Ezoterik, ktorý chce v modernej ezoterike niečo znamenať, sa musí skoncentrovať na svoje telo a na všetko, čo v sebe má. Moderná ezoterika vyžaduje budovanie mimoriadnych schopností vo svojich neurónoch. Najviac ich je vo veľkom mozgu.

Pokiaľ by ste sa rozhodli opačne a nebudete si budovať mimoriadne schopnosti, tak o ezoterike môžete naďalej snívať a nikde nepostupovať. Nestačí, že náhodou sa narodíte s nejakou špecifickou vlastnosťou ako je napríklad mimoriadne dobrá intuícia a odhad udalostí. Prípadne senzibilné vyciťovanie magnetických polí. S takýmto počtom mimoriadnych schopností v ezoterike ďaleko nezájdete.

Ezoterik romantik si naďalej bude čítať beletristické bludy, ktoré patria skôr do oblasti zábavy a ľudového folklóru. Tu niečo také nenájdete. Tu nájdete v prvom rade návody, ako dosiahnuť množstvo mimoriadnych schopností. A keď tu o niečom píšem, tak je to o tom, ako tieto návody k mimoriadnym schopnostiam zrealizovať a zdokonaľovať. Teda žiadne teoretické kecanie a fantazírovanie o dokonale harmonickom ľudskom svete.

Rozhodli ste ísť do vnútra svojej duše, vytvorili ste si na to čas a nepodľahli ste konzumnému životu a blahobytu. Nezláka vás sláva politikov a vedátorov. Vybrali ste si najhlbší zmysel života a to je spoznať svoje vnútro a to, čo máte vo svojich bunkách a neurónoch. Rozhodli ste si prebudovať svoj mozog na biozariadenie schopné prenikať do hlbočín kozmu. Čaká vás špecifická cesta do hlbočín reálneho kozmu okolo nás. A počítajte s hĺbkou 10 umocnené na 100 km okolo našej planéty Zem.

Ste pripravení si nekonečným sledom cvičení prerobiť mozog na to, aby ste mohli svojimi neurónmi prenikať do časticového sveta ako je 10 umocnené na mínus – 10, mínus – 20, mínus – 30 a mínus – 50. A spoznať nielen náš svet okolo nás, ktorý je na úrovni prvkov a ich zlúčenín, teda svet, ktorý je možný vnímať klasickými zmyslami. Vo vašom mozgu vznikne niekoľko biozariadení inteligentného charakteru schopných prenikať a vnímať aj tento mikrosvet okolo nás, ktorý je bežným zmyslom nedostupný. Alebo radšej nie a zostanete vo zvieracej nevedomosti bežných hamburgerákov.

Pokiaľ chcete prenikať do seba, spoznať sám seba, svoje orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny a potom ešte svet častíc, tak patríte do moderných trendov ezoteriky, ktoré nie sú založené na rozprávočkách a pocitoch nejakej ezoterickej osobnosti. Moderná ezoterika je postavená na rešpektovaní vedy a jej vedeckých princípov a plne ich rešpektuje nielen formálne, ale je uplatnená v reálnej praxi. Tak isto moderná ezoterika sa hlási k mimoriadnej vzdelanosti a v praxi to znamená sa neustále vzdelávať a stať sa niečo ako polyhistorická osobnosť, ktorá ovláda na určitom stupni dokonalosti všetky spoločenské, prírodné a technické vedy. Pokiaľ nemáte chuť ísť týmito cestami, tak radšej do ezoteriky ani nevstupujte.

Cesta ezoteriky nie je cesta pre snových rojkov a bludárov. Moderná ezoterika – to je mimoriadna drina samého na sebe a táto lopota je o tom, ako si zo svojho mozgu plného neurónov vyrobiť celú paletu mimoriadnych schopností a to tak, aby ste nezostali z toho blázon a pomätenec. Moderná ezoterika je o poslaní zmeniť sa na nepoznanie a pravidelnými cvičeniami dosiahnuť špecifický potenciál mimoriadnych schopností, ktoré asi tak ľahko nevyužijete na bežné komerčné zbohatnutie. Mimoriadne schopnosti sú špecificky budované pre modernú ezoteriku a nie pre bežný život. A to je tiež problém, lebo okolie očakáva, že svoje mimoriadne schopnosti si nastavíte tak, aby ste ich použili pre hamburgerácky svet. A to asi nepôjde.

