MYTOLÓGIA AURY
Skoncentrujte sa na centrum vnútorného hlasu, ktorý sa nachádza v prednej časti mozgu. Skoncentrujte sa do geometrického stredu vášho vnútorného hlasu a uvedomujte si, že tu sa tvoria predstavy, písmená a slová podľa určitých pravidiel.NA ZAČIATKU BOLO SLOVO. Z geometrického stredu vášho vnútorného hlasu doslova vyteká životná energia. Môžeme to nazvať magnetizmus, prána, éter alebo inak. Cítite, ako sa magnetizmus naplnený obrazmi a znakmi rozlieva po celom tele. Magnetizmus naplnil celé vaše telo a začne vytekať do obalu AURY.NA ZAČIATKU BOLO SLOVO A TERAZ JE U BOHA. Magnetizmus vnútorného hlasu preniká do obalu okolo vášho celého tela cez pohlavné orgány a uvedomujte si BOHA v AURE.AURA je schopná magnetizmus sťahovať a vytvárať rôzne útvary a tvary. TÚTO SILU NAZÝVAME Ţ VODA. Na to, aby mohla tvoriť, musí aj expandovať a ničiť. Nemôže niečo vzniknúť, pokiaľ niečo nezanikne. TÚTO SILU NAZÝVAME Ţ OHEŇ. Aby toto mohlo fungovať, musí existovať niečo, čo udržuje rovnováhu. TÚTO SILU NAZÝVAME Ţ VZDUCH. Všetko toto dokopy sa realizuje prostredníctvom času, priestoru, sily, miery, výšky, dĺžky, šírky, váhy a množstva. TÚTO SILU NAZÝVAME Ţ ZEM.Váš vnútorný hlas spoznal AURU = BOHA a cez pohlavnú čakru, ktorá sa nachádza v AURE sa vracia do vášho tela cez pohlavné orgány.
AURA = BOH = AKAŠA sa vracia do vás v podobe magnetizmu, vnútorného hlasu a vedomia, že je to tak. Vtedy sa v oblasti hlavy usadí OHEŇ. V oblasti hrudníka sa usadí VZDUCH. V oblasti brucha VODA a v oblasti nôh ZEM. V oblasti pohlavných orgánov sa usadí BOH.OHEŇ vo vašej hlave dá vzniknúť CHOLERICKEJ POVAHE. VZDUCH vo vašej hrudi dá vzniknúť MELANCHOLICKEJ POVAHE. VODA vo vašom bruchu dá vzniknúť SANGVINISTICKEJ POVAHE. ZEM vo vašich nohách dá vzniknúť FLEGMATICKEJ POVAHE. POVAHY obsahujú vždy negatívne, aj pozitívne vlastnosti.
Keď váš vnútorný hlas prvýkrát osloví AURU a povie: „TAT VAS ASI = TO SI TY“. A takto učiní cez hlasivky. Teda spojí hlasivky a čakru hlasiviek v AURE navzájom. Teraz začne AURA = BOH = AKAŠA prenikať do vás a vytvárať tieto strediská svojho pôsobenia. PRVÝM STREDISKOM sa stávajú nohy, kde sa realizuje flegmatická povaha zrodená zo ZEME. DRUHÝM STREDISKOM sa stáva pohlavie, kde sa realizuje melancholická povaha zrodená zo VZDUCHU. TRETÍM STREDISKOM sa stáva pupok, kde sa realizuje cholerická povaha zrodená z OHŇA. ŠTVRTÝM STREDISKOM sa stáva srdce, kde sa realizuje sangvinická povaha zrodená z VODY. PIATYM STREDISKOM sa stávajú hlasivky, kde sa realizuje AURA v podobe svedomia. ŠIESTYM, SIEDMYM, ÔSMYM a DEVIATYM STREDISKOM sa stávajú zmysly. V nich sa realizuje VÔLA z OHŇA, CIT z VODY, INTELEKT zo VZDUCHU a VEDOMIE zo ZEME. DESIATYM STREDISKOM sa stáva šedá kôra mozgová. Obsahuje všetko, o čom sme doteraz hovorili. Je sídlom vášho vnútorného hlasu, ktorý všetko riadi. BOŽÍ HLAS sa rozlieva a napĺňa miesto svojho zrodu, a to AURU.

