete zmyslové centrá šedej kôry v mozgu, v malom mozgu a šedú kôru v mieche. Zaujíma vás výhradne váš vnútorný svet, či už pamäťové spomienky, alebo orgány a systémy vášho fyzického a psychického tela. Vlastný svet vnímate výhradne zmyslovými centrami v mozgu, malom mozgu a mieche. Napríklad veštecké výkony nerobíte cez očné buľvy, ale výhradne cez zmyslové centrum videnia v zadnej časti mozgu. V opačnom prípade riskujete, že môžete vidieť aj také veci, ktoré do reálneho sveta nepatria a poškodiť si takýmto videním zrak. Ten, kto napríklad vidí bioenergetickú auru človeka cez očné buľvy buď už má poškodený zrak, alebo si ho určite poškodí. Auru človeka treba vidieť cez zatvorené oči tak, ako ju vidí úplný slepec, teda zadným zrakovým centrom v šedej kôre zadného mozgu. Napríklad aj nácvik počúvania rezonancie treba robiť v prvej fáze cez uši, ale iba určitý čas, potom je treba sa naučiť vyvolávať ju v spánkových lalokoch, kde je v šedej kôre uložené zmyslové centrum zvuku. Treba prestať počúvať rezonančné vibrácie ušami, pretože môže prísť k poškodeniu sluchu.

Sú možné aj iné meditačné cvičenia v Gnostickej škole?
V Gnostickej škole sa vykonávajú dva druhy cvičení. Jeden druh je zameraný na vonkajšie vnímanie sveta okolo nás. Cvičenia tohto druhu si nájdete v Meditačnej škole. Tu je zverejnených niekoľko brožúrok, ktoré obsahujú súhrny rôznych druhov meditácií od rôznych autorov. Druhý typ meditačných cvičení smeruje na využitie zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu, buniek malého mozgu a miechy. Tu sa musíte naučiť utlmiť zmyslové senzory – očné buľvy, ušné bubienky, sliznicu nosa, chuťové poháriky v jazyku a nervové zakončenia v koži. V mieche treba utlmiť vnímanie pohybu v reálnom svete a vnímať iba pohyb vo vnútri organizmu a v pamäti. Zároveň aktivizujete zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu, v malom mozgu a v mieche. Týmito zmyslovými centrami sa naučíte vnímať svoje vlastné vnútro, orgány a systémy v tele. Ďalšia možnosť je vnímanie vlastných pamäťových záznamov. Podrobnosti si nájdete v Silvovej škole na mojich stránkach. Cez vnútorné zmyslové vnímanie môžete v stave rozdvojenej osobnosti prenikať aj do iných fyzických osôb. Bližšie informácie vo Vešteckej škole na mojich stránkach. Vnímanie vašich pamäťových záznamov cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu, malého mozgu a miechy sú pre vás známe. Každý ich využíva. Vy sa ich môžete naučiť využívať ešte lepšie či už na zapisovanie zmyslových informácií do mozgu, alebo ich vyberanie. Časom sa naučíte prenikať aj do tých záznamov podvedomia, ktoré nie sú bežne prístupné. Napríklad osudy vašich predkov a karmické väzby na vašu terajšiu existenciu. Náročnejšie je otočiť zmyslové centrá veľkého mozgu, malého mozgu a miechy ku komunikácii s orgánmi v tele, s hormonálnymi žľazami, krvným riečišťom, s kosťami a svalmi. Zisťujete napríklad, v akom zdravotnom stave sa nachádzajú, aký psychický stav sa v nich nachádza. Zmyslové centrum vnútorného zraku vám pri chorom orgáne vizualizuje nepríjemné obrázky, pri zdravom orgáne harmonické obrázky. Zmyslové centrum vnútorného sluchu vám pri chorom orgáne vydáva nepríjemné zvuky a pri zdravom orgáne príjemné zvuky. Zmyslové centrum čuchu vám v prípade chorého orgánu vnucuje nepríjemné vône. Zmyslové centrum vnútornej chute vám vnucuje v prípade chorého orgánu nepríjemné chute a v prípade zdravého orgánu príjemné chute. Zmyslovým centrom vnútorného hmatu pri chorom orgáne máte pocit niečoho nepríjemného a v prípade zdravého orgánu pocit, že hmatáte niečo príjemné. Zmyslové centrum koordinácie pohybov v mieche vám môže signalizovať, ako sa bude vyvíjať zdravotný stav orgánov a dokonca vám môže naznačiť, čo máte robiť, aby boli vaše orgány neustále zdravé alebo sa uzdravili.

Pridaj komentár