V prvom rade je to rozhodnutie skoncentrovať svoju pozornosť vedome do vnútra svojej osobnosti. Teda dáte prednosť tomu, čo máte v sebe pred tým, čo máte okolo seba vo vonkajšom svete. Je množstvo koncentračných techník, ktorými si prerábate schopnosti v neurónoch svojho mozgu a budujete v neurónoch a to natrvalo schopnosť koncentrovať sa najprv do vnútra a potom rovno cez neuróny do svojho okolia. Teda ide o mimoriadnu schopnosť, ako naučiť svoje neuróny vnímať nepriamo cez lebečnú kosť to, čo sa deje okolo vás. Ide o to vycvičiť časť neurónov prepojiť sa na magnetické polia magmatického jadra planéty Zem a k tomu sexuálnu zamilovanosť do všetkého na planéte Zem. Ide o sexuálnu schopnosť fetiš na všetko, na čo sa len dá. Neuróny prenikajú do okolia a k tomu pridáte schopnosť premostiť sa na objekty okolo seba a potom ich aj v hlave vnímať ako vhodné objekty.

Vedomie bežných ľudí je skoncentrované v prednom mozgu a to nijako nestačí. U hamburgerákov hovoríme o normálnom vedomí. Ezoterik potrebuje rozšírené vedomie do celého tela a tak cvičeniami do neurónov roztiahne pingpongovú loptičku postupne na všetky oblasti tela a pokračuje s rozšírením vedomia do orgánov a systémov a odtiaľ do buniek, bielkovín, aminokyselín a prvkov. Hovoríme tomu absolútne rozšírenie vedomia do ľudského tela. Ale ani toto nie je všetko.

Ezoterik počas 20 rokov ezoterickej praxe rozširuje vedomie nielen do seba, ale rovno cez neuróny do okolitého prostredia planéty Zem. A potom aj celej slnečnej sústavy a súhvezdí a našej Galaxie. Prienik je cvičený mnoho rokov s tým, že ezoterik trvalo študuje astronómiu a to je veda o kozme. Nakoniec ezoterik vyškolí svoje neuróny a produkujú špeciálne magnetické polia a cez nich ezoterik mentálne cvičí svoje prieniky do reálneho kozmického priestoru a mimozmyslovo sa učí k daným objektom v kozme priradiť vhodné, pokiaľ možno reálne obrazy kozmických objektov.

Samozrejme, ezoterik bude chce ísť hlbšie a ďalej do kozmu a na to už bude potrebovať rané štádium klinickej smrti. Teda nie že by ezoterik reálne a nečakane išiel do klinickej smrti. Ale systematicky nacvičuje rané štádiá klinickej smrti a postupne ich dosahuje. Teda cvičením odpojí aspoň pár mikromilimetrov od neurónov svojho tela svoje spomienky, sú uvoľnené, ale trvale zatiaľ držané vo fyzickom tele, ale po reálnej smrti sa odpoja od ezoterika ako organickej hmoty a budú pôsobiť mimo telo na úrovni častíc 10 umocnené na mínus 20. Ide o priestor, ktorý je trvalo okolo nás. Napríklad atóm je v priestore desať umocnené na mínus – 10, ale v našom prípade je to 10 umocnené na mínus 20.

Ezoterik sa rozhodol preniknúť do seba koncentračnými technikami a vo svojich neurónoch si trvalo vybudovať schopnosť rozšíreného vedomia. Ezoterik svoje snaženie smeruje k tomu, aby sa trvalo vedel koncentrovať do svojej kvantovanej duše. Ezoterik si vsugeruje, že je chromý, stratil všetky zmysly a musí žiť iba vo svojich spomienkach a v svojom fyzickom tele. Sugeratívne dosahuje tento stav a koncentrácia rastie na všetky orgány tela. Ezoterik spoznáva anatómiu svojho mozgu a znovu a znovu cvičí trvalé centrá udržania sa v mozgu. A v mozgu preniká do neurónov, cievok, žiliek a mozgových dutín. A potom preniká do vnútra neurónov rôzneho druhu. A ani to nestačí a preniká do orgánikov v neurónoch, ktoré obsahujú bielkoviny, aminokyseliny a prvky. Tak isto v neurónoch sú štruktúry zvané mikrotubuly. A ezoterik spoznáva, v akom stave má svoje neuróny a ako sú vlastne vyživované vitamínmi, ako sa tvorí mozgovomiešny mok a či ho neurónové bunky dostávajú a tak isto ostatné látky. Ezoterik sa učí, ako zabezpečiť nové delenie neurónov. Učí sa používať prístroj Tens so slaboprúdom a tak isto psychowalkman.