ALFA AURA

1. Uvedomujte si AURU okolo svojho tela. Prvý AURICKÝ obal sa nachádza od povrchu kože 1 až 2 cm. AURA obteká celý povrch tela. Sústreďte sa postupne na povrch pokožky.
2. Nad týmto AURICKÝM obalom sa nachádzajú ďalšie aurické obaly.
3. Koncentrujte sa na malý mozog s predstavou AURY. Malý mozog je miesto, odkiaľ je možné riadiť a komunikovať s AUROU.
4. Koncentrujte všetky zmysly na predstavu a pocit AURY okolo svojho tela.
5. Koncentrujte sa na pocity tepla, chladu, ľahkosti a ťažoby, ktoré pociťujete v AURE.
6. Koncentrujte sa na čakry svojho tela a vedome ich spájajte s AUROU.
7. Predstavujte si v malom mozgu zmenšeninu jogína v rôznych asánach a zároveň formujte svoj AURICKÝ obal do tvaru asány. Necvičíte fyzicky, ale iba v predstave. Sformovaná AURA je ľudský magnetizmus ovládaný ľudskou mysľou.
8. Svoje pozitívne a negatívne vlastnosti navzájom spájajte s predstavou AURY. Máte pocit, že každá čiastočka AURY je určitou vlastnosťou doslova oživená.
9. V predstave vytvorte kruh, ktorého polovica je biela a druhá polovica čierna. Zároveň zväčšite znak TAO na veľkosť AURY, ktorá obteká povrch vášho fyzického tela. Na povrchu tečie prvá AURA a je biela a nad ňou druhá AURA čierna.
10. V malom mozgu vyhľadajte priesečník stredov. Koncentrujte sa do priesečníka stredov a zároveň sa sústreďujte na AURU, ktorá doslova obteká vaše telo.
11. Predstava nadychovania a vydychovania magnetizmu AURY do fyzického a čakrového tela.
12. Koncentrujte sa do malého mozgu a zároveň na AURU a vnútorným hlasom odriekajte: HEY LOA, KEY LOA MANA HOLO.
13. V malom mozgu si predstavujte zmenšeniny dvoch rúk a zároveň sa sústreďujte na magnetizmus AURY. Povrch AURY sformujte do tvaru dvoch rúk vedľa seba. Teda AURA sa rozdvojí. Predstava rúk v AURE musí byť väčšia a širšia ako vy sami.
14. Sústreďujte sa do malého mozgu a predstavujte si vlastnú AURU a AURU predmetov okolo vás.
15. Sústreďujte sa do malého mozgu a predstavujte si vlastnú AURU a AURU minerálov okolo vás.
16. Predstavujte si v malom mozgu imaginárny drobný kamienok a tento sformujte do veľkosti vlastnej AURY.
17. Koncentrujte sa na malý mozog a AURU vlastného tela a AURU predmetov okolo vás. Svoju koncentráciu preneste na priestor medzi AURAMI predmetov.
18. Koncentrujte sa na malý mozog a tu si predstavujte miniatúrne geometrické tvary a zároveň na AURU, ktorej povrch má tvar zväčšeného geometrického tvaru. Tvar je väčší ako povrch vášho tela.
19. Koncentrujte sa na malý mozog a tu si predstavujte plamienok a tento spojte s predstavou horiacej aury v tvare zväčšeného plameňa. Takto si predstavujte kvapku vody, točiaci sa vír vzduchu, alebo drobnú hrudu zeme.
20. Koncentrujte sa na malý mozog a ten spojte s akupunktúrnymi bodmi na povrchu tela. Z akupunktúrnych bodov doslova vyviera magnetizmus vášho tela a dynamizuje AURU okolo vášho tela.
21. Koncentrujte sa na malý mozog, jednotlivé orgány v tele a samotnú AURU.
22. Koncentrujte sa postupne na jednotlivé miesta v AURE. Každé miesto v AURE obsahuje drobný bod a tento bod magneticky dýcha.
23. Na povrchu tela cez akupunktúrne body pociťujte bolesť, ktorú vám doslova spôsobuje AURA.
24. V AURE vytvárajte drobné predstavy ľudí, zvierat a predmetov.
25. V AURE vytvárajte tieto predstavy: dieťa, mandľovitý tvar, božstvo s hrošou hlavou, kríž, lotosový kvet, prsteň, madona s dieťaťom, ruky a nohy, žena a kamienky, dieťa a kamienky, kameň v Mekke, kovový kríž, kamenný kríž, penis, vagína, diamant, kalich, meč, palica, minca, sochy svätcov, ryba, holubica, strom, lebka, ucho, oko, nos, prsty, tvár a podobne.
26. Koncentrujte sa na povrch AURY a na nej vytvárate rôzne obrazce. AURA môže byť vo vrstvách vzdialených od 2 cm až 1 m i viac. Cvičenie začíname vždy nad povrchom kože asi 2 cm.
27. Koncentrujte sa a predstavujte si, ako sa povrch vašej AURY pokrýva šupinami, perím, kožou, srsťou, pancierom, kôrou stromu a podobne.
28. Uvedomujte si, ako vy sami pomocou myslenia ovládate a usmerňujete procesy v AURE. Vysúvajte svoje myslenie do AURY. Myslite na to, že AURA môže myslieť za vás. Tomuto hovoríme rozšírenie vedomia mimo vás. Čakrové systémy umožňujú rozšírenie vedomia vo fyzickom tele.
29. Uvedomujte si farby vo svojej AURE. Predstavujte si, ako jednotlivé farby vytvárajú okolo vás AURICKÉ VRSTVY. Každá vrstva má 2 cm. A jednotlivé vrstvy sú rozložené nad sebou okolo celého tela. Každá vrstva AURY vyžaruje určitú farbu.
30. V kľude a pohode sedíte a neustále si uvedomujete AURU obkolesujúcu vaše telo od hlavy až po päty. Uvedomujete si ako sa AURA mieša s vaším magnetizmom riadeným vašimi myšlienkami.
31. Koncentrujte sa a predstavujte si AURU iných ľudí, zvierat, rastlín a predmetov. Tieto objekty sú vo fyzickom priestore pred vami, alebo okolo vás.
32. Koncentrujte sa a presúvajte AURU rôznym smerom. Na jednom mieste deaktivizujte, na druhom mieste prudko aktivizujte. V jednom prípade uvoľníte koncentráciu na AURU. V druhom prípade koncentráciu stupňujte.
33. Koncentrujte sa na jednotlivé vrstvy AURY, ktoré sú nad sebou. Vyhľadajte postupne ich geometrické stredy. Stred priesečníkov kolmíc, predstavujte si vašu AURU v tvare kocky, prípadne hranola. Tak ľahšie nájdete stredy vrstiev AURY. Všetky vrstvy majú jeden stred v oblasti pupku. Neustále sa koncentrujte do tohoto miesta a uvedomujte si stredy všetkých vrstiev vašej AURY.
34. Koncentrujte sa na jednotlivé vrstvy AURY a označte ich písmenami abecedy. Každé písmeno vyžaruje magnetizmus a je prepojené na čakry v mozgu. Vnútorným hlasom si hovorte: „Obaľuje ma AURA písmena A“, „Obaľuje ma vrstva AURY písmena B“ atď.
35. Koncentrujte sa na jednotlivé vrstvy AURY a označujte ich číslicami. Každá číslica vyžaruje magnetizmus a je prepojená na čakry v mozgu. Vnútorným hlasom si hovorte: „Obaľuje ma AURA číslice 1″, obaľuje ma vrstva AURY číslice 2“ atď.
36. Koncentrujte sa na AURU a predstavujte si, ako sa napĺňa myšlienkami, ako AURU nadychujete a vydychujete pľúcami, ako AURU prijímate s jedlom do žalúdka, ako AURU s odpadmi z tela vylučujete.
37. Predstavujete si imaginárne, ako sa vaša hlava, hruď, brucho, nohy a ruky pohybujú cez vrstvy AURICKÝCH OBALOV. Môžete tieto pohyby robiť najprv fyzicky a potom imaginárne.
38. Predstavujte si v AURE imaginárne dve ruky, ktoré do vášho fyzického tela vháňajú magnetizmus s AURY. Imaginárnymi rukami pohybujte v celej AURE.
39. Koncentrujte sa na AURU okolo vášho tela. Uvedomujte si prepojenie AURY a vášho fyzického a čakrového tela.
40. Koncentrujte sa na AURU svojho tela a uvedomujte si prepojenie AURY a vašich zmyslov. Utvrdzujte sa v tom, že prostredníctvom AURY môžete vidieť, čuchať, chutnať, počúvať a hmatať. AUROU môžete vnímať svoje okolie, ako aj svoje vnútro.
41. Uvedomujte si, že vrstvy AURY možno nabíjať iba jedným prianím. Napríklad to môže byť myšlienka ZDRAVIA. AURU možno nabíjať i predstavou ÚSPECHU.
42. Predstavujte si svoju AURU a silným odhodlaním sa koncentrujte na to, že ste dokonalý vládca svojej AURY, že AURA vás vždy bude poslúchať a plniť vaša príkazy.
43. Urobte prehliadku AURY fyzického tela. Mám na mysli ako AURICKÉ OBALY, tak aj fyzické telo, ktoré magnetizmus AURY napĺňa. Imaginárne vytvorte objekty od iných ľudí, ktoré sú umiestnené do magnetického tela, silou vôle rozpúšťate a tým likvidujete.
44. Nie je rozumné v tomto prípade praktizovať oko za oko. Uplatňujte súcit.
