Výskum v oblasti uplatnenia čakrových systémov náväznosti na automatickú kresbu. Ide o vešteckú techniku, ktorá tak isto ako čakry a mandaly, vyviera z procesov miechy, do ktorej sa meditačne usilujeme prenikať.

Základom Čakrovej školy je vedomý prienik do miechy a jej vnútorných systémov. Všetko cvičíme pomocou koncentrácie na oblasť chrbtice, stavcov platničky, bielu hmotu miechy, v ktorej sú dlhé nervové dráhy. Všetko vo veľkosti ceruzky. Šedá kôra vo veľkosti tuhy v strede drevenej ceruzky. Koncentrácia do týchto oblastí je náročná a vyžaduje koncentrovať sa na veľkosť zrnka maku.

Postupne sa koncentrujete vždy od stavcov krku až do kostrč. Pekne jeden stavec za druhým. Zároveň sem zasúvate anatomickú predstavu časti miechy. Nutné je ísť zhora z dôvodu bezpečnosti. Ďalším meditačným cvičením je bioenergetická aktivizácia časti miechy a to najlepšie Reiki systémom. Pokračujete v koncentrácii na miechu a sugeráciou zdravotných problémov v tejto oblasti. Ide o čo najvierohodnejšiu sugeráciu chorých a boľavých miest. Cez sugeráciu patologických stavov sa vám otvorí vnútorný svet miechy. Najideálnejšie je vsugerovať si sklerózu multiplex. Cez sugeráciu tejto choroby sa vám v bielej hmote otvorí cesta k mandalám a čakrám. Čo sú mandaly a čo čakry pozri do Mandala sekcie. Pokiaľ sa vám podarí preniknúť do miechy a tu si vsugerovať zvláštne prepojenie neurónov miechy, tak sa vám objavia astrálne bytosti náboženského charakteru. Vyznačujú sa tým, že majú krídla, mnoho rúk, mnoho nôh, mnoho hláv alebo iných častí tela.

Takéto bytosti si nájdete v náboženských systémoch dostatok. Pokiaľ chcete vykresľovať mandaly a čakry zvnútra miechy, je potrebné sa naučiť a ovládať automatickú kresbu. To znamená sugerácia sklerózy multiplex a zároveň prenikať do svalov a zvládnuť techniku virgule a potom automatického kreslenia čakier, ktoré dokážete veštecky a duchovne vnímať v prostredí vlastnej miechy. Jedna vec je vyciťovať vnútorný svet miechy a druhá je ho dokázať aj nakresliť. V tomto prípade vám pomôže precvičovanie automatickej kresby a tiež ukážky čakier a mandál v Mandalovej sekcii.

Pridaj komentár