Ezoterik preniká aj do iných oblastí svojho tela a to sú hormonálne oblasti ako hypofýza, epifýza, amigdala, štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky a príušnice. Ezoterik do nich trvalo preniká a vie, čo produkujú a v akom množstve. Ezoterik vie o náhradách okolo hormonálnych žliaz a tie si v rámci budovania dlhovekosti postupne aktivizuje. Tak isto sa učí, čo jeho hormonálne látky produkujú.

Ezoterik koncentráciou priamo preniká do oblasti pľúc a pozná anatomické zákonitosti pľúcnych buniek. Učí sa dýchať celou plochou pľúc a nielen určitou časťou. Učí sa, ako zvýšiť množstvo kysličníka uhličitého v krvi a tak aj kyslíka alebo naopak. V staršom veku sa poškodia automaty pre dýchanie. Tak isto sem posiela ezoterik modifikované bunky z tuku, kostnej drene a hladkých svalov a tieto bunky potom vytvárajú nové bunky v pľúcach. Ezoterik sa učí používať aerosolové inhalačné prístroje na údržbu a čistenie pľúc.

Ezoterik koncentračnými cvičeniami vie cez nervstvo tela preniknúť k srdcovému svalu a začne ho postupne ovládať. Vie, že srdce bude potrebovať nitroglycerín pre svoj chod. Tak isto bude dôležitá hustota krvi a ako budú fungovať aj obličky, ktoré riadia tlak na cievkach a žilkách a mikrovlásočniciach lymfatického systému.

Ezoterik preniká do obidvoch obličiek. Postupne sa učí, ako fungujú a chce, aby išli naraz jedna aj druhá a nie ako doteraz – raz ide jedna a potom druhá. Jedna sa regeneruje a druhá pracuje. Ezoterik vie donútiť obličky, aby produkovali chemické látky. Tak isto sem poslať kmeňové bunky z tuku k regenerácii. A prerába svoje potné žľazy pod kožou na mikro obličky.

Ezoterik preniká do sleziny a aj tu nájdete 10 kmeňových základov. Núti slezinu, aby obnovila dokonalejšiu obnovu červených krviniek ako v detstve aj takto sa stáva dlhovekým.

Ezoterik preniká do žalúdka, tenkých a hrubých čriev a do pečene. Uvedomuje si, ako trávenie starne a nebude schopné správne uživiť bunky tela. A ezoterik sa naučí vyživovať svoje bunky cez kožu. Použije na to množstvo vyživovacích doplnkov pre športovcov.

Ezoterik preniká do svojich ciev, žíl a lymfatického riečišťa a anatomicky ho spoznáva a pozná jeho možné chorobné stavy. Dokáže postupne ovládať nervstvo na žilách, cievach a lymfatickom riečišti.

Ezoterik preniká do kože tuku, svalov, kostnej drene a naučí sa tieto oblasti riadiť. A to hlavne oblasť tukových buniek ako zdroj chemických látok a kmeňových buniek. Tuk je pre ezoterika malý zázrak a vie prinútiť tukové bunky k potrebným zmenám. Ezoterik potrebuje v tukových bunkách namiešať potrebnú chémiu aj pre špecifické operácie o svojej kvantovanej duši.

Ezoterik preniká do svojho vnútra, aby donútil svoj nervovo neurónový systém k poslušnosti a tvorbe mimoriadnych schopností. Ezoterik nie je naivná osoba, ktorá si myslí, že neuróny budú pomáhať kvantovanej duši dobrovoľne. A tak musí postupne ovládnuť až 80 % svojich neurónov. Bežný jedinec ovláda iba 20 % neurónov svojho tela a v žiadnom prípade takáto osoba nerozhoduje o svojom živote a musí sa podriaďovať zvieraciemu princípu v každom človeku.

Ezoterik preniká do vnútra sám seba aj preto, aby dobre a trvalo zapisoval, čo sa len dá o svojom tele a čo robí. A tieto informácie získava z magnetických polí pomocou bublinkovača. Tieto informácie ukladá do kvantovanej duše ako základ budúceho znovu navrátenia vedomia s tým, že kvantovaná duša sa bude zdokonaľovať.

Pridaj komentár