45. Koncentrujte sa na AURU a jej naplnenie emocionálnym nábojom. Predstava AURY a radosti. Predstava AURY a strachu. Predstava AURY a smútku. Predstava AURY a hnevu. Koncentrácia na AURU a prežívanie emocionálneho stavu v obale tela.
46. Koncentrujte sa na AURU a jej prepojenie so všetkými zmyslami naraz. AURU svojimi očami pociťujete. AURU svojim čuchom pociťujete. AURU svojou chuťou pociťujete. AURU svojím hmatom pociťujete. AURU pociťujete povrchom tela.
47. Koncentrujte sa na predstavu čakry srdca pred sebou. Čakra srdca má veľkosť a tvar srdca. Potom túto koncentráciu umiestnite do fyzického srdca. Tento stav je stavom dvojitej koncentrácie na čakru srdca a srdce samotné. Imaginárnu predstavu čakry srdca vo fyzickom srdci postupne zväčšujte a rozširujte až do pocitu, že sa celý v čakre srdca prechádzate. Máte pocit, že predstava srdca je vaším domom, v ktorom možno bývať. Vaša imaginácia čakry srdca je teraz vašou AUROU a má tvar čakry srdca. Stredom AURY SRDCA sa teraz stáva predstava malého srdca a fyzického srdca s geometrickým bodom priesečníkov kolmíc. Máte AURU tvaru obrovského srdca, máte čakru srdca, máte fyzické srdce a máte geometrický stred. Vytvorili ste vzájomné prepojenie AURY a ČAKRY. Takýto postup uplatníte aj v šedej kôre mozgovej – TISÍCPLÁTKOVÝ LOTOS – kde sú všetky čakry a AURY znovu zopakované. Teda sú čakry tela a čakry šedej kôry mozgovej a AURY tela a AURA v šedej kôre mozgovej.
48. Tak, ako cvičíte s čakrou srdca, cvičíte aj s ostatnými čakrami a čakrovými systémami. Realizujete prepojenie AURY a ČAKRY. Všetky typy AURY, všetky vrstvy AURY a všetky čakry môžeme dať do množiny BOH. Teda je tu všetko a to všetko je najdokonalejšie, najmúdrejšie a najmilšie.
49. Koncentrujte sa na svoju AURU, ktorá vás obklopuje a zároveň si predstavujte, ako sa všetky orgány a časti fyzického tela zväčšujú. To sa samozrejme zväčšujú čakrové predstavy orgánov a častí imaginárneho tela. Imaginujte, že ste sa zväčšili do rozmerov obra. Musíte tomu absolútne uveriť a neustále sa vo svojej viere utvrdzovať, lebo viera hory prenáša, alebo tento svet ešte stále ovládajú dinosaury. Predstava nadrozmernosti vytvára trvalý stav AURY okolo vás. Prehnaná rozmernosť tela neustále napĺňa obal AURY vaším magnetizmom. Predstava trpaslíka likviduje AURU až do deštruktívnej straty vlastného magnetizmu. Tento stav voláme prepólovanie.
50. Koncentrujte sa na svoju AURU a uvedomujte si jej tvar. Potom sa pokúste tvar AURY meniť do rôznych geometrických útvarov. Prípadne vytvárajte rôzne nepravidelné tvary.
51. Koncentrujte sa do svoje AURY, tu vytvárajte rôzne tvary a tie vysielajte zo svojej AURY mimo vás. Vytvorené tvary môžete nabíjať rôznymi druhmi prianí.
52. Koncentrujte sa do svojej AURY a odtiaľ imagináciou premiestňujte časť AURY do miest, ktoré chcete vnímať. Uvedomujte si, že vaša AURA všetko vidí a počuje.
53. Koncentrujte sa prostredníctvom všetkých zmyslov do AURY a pociťujte najprv horúčavu, potom chlad, ľahkosť a nakoniec ťažobu.
54. Koncentrujte sa prostredníctvom všetkých zmyslov na AURU a jej miešanie sa s molekulami vzduchu.
55. Koncentrujte sa prostredníctvom všetkých zmyslov na AURU. Pri koncentrácii si predstavujte, že z AURY sa stáva čierna diera, ktorá vťahuje do seba magnetizmus ľudí, zvierat, planét, meteoritov, rastlín, minerálov. Zosávajte povrchom celej AURY aj fyzikálne a chemické procesy, ako sú spaľovanie, vypaľovanie, miesenie a vyparovanie. Môžete mať pocit vysávača, ktorý všetko zosáva a zahusťovaním AURY hromadí rôzne druhy energií.
56. Koncentrujte sa na AURU a vydávajte svoj magnetizmus do rôznych organických a anorganických objektov. AURA okolo tela nesmie zmiznúť, musíte ju stále zahusťovať a až potom vydávať na akúkoľvek vzdialenosť. Môžete si vyskúšať príjem aj výdaj vášho a cudzieho magnetizmu zároveň.
57. Koncentrujte sa všetkými zmyslami na svoju AURU a formujte ju do obsahu TAROTOVÝCH KARIET.
58. Koncentrujte sa všetkými zmyslami na svoju AURU a nabíjajte ju zamilovanosťou.
59. Koncentrujte sa všetkými zmyslami na svoju AURU. Jej obsah a povrch formujte do predstavy uctievaného božstva a uvedomujte si jeho BOŽSTVO. Všemohúcnosť, Všemúdrosť, Všadeprítomnosť, Vždyprítomnosť a podobne.
60. Koncentrujte sa zmyslami na svoju AURU a pritom počúvajte hudbu. Hudba sa vlieva do AURY v podobe farieb a ich odtieňov.
61. Koncentrujte sa zmyslami na AURU a pritom si predstavujte, ako vaše myšlienky vyvierajú v podobe farieb do AURY.
62. Koncentrujte sa zmyslami na AURU a pritom si predstavujte, ako z emocionálnych stavov vyviera farba do AURY.
63. Koncentrujte sa zmyslami na AURU a pritom myslíte na niektorú významnú osobnosť. Povrch vašej AURY nadobudne výzor osoby, na ktorú myslíte.
64. Koncentrujte sa zmyslami na uvedomenie svojho JA. Teda, že ste tu a žijete. Toto uvedomenie sa z vášho tela rozširuje aj do vašej AURY.
65. Koncentrujte sa na šedú kôru a tu uložené čakry a ich vzájomnú prepojenosť na AURU. Máte predstavu malých čakier a zároveň i veľkých čakier, ktoré vás priestorovo obklopujú.
66. Koncentrujte sa na čakry a predstavujte si, ako z nich vyteká magnetizmus do vašej AURY.
67. Uvedomujte si vo svojej AURE, kde je hore, dole, vpredu, vzadu, vľavo, vpravo, hore vľavo, hore vpravo, hore vpredu, hore zozadu, hore nad hlavou, v strede a dole pod nohami. Keď si koncentráciou uvedomíte miesto AURY, tak ho aj vnútorným hlasom pomenujte.
68. Koncentrujte sa svojimi zmyslami na vašu AURU. Vytvorte prvú vrstvu AURY a v AURE nad hlavou si predstavujte fontánu, ktorej voda sa mieša s vaším magnetizmom a obteká vaše telo. Steká pod vaše telo a odtiaľ sa silou vôle nasáva naspäť do fontány. Imaginárna predstava pohlavných orgánov ako čerpadla, ktoré nasáva magnetizmus z dolnej časti do hornej je vhodná pomôcka. Pocit nasávania magnetizmu je žiadúci mať aj v ostatných orgánoch.
69. Keď vytvoríte ďalšiu vrstvu AURY, tak budete mať už dvojitú fontánu. Pri každej vrstve pribudne ďalšia fontána. Takto je možné v AURE vytvárať rôzne vrstvy a v jednotlivých vrstvách imaginovať činnosť sopky. Napríklad, dym zo sopky, padajúci sopečný materiál, vyvierajúcu magmatickú lávu a podobne.
70. Koncentrujte sa na svoju AURU a jednotlivé vrstvy. AURA sa neustále pohybuje a mení. AURA neustále stráca v nej obsiahnutý magnetizmus. AURA má svoje energetické hodnoty. AURA to je neustále kmitajúci pohyb. AURA má určitú pevnosť. AURA má silu niečo zastaviť. AURA má silu dostredivú. AURA má silu odstredivú. AURA má silu do seba niečo prijímať. AURA má silu gravitačnú. AURA je schopná zhusťovať sa. AURA je schopná zriediť sa. AURA je schopná dosahovať určitú rýchlosť.
71. Koncentrujte sa všetkými zmyslami na AURU a uvedomujte si AURU ako fyzické pole. AURU ako chemické pole. AURU ako astrologické pole. AURU ako znakové pole. AURU ako sexuálne pole. AURU ako mýtické pole. AURU ako logické pole. AURU ako psychické pole. AURU ako čakrové pole. AURU ako živý organizmus. AURU ako mŕtve pole. AURU ako časové pole. AURU ako tvorivé pole. AURU ako deštruktívne pole.
72. Koncentrujte sa všetkými zmyslami na AURU a naučte sa s AUROU komunikovať formou obrazov, písmen, znakov, zvukom a podobne.
73. Keď si dostatočne uvedomíte AURU jej vrstvy je vám zrejmé, že AURA je živá hmota, ktorá vás nielen obklopuje, ale aj sprevádza celý život. Nikdy sa nechcite pomocou AURY trvalo izolovať od svojho okolia. Nenabíjajte AURU len jednou predstavou, ktorú potom nedokážete už zrušiť. Jednostranný tréning bez zdravého rozumu môže mať aj neblahé následky pre vaše fyzické a psychické zdravie.

ALFA ČAKRA TELOVÁ

ALFA ČAKRA HLAVA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastnej hlavy, ktorú umiestnite do fyzického priestoru skutočnej hlavy. Teda na mieste fyzickej hlavy pociťujete aj čakrovú hlavu. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra hlavy je taká živá ako fyzická hlava. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia s vlastným magnetizmom.
ALFA ČAKRA HRUĎ
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastnej hrude, ktorú umiestnite do fyzického priestoru vlastného hrudníka. Teda na mieste fyzického hrudníka pociťujete aj čakrový hrudník. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra hrude je taká živá ako fyzická hruď. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA BRUCHO
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastného brucha, ktorú umiestnite do fyzického priestoru vlastného brucha (bruchom tu rozumieme žalúdok, črevá, pečeň a slezinu). Teda na mieste fyzického brucha pociťujete aj čakrové brucho. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra brucha je taká živá ako fyzické brucho. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA NOHY
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastných nôh, ktoré umiestnite do fyzického priestoru vlastných nôh (nohami tu rozumieme aj pohlavné orgány). Teda na mieste fyzických nôh pociťujete aj čakrové nohy. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra nôh je taká živá ako fyzické nohy. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA RUKY
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastných rúk, ktoré umiestnite do fyzického priestoru vlastných rúk. Teda na mieste fyzických rúk pociťujete aj čakrové ruky. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra rúk je taká živá ako fyzické ruky. Imaginárna predstava čakrovej ruky sa musí dokonale podobať rukám reálnym. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu. Pod magnetizmom tu rozumieme energetické napätie vlastného organizmu šíriace sa hlavne nervovými dráhami.
ALFA ČAKRA PREDNÁ POLOVICA TELA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu rozrezanej polovice tela, ktorú umiestnite do prednej polovice vlastného tela. Teda na mieste fyzickej polovice prednej časti tela pociťujete aj čakrovú polovicu tela (pod polovicou prednej časti tela tu rozumieme doslova rozrezané telo odhora až dole a to rezom cez hlavu, uši, krk, hruď, brucho, nohy a ruky). Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra prednej časti tela je taká živá ako fyzická polovica tela. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA ZADNÁ POLOVICA TELA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastnej zadnej časti tela, ktorú umiestnite do fyzického priestoru vlastnej zadnej časti tela. Teda na mieste fyzickej zadnej časti pociťujete aj čakru zadnej časti. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra zadnej časti tela je taká živá ako fyzická časť zadného tela. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA ĽAVÁ POLOVICA TELA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu ľavej časti tela, ktorú umiestnite do fyzického priestoru vlastnej ľavej časti tela. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra ľavej časti tela je taká živá ako fyzická časť ľavej časti tela. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA PRAVÁ POLOVICA TELA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastnej pravej polovice tela, ktorú umiestnite do fyzického priestoru svojej pravej časti tela. Teda na mieste fyzickej pravej časti tela pociťujete aj čakru pravej časti tela. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra pravej časti tela je taká živá ako fyzická polovica pravej časti tela. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA HORNÁ POLOVICA TELA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastnej hornej polovice tela, ktorú umiestnite do fyzického priestoru vlastnej hornej polovice tela. Teda na mieste fyzickej hornej časti tela pociťujete aj čakrovú hornú polovicu tela. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra hornej časti tela je taká živá ako fyzická časť hornej časti tela. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA DOLNÁ POLOVICA TELA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastnej spodnej polovice tela, ktorú umiestnite do fyzického priestoru vlastnej spodnej polovice tela. Teda na mieste fyzického tela v spodnej časti pociťujete aj čakru spodnej polovice tela. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra dolnej polovice tela je taká živá ako fyzická dolná časť tela. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.

ALFA ČAKRA CELÉHO TELA
Jedná sa o imaginárne vytvorenú predstavu vlastného tela, ktorú umiestnite do fyzického priestoru vlastného tela. Teda na mieste fyzického tela pociťujete aj čakrové telo. Túto zdvojenú koncentráciu sa učíte dlhodobejšie udržať s predstavou, že imaginárna čakra tela je taká živá ako fyzické telo. V mieste koncentrácie prevádzate cvičenia dýchania vlastného magnetizmu.
ALFA ČAKRA SEFIRA
Postupne si pred sebou predstavíte jednotlivé telové čakry. Začnete s predstavou čakry hlavy, pri ktorej zistíte spustením niekoľkých kolmíc imaginárny stred. Do tohoto imaginárneho stredu sa budete plne koncentrovať. Takto postupujete ďalej s ostatnými čakrami hrude, brucha, nôh, rúk, prednej časti tela. Keď sa naučíte udržať všetky stredy vymenovaných čakier, tak ich navzájom spojíte do určitej predstavy geometrickej siete. Sieť obsahuje geometrické stredy a vzájomné spojnice všetkých bodov navzájom. Medzi jednotlivými bodmi preteká vlastný magnetizmus.
ALFA ČAKRA KLASIKA
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje predstavu čakry šedej kôry, bieleho mozgu, hlasiviek, srdca, dýchacej membrány, tenkého čreva, prostaty alebo maternice. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA HORMONÁL
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje: šišinku (rastová žľaza), hypofýzu, epifýzu, slzné žľazy, príušné žľazy, slinné žľazy, štítnu žľazu, príštítne telieska, lymfatické uzliny, detskú žľazu, pankreas, pečeň a žlčník, dvanástorník, nadobličkové žľazy, potné žľazy, varlata alebo vaječníky. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA ZMYSLY
Postupujete tak ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje oči, uši, ústa, jazyk, nos, ruky – končeky prstov, nohy a povrch tela. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA ZUBY
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje horné zuby a dolné zuby, stoličky, hryzáky a očné zuby. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním. Cez zuby vedie magnetický vstup do kostí.
ALFA ČAKRA KOSTI
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje čakru všetkých kostí celej kostry. Pred cvičením si v odbornej literatúre vyhľadajte dobré obrázkové prílohy. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA SVALY
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje celú svalovinu. Pred cvičením si v odbornej literatúre vyhľadajte dobré obrázkové prílohy. Toto cvičenie umožňuje dobrú regeneráciu a celkové uvoľnenie napätia.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA POKOŽKA
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje všetky akupunktúrne alebo akupresúrne body po celom tele. Jednotlivé body sú pospájané meridiánovými dráhami navzájom. Vyhľadajte si odbornú literatúru o Akupunktúre.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA CHRUPAVKY
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje: sánkové, ramenné, lakťové, zápästné a prstové kĺby. Ďalej sem patria všetky medzistavcové platničky. V spodnej časti je to stehenný, kolenný, členkové a prstové kĺby na nohách.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetických dýchaním.
ALFA ČAKRA ORGÁNY
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch, s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje: mozog, pľúca, slezinu, pečeň, žalúdok, tenké a hrubé črevá, obličky, mechúr, pankreas, prostatu alebo maternicu.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA MOZOG
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje: šedú kôru mozgovú, predný mozog, temenný mozog, zadný mozog, malý mozog, spánkový mozog, stredný mozog a miechu. Doporučujem naštudovať si z odbornej literatúry celkovú predstavu mozgu.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetických dýchaním.
ALFA ČAKRA ĽAVÝ A PRAVÝ MOZOG
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje ľavú hemisféru – ľavú časť predného mozgu, ľavú časť temenného mozgu, ľavú časť zadného mozgu, ľavú časť spánkového mozgu a ľavú časť stredného mozgu, pravú hemisféru – pravú časť predného mozgu, pravú časť temenného mozgu, pravú časť zadného mozgu, pravú časť spánkového mozgu a pravú časť stredného mozgu.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA MALÝ A VEĽKÝ MOZOG
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje malý a veľký mozog.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA NERVSTVO
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje miechu, predĺženú miechu, túlavý nerv, nervstvo zmyslov a nervstvo orgánov. Doporučujem naštudovať si odbornú literatúru. Pri cvičení predĺženej miechy v mozgu treba postupovať opatrne a rozumne. Toto miesto výrazne ovplyvňuje výšku krvného tlaku.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetických dýchaním.
ALFA ČAKRA KRVNÉ RIEČIŠTE
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv, alebo jednu zložitejšiu predstavu. Tento systém obsahuje tepny, žily, kostnú dreň, srdce, pečeň, slezinu, tenké črevá a obličky. Rozmiestnenie krvného riečišťa si naštudujte v odbornej literatúre.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA MIECHA
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento čakrový systém obsahuje predstavu miechy, ako mnoho za sebou idúcich bodov, ktoré sú usporiadané zvisle nad a pod sebou. Pri tejto predstave je náročný systém mnohonásobnej koncentrácie na veľa bodov naraz. Cvičte trpezlivo. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenie s magnetických dýchaním.
ALFA ČAKRA LYMFATICKÉ RIEČIŠTE
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje predstavu lymfatického riečišťa a krvného riečišťa.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetických dýchaním.
ALFA ČAKRA DUTÉ MIESTA
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje ústnu dutinu, hrtan, priedušnicu, žalúdok, črevá a mechúr. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA TRÁVENIE
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje celú predstavu jedenia: žuvanie, hltanie, miešanie v žalúdku, vstrebávanie v tenkom čreve, vylučovanie zbytkov hrubým črevom a močovými cestami.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA DÝCHANIE
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje predstavu nádychu, vstrebania a výdychu. V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA BOLESŤ
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje predstavu bolesti v každom mieste vášho tela. Predstava fyzickej bolesti musí aj fyzicky bolieť. Vypomôžte si s predstavou, že všade máte napichané špendlíky.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA KAŽDÁ BUNKA
Postupujete tak, ako v predchádzajúcich prípadoch s tým, že teraz vytvárate naraz viac imaginárnych predstáv. Tento systém obsahuje predstavy všetkých buniek v tele.
V miestach koncentrácie prevádzate cvičenia s magnetickým dýchaním.
ALFA ČAKRA SEFIRA
Postupne si pred sebou predstavíte jednotlivé telové čakry. Do každej čakry spustíte imaginárne kolmice a vytvoríte imaginárne stredy čakier. Do týchto imaginárnych stredov sa budete koncentrovať, keď sa naučíte udržať všetky doterajšie stredy čakier, tak jednotlivé stredy navzájom poprepájajte, a to každú s každou. Sieť obsahuje geometrické stredy a vzájomné spojnice všetkých stredov navzájom. Medzi jednotlivými bodmi preteká vlastný magnetizmus.

ALFA ČAKRA ZVLÁŠTNOSTI

ALFA ČAKRA POVRCH
Každá imaginárne vytvorená čakra má svoj povrch a tomu zodpovedajúci tvar. Doteraz bol tvar čakry taký istý, ako tvar orgánu, ku ktorému bol dvojitou koncentráciou priradený. V tomto cvičení sa špeciálne sústreďujete na povrchu čakry. Koncentráciu na povrch čakry zvýrazňujete a po určitom čase ju zase oslabujete.
ALFA ČAKRA STRED
Každá imaginárne vytvorená čakra má svoj tvar a povrch. Tak isto má aj svoj geometrický stred. Pri týchto cvičeniach sa koncentrujete ako na povrch čakry, tak aj na stred čakry.
ALFA ČAKRA JEDNOPÓLOVÁ
Nie každá čakra musí mať len jeden stred. Jeden stred majú čakry s guľovitým tvarom. No sú čakry, ktoré majú dva stredy, a vtedy hovoríme o dvojpólových čakrách. Uvedomujte si, čo je jednopólová čakra.
ALFA ČAKRA DVOJPÓLOVÁ
Niektoré čakry sú vlastne čakry s dvomi opačnými pólmi. To tejto kategórie patria kosti, tenké a hrubé črevo a chrbtica. Do tejto kategórie patrí aj čakra Ľavá časť tela, kde je ruka jeden pól a noha druhý pól. Tak isto je to aj u čakry Pravá časť tela.
Jeden pól čakry je pozitívne nabitý a druhý negatívne nabitý. Myslite pri cvičení dvojpólových čakier na magnet.
ALFA ČAKRA VIACPÓLOVÁ
Aj takéto čakry sa v ľudskom tele uplatnia. Nie je ich zrovna mnoho z hľadiska iných čakier. Máme štvorpólovú čakru, dýchacia trubica a priedušnica. Máme mnohopočetnú čakru, hrudnú kosť a jednotlivé rebrá. Sem patrí aj chrbtica a rebrá. Uvedomujte si tieto viacpólové čakry a cvičte koncentráciu na tieto čakry. Do viacpólových čakier ešte patrí miecha a všetky nervové zakončenia. Ďalej sem patrí predĺžená miecha a všetky nervové zakončenia z nej vychádzajúce. Do viacpólových čakier patrí aj zrak. U čakry zraku je to pravé oko, ľavé oko, ľavé zadné zrakové centrum a pravé zrakové centrum. Sem patria aj štyri časti tela a to hlava, hruď, brucho a nohy.
ALFA ČAKRA DVOJICA
Vytvárate aj dvojice čakier, pri ktorých imaginujete ich spolupôsobenie. Sú to čakry: ľavá a pravá ruka, ľavá a pravá noha, ľavá a pravá časť mozgu, ľavá a pravá časť predného mozgu, ľavá a pravá časť temenného mozgu, ľavá a pravá časť zadného mozgu, ľavá a pravá časť spánkového mozgu, ľavá a pravá časť stredného mozgu. To tejto kategórie patrí aj ľavá a pravá srdcová komora, ľavé a pravé pľúca, ľavá a pravá oblička, ľavý a pravý vaječník alebo varlata.
ALFA ČAKRA AURA
Všetky imaginárne čakry majú svoje magnetické dýchanie, ktorým v čakre hromadíte alebo vytláčate životné energie. Týmto procesom vzniká okolo čakry vždy určité vyžarovanie. Toto vyžarovanie, ktoré opúšťa čakru, vytvára u každej čakry určitý AURICKÝ OBAL.
Cvičte a uvedomujte si tento AURICKÝ OBAL a vplyv magnetického dýchania.

ALFA ČAKRA PSYCHÉ

Do tejto oblasti priraďujeme všetky čakry, ktoré sa nachádzajú v mozgu ako centrá ľudskej psychiky. Je pravda, že sa dajú vybudovať ďalšie centrá čakier v tele alebo v AURE a sem preniesť vplyv čakier mozgu. Čakry v mozgu sa tiež nazývajú TISÍCPLÁTKOVÝ LOTOS. V našom preklade to znamená možnosť nekonečného množstva čakier.
Nebudeme sa môcť venovať všetkým čakrám, ale len rozhodujúcim. Zostáva na každom, do akej hĺbky sa rozhodne ísť a koľko času takémuto nácviku bude venovať.
ALFA ČAKRA VLASTNOSTI
Imaginárne vytvárate čakry týchto povahových vlastností: aktívnosť, horlivosť, nadšenie, odvaha, rozhodnosť, sila, tvorivosť, smelosť, snaživosť, hádavosť, nemiernosť, podráždenosť, vášnivosť, žravosť, dôverčivosť, jasnosť, ľahkosť, obratnosť, radosť, optimizmus, klebetivosť, chytráctvo, nepoctivosť, urážlivosť, nedostatok vytrvalosti, dôležitosť, chápavosť, pokoj, milosrdenstvo, oddanosť, odpustenie, poddajnosť, skromnosť, úcta, vážnosť, lenivosť, ľahostajnosť, nepoddajnosť, nesmelosť, skľúčenosť, cieľavedomosť, dôkladnosť, dôslednosť, neomylnosť, odolnosť, málovravnosť, nesvedomitosť, plachosť, ťažkopádnosť.
Imaginárne vytvorené čakry umiestnite intuitívne do šedej kôry mozgovej. V tomto prípade sa nedá bohužiaľ určiť presné miesto. U každého je umiestnené individuálne. K čakre, ktorú ste umiestnili do vybranej časti mozgu (doporučujem šedú kôru), priraďte predstavy situácií, v ktorých sa vaše pozitívne a negatívne vlastnosti prejavovali. Alfa čakra vlastnosti sú zároveň aj Alfa čakra dvojpólové.
ALFA ČAKRA POVAHA
Imaginárne si vytvorte obrázkovú predstavu čakry umiestnenú v niektorom geometrickom útvare a dvojitou koncentráciou ju umiestnite do šedej kôry mozgovej podľa intuície. Vytvoríte si predstavu epileptickej povahy a vnútorným hlasom ju opíšte. Čakru umiestnite na povrch celej šedej kôry. Vytvorte si predstavu hysterickej povahy a vnútorným hlasom ju opíšte. Čakru umiestnite na povrch celej šedej kôry. Vytvorte si predstavu schizofrenickej povahy a vnútorným hlasom ju opíšte. Čakru umiestnite na povrch celej šedej kôry. Vytvorte si predstavu psychopatickej povahy a vnútorným hlasom ju opíšte. Čakru umiestnite na povrch šedej kôry. Čakry jednotlivých pováh môžete umiestňovať na fyzické miesto aj iným spôsobom.
Naštudujte si dôkladne základy psychiatrie, naučte sa dobre rozlišovať povahy. Až potom pristupujte k vytváraniu a tréningu čakier. Čakry pováh v podobe obrázkov umiestnených v geometrických tvaroch považujeme za absolútne živé a magneticky dýchateľné útvary.
Alfa čakra povaha je zároveň Alfa čakra štvorpólová.
ALFA ČAKRA ZEM
Imaginárne vytvorená predstava geometrického tvaru, do ktorého umiestnite rôzne druhy obrázkov z minulosti, prítomnosti a budúcnosti planéty zem. Obrázky z planéty zem možno vytvárať aj viacrozmerné. Imaginárnu čakru zeme dvojitou koncentráciou umiestnite do šedej kôry mozgovej.
ALFA ČAKRA PLANÉTY
Imaginárne vytvorená predstava geometrického tvaru, do ktorého umiestnite predstavy planét. Jedná sa o planéty: Slnko, Mesiac, Merkúr, Urán, Neptún, Pluto, Mars, Saturn, Venuša a Jupiter.
Imaginárna čakra je dvojitou koncentráciou umiestnená na povrch šedej kôry mozgovej.
ALFA ČAKRA SÚHVEZDIA
Imaginárne vytvorená predstava tvaru zvierat a ľudských postáv obsahujúca najviditeľnejšie hviezdy daného súhvezdia. Jedná sa o čakru súhvezdia Barana, Býka, Rýb, Blížencov, Kozorožca, Vodnára, Raka, Panny, Strelca, Škorpióna, Leva a Váh.
Imaginárna čakra je dvojitou koncentráciou umiestnená na povrch šedej kôry mozgovej.
ALFA ČAKRA NEKONEČNO
Imaginárne sa vciťujte do pociťovania nekonečna. Nekonečno nemožno vnímať a logicky pochopiť. Môžete sedieť a pociťovať jeho prítomnosť a neprítomnosť zároveň. Takéto preciťovanie je čakrou nekonečna do nekonečna v nekonečnosti.
Imaginárnu čakru s dvojitou koncentráciou umiestnite do šedej kôry.
ALFA ČAKRA ĽUDIA
Imaginárne vytvorená predstava mužov, žien a detí v geometrických tvaroch. Imaginárne čakry dvojitou koncentráciou umiestnite do šedej kôry mozgovej.
Predstavujte si jednotlivé typy ľudí najprv po jednom a potom spoločne. Všetci ľudia a všetky čakry ľudí tvoria množinu čakier pod označením BOH. Všetko prichádza do množiny BOH.
ALFA ČAKRA ZVIERATÁ
Imaginárne vytvorené predstavy zvierat v geometrických tvaroch. Imaginárne čakry zvierat dvojitou koncentráciou umiestňujete do šedej kôry mozgovej.
Spomínajte na svoju zvieraciu minulosť. Vlčica odchovala ľudské dieťa a nikdy sa nestalo človekom. Vlčica a ľudská matka odchovali dieťa zároveň. ROMULUS a RÉMUS.
Ľudská matka odchovala vlčie mláďa a nikdy sa nestalo človekom.
ALFA ČAKRA RASTLINY
Imaginárne vytvárajte predstavy rastlín v geometrických útvaroch. Imaginárne čakry rastlín dvojitou koncentráciou umiestnite do šedej kôry mozgovej.
ALFA ČAKRA STROMY
Imaginárne vytvárajte predstavy stromov v geometrických útvaroch. Imaginárne čakry stromov dvojitou koncentráciou umiestnite do šedej kôry mozgovej. Nezabúdajte na posvätnú úctu našich predkov ku kultovým stromom, sochám a totemom.
ALFA ČAKRA METEORITY
Imaginárne vytvárajte predstavy rôznych meteoritov v geometrických útvaroch. Imaginárne čakry meteoritov dvojitou koncentráciou umiestnite do šedej kôry mozgovej.
Meteorit je posol a sprostredkovateľ medzi planétami a galaxiami. Podieľa sa na vytvorení spojení medzi čakrami šedej kôry. BOŽIE cesty sú nevyspytateľné, všade začínajú, a nikde nekončia.
ALFA ČAKRA FOSÍLIE
Imaginárne vytvárajú predstavy skamenených fosílií v geometrických útvaroch. Imaginárne čakry fosílií umiestňujte dvojitou koncentráciou do šedej kôry mozgovej.
ALFA ČAKRA SILOVÉ MIESTO
Imaginárne vytvárajte predstavy posvätných miest v geometrických útvaroch. Imaginárne čakry vybraných miest umiestňujte dvojitou koncentráciou do šedej kôry mozgovej.
ALFA ČAKRA ŽIVLY
Imaginárne vytvorené predstavy živlov ohňa, vody, vzduchu a zeme umiestnite do geometrických útvarov. Imaginárne čakry živlov dvojitou koncentráciou umiestnite do šedej kôry mozgovej.
Večne tlejúci oheň. Večné vody GANGY. Večne čerstvý vánok. Večná hruda zeme.
ALFA ČAKRA BOŽSTVA
Imaginárne vytvorené predstavy Božstiev jednotlivých historických národov v geometrických obrazcoch. K božstvám môžete pridať aj určité znaky alebo názvy božstiev.
Imaginárnu čakru umiestnite dvojitou koncentráciou do šedej kôry mozgovej.

ALFA ČAKRA LOGIKA
Imaginárna predstava logických, alebo filozofických pojmov vytvorených z písmen abecedy. Tieto čakry slová umiestňujete do geometrických útvarov.
Imaginárne čakry umiestňujete dvojitou koncentráciou do šedej kôry mozgovej.
ALFA ČAKRA LOKALIZÁCIA
Imaginárne vytvorenú čakru spravidla umiestňujeme na miesto fyzického orgánu. Keď sa jedná o čakry vyvierajúce z psychiky človeka, tieto sa umiestňujú do šedej kôry mozgovej. No môžete napríklad čakru srdca umiestniť aj na fyzické miesto pečene. Môžete viacej čakier naraz umiestniť do jedného orgánu. Usilujte sa sami prísť na ďalšie možnosti.
ALFA ČAKRA VEĽKOSŤ
Imaginárne vytvorená čakra môže mať rozličnú veľkosť. Keď je veľkosti zrnka prachu, tak ide zvyčajne o geometrický stred čakry. Keď má veľkosť fyzického orgánu, tak sa stotožňuje s daným orgánom, ktorý predstavuje. Keď má čakra väčšie rozmery ako fyzické telo, tak sa stáva AUROU.
ALFA ČAKRA SEFIRA
Postupne si pred sebou predstavte jednotlivé čakry prislúchajúce do šedej kôry mozgovej. Tieto čakry sú navzájom spojené v geometrickom priesečníku šedej kôry mozgovej navzájom. Hovoríme o geometrickom strede BOŽEJ VÔLE.
Tento geometrický bod čakier šedej kôry mozgovej pospájajte s ostatnými čakrami tela.

ALFA ČAKRA KOMUNIKÁCIA

S každou vytvorenou čakrou môžete komunikovať. K takejto komunikácii je treba doslova oživiť každú čakru. Každá čakra prejde oživovaním a vzdelávaním. Takýto postup vám dovolí presunutie vedomia a myslenia do netradičných miest tela.

ALFA ČAKRA PÍSMO
Do každej čakry imaginárne vkladajte predstavu písmen. Pritom sa koncentrujte na to, že čakra sa učí písať. Písomnú komunikáciu robíte pomocou automatického písma. Držíte v ruke pero a sústredíte sa na niektorú čakru. Táto čakra vám hýbe rukou a zaznamenáva písmená a slová.
ALFA ČAKRA HLAS
Každú čakru naučíte hovoriť. Predstavujete si, ako ju učíte vyslovovať jednotlivé písmená a slová. Potom ticho sedíte a načúvate, čo vám čakra rozpráva.
ALFA ČAKRA ZNAKY
Do každej čakry imaginárne vkladajte rôzne historické znaky a ich kombinácie. Pritom sa koncentrujte na to, že čakra sa učí komunikovať pomocou znakov.
Čakra vytvára rôzne obrazce a vy sa ich snažíte vnímať.
ALFA ČAKRA TÓNY
Do každej čakry imaginárne vkladáte hudobné tóny. Pri imaginácii si uvedomujte, že čakru hudobne vzdelávate. Potom ticho seďte a počúvajte hudobnú produkciu niektorej čakry.
ALFA ČAKRA POCITY
Do každej čakry imaginárne vkladajte rôzne druhy pocitov napr. radosť, smútok, strach a zlosť. Priamo v čakre si vizualizujte situácie, v ktorých ste koncentrovane prejavovali emócie.
Potom ticho seďte a vnímajte citový život svojich čakier.
ALFA ČAKRA FARBY
Do každej čakry imaginárne vkladáte rôzne druhy farieb. Priamo v čakrách tvorte rôzne farebné odtiene a vzájomné kombinácie.
Potom ticho seďte a komunikujte s čakrami pomocou farieb a ich kombinácií.
ALFA ČAKRA OBRAZY
Do každej čakry imaginárne vkladáte rôzne druhy hermetických obrázkov. Tieto obrázky sú doslova živé a pred vaším vnútorným zrakom sa v jednotlivých čakrách rozohrávajú do rôznych dejových situácií.
Potom ticho seďte a vnímajte dej hermetického obrázku v čakrách. Každá čakra formuje dej v danom obrázku rôzne.
Imaginárne obrázky sa umiestňujú do čakry ako takej, prípadne do geometrického stredu, dovnútra čakry alebo na povrch čakry. Možné je umiestnenie imaginárneho obrázku aj do viacerých čakier a do ich rôznych veľkostných rozmerov.
ALFA ČAKRA ČÍSLICA
Do každej čakry imaginárne vkladáte čísla od 1 po 10. Priamo v čakrách robte s číslami rôzne matematické výpočty, ktoré sú výsostne logické. Ďalej v čakrách môžete robiť výpočty, ktoré sú viac estetickou záležitosťou. Nemajú žiadnu logiku a sú viac iracionálne a nábožensky podfarbené.
Potom ticho seďte a komunikujte s čakrami na báze čísel a výpočtov.
ALFA ČAKRA TVARY
Do každej čakry imaginárne vkladáte rôzne geometrické tvary. Môžete rôzne čakry dávať do geometrických tvarov. Geometrické tvary môžu byť dvojrozmerné, trojrozmerné, prípadne viacrozmerné. Aj povrch geometrických útvarov môže mať a má svoju magnetickú silu.
Nie je žiadúce, aby ste čakry v geometrických útvaroch doslova videli. To by ste dosahovali hlavne pri nekontrolovateľných prejavoch bludov a halucinácií. Tu pracujete s magnetizmom vlastného tela a silou myšlienok (vnútorný hlas), formujete magnetizmus pred vami v AURE do rôznych útvarov. Hovoríme, že objekty tak vytvorené nevidíme, nepočujeme, nečucháme a nehmatáme, ale preciťujeme. Cítite celou svojou osobou, že ste to sformovali a je to tam.
Potom ticho seďte a komunikujte s čakrami na základe geometrických tvarov.
ALFA ČAKRA MANA
Do každej čakry imaginárne vkladáte vnútorným hlasom príkazy. Príkazy obsahujú všetko, čo čakra môže konať a ako to má vykonávať. Príkaz číslo jedna pre čakru je zabezpečenie fyzického a psychického zdravia. Príkaz číslo dve pre čakru je, aby váš život sprevádzalo šťastie a láska atď.
ALFA ČAKRA TABU
Do každej čakry imaginárne vkladáte vnútorným hlasom zákazy. Zákazy obsahujú všetko, čo čakra nemôže vykonať. Zákaz číslo jedna pre čakru je nikdy žiadna svojvoľná činnosť.
ALFA ČAKRA SEN
Do každej čakry imaginárne vkladáte aktuálne zapamätaný sen. Kto dokáže vnímať sen aj počas spánku a nezobudí sa úplne, môže tento sen vkladať do čakier.
ALFA ČAKRA LÁSKA
Do každej čakry imaginárne vkladáte prejavy lásky. Tieto prejavy lásky čakra vyžaruje do svojho okolia a rozdáva ich aj iným, ktorí sú lásky hodní.
LÁSKA LÁSKY NEŽNOSŤ LÁSKY.
ALFA ČAKRA TÚŽBY
Do každej čakry môžete vkladať rôzne túžby. Mali by to byť túžby rozumné a splniteľné.
Neustále svoje túžby programujte a nabíjajte magnetizmom. Trpezlivosť ruže prináša.

ALFA ČAKRA IMAGINÁCIA

ALFA ČAKRA TVARY
Je schopnosť človeka vytvárať z vlastného ľudského magnetizmu – psychoenergie, ktoré produkujú živé organizmy rozličné priestorové útvary. Tieto priestorové útvary majú napríklad tvar orgánov. Keď túto imaginárnu predstavu umiestnite na konkrétne miesto a ste schopní ju ovládať, hovoríme o ČAKRE. Konkrétne si na základe odbornej knižky vytvoríte pred sebou predstavu srdca a túto imaginárnu predstavu umiestnite do fyzického srdca. Takto možno postupovať aj s ostatnými orgánmi. Imaginárnu predstavu musíte vedieť dlhodobo udržať v danej oblasti a potom túto predstavu imaginárne vedieť zrušiť. Tieto predstavy tvoríte z energie vlastného tela a silou vôle ju formujete do určitého stabilného tvaru. S imaginárnou predstavou sa naučíte určitým spôsobom pracovať a komunikovať.
Možno tvoriť imaginárne predstavy aj ľudských vlastností a pováh, ktoré si predstavujete ako abstraktné geometrické útvary. Pretože obraz ľudského dobra nemožno vidieť, ale môžete mu dať napríklad tvar gule alebo iného tvaru.
Možno tvoriť aj imagináciu ľudí, zvierat, rastlín, minerálov a planét. Tieto predstavy môžete imaginárne vkladať do vhodných ČAKIER.

ALFA ČAKRA KONCENTRÁCIA

Koncentrácia na určitú predstavu, koncentrácia do danej oblasti, koncentrácia do geometrického stredu predstavy, koncentrácia na povrch predstavy, koncentrácia na okolie predstavy, koncentrácia na viacero predstáv naraz, koncentrácia na viacero geometrických stredov naraz, koncentrácia na prepojenie a vzájomné spojenie viacerých predstáv, koncentrácia a vzájomné prepojenie geometrických stredov naraz, koncentrácia na ovládnutie čakier, koncentrácia na spoločnú komunikáciu s čakrami, koncentrácia na vkladanie rôznych myšlienkových útvarov do čakier.

ALFA ČAKRA ZMYSLY
Čakrová koncentrácia je schopnosť sústrediť sa všetkými zmyslami na predstavu vybraného objektu, ktorú musíte dlhodobo držať vo svojej predstave. Takýto objekt si predstavujete pred sebou a cítite očami, že je tam. Nie je nutné ho tam vidieť doslova. Tento čakra objekt počujete, ako vydáva určité zvuky. Tento čakra objekt cítite ako príjemnú arómu. Tento čakra objekt vytvorený vašou imagináciou ste schopný ochutnať. Tento čakra objekt vytvorený a udržaný vašou silou vôle môžete chytať končekmi prstov. Tento objekt môžete cítiť na hociktorom mieste povrchu svojho tela.
Tento čakra objekt, ktorý ste stabilizovali koncentráciou zmyslov pred vami, vsuniete do fyzického priestoru umiestnenia čakry. Aj tu treba pokračovať v koncentrácii všetkých zmyslov a to tak, aby imaginárna čakra trvale pôsobila na vami určenom mieste. Ako ste schopný koncentráciou zmyslov čakru vytvoriť, tak musíte byť schopný takúto čakru aj imaginárne zničiť. Teda sa zmyslami od imaginárnej čakry odpútať a nechať ju doslova vypariť sa. Takýto tréning treba absolvovať s každou čakrou vášho čakrového systému. Musíte počítať s tým, že takýto výcvik trvá veľa rokov a vyžaduje vytvorenie trvalého stereotypu.

ALFA ČAKRA MAGNETIZMUS

Magnetické dýchanie, Hromadenie magnetizmu, Uvoľňovanie magnetizmu, Hromadenie magnetizmu do tvarov, Uvoľňovanie magnetizmu z tvarov, Zhusťovanie magnetizmu do geometrických stredov, Rozpúšťanie magnetizmu z geometrických stredov, Presúvanie magnetizmu v čakrách, Vodorovný presun magnetizmu, Zvislý presun magnetizmu.

ALFA ČAKRA KAŽDÁ ČAKRA
V každej čakre, ktorú si človek vedome vytvorí v rámci svojho tela a prípadne v jeho blízkosti sa postupne naučí určitému magnetickému „dýchaniu“. V mysli vytvorená predstava čakry sa spojí s predstavou prijímania ľudskej bioenergie a jej výdaja. Takúto „dýchajúcu“ predstavu imaginárne vložíte na určité miesto. Napríklad imaginárne vytvorená čakra žalúdka s predstavou, že do nej prichádza a odchádza ľudská bioenergia sa vloží do fyzickej oblasti žalúdka. V tejto oblasti sa pokračuje s výcvikom udržania imaginácie čakry žalúdka. Imaginácia čakry žalúdka je čo najautentickejšia s reálnym žalúdkom. Za pomoci udržania imaginácií čakry žalúdka si predstavujete aj hromadenie bioenergie a jej uvoľnenie. Hromadenie bioenergie do čakry nie je iba záležitosť imaginácie, ale sa deje tlakom sile vôle. Majte vždy na mysli, že tieto procesy podliehajú fyzikálnym zákonom. Vaša bioenergia je riadená a usmerňovaná vaším vedomím, vašimi myšlienkami, vaším vnútorným hlasom, vašou predstavou a vaším prianím, aby sa tak dialo.
Váš biomagnetizmus môžete hromadiť v hociktorej čakre. Zároveň ho môžete z hociktorej čakry rozpúšťať.
Biomagnetizmus sa môže ešte dynamickejšie koncentrovať v bode geometrického stredu, jednotlivých čakier. Magnetizmus môžete presúvať z jednej čakry do druhej podľa okolností.
Magnetizmus je pre organizmus záležitosť existencie a dobrého zdravotného stavu. Veľa ľudí nemá vo všetkých oblastiach rovnaké množstvá magnetizmu. Zvyčajne chorľavejú tie oblasti v ľudskom tele, ktoré majú buď nedostatok, ale aj prebytok magnetizmu. Preto je rozumné mať po cvičeniach vo všetkých oblastiach harmonické množstvo magnetizmu. To docielite dlhodobým tréningom. Na tvorbu magnetizmu, jeho rozvod a vhodnú koncentráciu pôsobí v rozhodujúcej miere psychika človeka.
Rozhodujúcim faktorom tvorby a regulácie ľudského magnetizmu je sila ľudskej imaginácie a koncentrácie. U niektorých ľudí je ich magnetizmus rýchlo odčerpávaný, pretože magnetizmus nie je dôsledne ovplyvňovaný silou vôle. Niektorí ľudia trpia veľkými prebytkami magnetizmu. Produkujú zbytočne veľa magnetizmu. Sú však aj takí, ktorí dokážu tvorbu aj reguláciu magnetizmu ovládať ako technologické zariadenie. Keď potrebujú, tak majú prebytok, alebo naopak jeho nedostatok. A dobre sa vedia vracať do stavu optimálneho magnetického žiarenia vlastných čakier.

Pridaj komentár