Odmietnutie Božieho. Duchovná cesta prináša Božie. Patológia Božieho. Dejiny Božieho. Vlastná cesta k Bohu. Spoznanie zákonitostí Božieho sveta z hľadiska praktickej logiky. Teória Božieho sveta. Vlastná prax. Prax ostatných. Hľadanie, overovanie a vytváranie Božej ezoteriky.

Hlásim sa k ezoterikom, ktorí sa vydali na dlhú púť do vlastnej duše. Je to vlastne koncentrácia na seba a do seba s tým, že vonkajší svet nie je zaujímavý. Som na ceste do hĺbok vlastnej duše a všetkého, čo táto hĺbka v sebe skrýva. Tak isto po podobnej ceste idú aj ďalší meditujúci, ktorí mi svojom vlastnou náboženskou praxou pomáhajú lepšie pochopiť a stanoviť zákonitosti cesty k Bohu. V žiadnom prípade by nestačilo, keby som cestu k Bohu absolvoval sám. Nemal by som možnosť konfrontovať a porovnávať vlastné skúsenosti so skúsenosťami meditujúcej skupiny.

Moja náboženská cesta má svoje zvláštne špecifiká a jedným z nich je cieľ upratať a zosumarizovať množstvo náboženských skúseností. V tomto uprataní sa budem snažiť nájsť a objaviť zákonitosti Božieho sveta na základe metód aplikovaných v empirickom a vedeckom bádaní. Teda na ceste k Bohu nebudem postupovať výhradne na základe osobnej skúsenosti, ale na základe skúseností tých, ktorí mali niečo spoločné s Božím svetom v celej histórii ľudstva. Tu mi výdatne pomáhajú moje špiritistické schopnosti, to je schopnosť veštecky vnímať informačné polia mŕtvych ľudí. Teda mám prístup k informáciám z celej histórie ľudstva a môžem zozbierať množstvo informácií z náboženskej histórie. Tak isto veštecké schopnosti mi dovoľujú prijímať aj živú tradíciu náboženského života.

Postupným vešteckým prieskumom som prešiel tých, u ktorých sa v histórii objavili náboženské pocity a prejavy. V drvivej väčšine prípadov dotyčné osoby prešli klinickou smrťou a zázračne sa zachránili z beznádejných prípadov. Zjednodušene môžeme povedať, že spoznali smrť a pozmenili si neuróny mozgu a tým aj celkový pohľad na svet.

Nebolo jednoduché prísť na spôsob, ako vytvoriť poškodenia mozgu, ktoré dovoľujú živú komunikáciu s Božou prítomnosťou. Asi by bolo šialené púšťať do seba silný elektrický prúd a asi by bolo šialené čakať, kedy do mňa udrie blesk. Potrebovali sme prísť na taký spôsob, pri ktorom by sme pozmenili neurónové oblasti dočasne, a potom ich vrátili do štandardného stavu. Podarilo sa to sugeratívnou technikou hlbokého uverenia, že do nás udrel blesk. Uveriť a v tomto stave pôsobiť na neurónové oblasti. V daných oblastiach cítiť náboženské pocity a náboženské obrazy.

V liečiteľskej praxi som sa usiloval stretnúť a diagnostikovať osoby, ktoré mali poškodený mozog rôznymi spôsobmi. Otvorene vám poviem, že to bola celkovo nepríjemná skúsenosť. V tej dobe som si naivne myslel, že dotyčné osoby budú pripravené absolvovať duchovnú cestu k Bohu. Bohužiaľ, ich poškodenia mozgu boli trvalé a rozsiahle. Dotyčné osoby mali čo robiť, aby sa udržali pri zdravom rozume. V určitých momentoch vybuchovali ako sopky a prejavoval sa v nich fanatizmus. Preto som sa vzdal predstavy spoločnej náboženskej cesty s dotyčnými osobami a úplne som ich z náboženskej komunikácie vylúčil. Jednoducho trvalé poškodenie neurónov mozgu nedovoľuje venovať sa ceste k Bohu. Dotyčným osobám by sa zhoršil psychický aj zdravotný stav. Teda pre náboženskú cestu sú vhodné práve osoby, ktoré majú neuróny v úplnom poriadku a naučia sa sugeratívne techniky manipulácie s neurónmi mozgu za účelom otvorenia Božej prítomnosti.

Nie je to jednoduché vyznať sa v tak problematickej oblasti ako je ľudská psychika z hľadiska náboženského. Pri hľadaní nových možností v náboženskej praxi nestačí spoliehať sa iba na moje pocity a túžby. Je potrebné každý kúsok postupu do náboženskej duchovnosti konzultovať z hľadiska medicíny a logiky samotnej veci.

V podstate nerád skúmať duchovnú cestu z hľadiska psychiatrickej patológie. Možno to vyzerá ako dehonestácia Božieho, ale na druhej strane dáva náboženskej ceste racionálny základ a zvláštnu logiku negatívneho a deštruktívneho. Keď niečo v niekom skúmam z hľadiska náboženského, tak to skúmam aj na základe fyzickej a psychickej chorobnosti. Keby som skúmal štandardných jedincov, tak by som nenachádzal patológiu, ale ani živú Božiu prítomnosť. Samozrejme, že každý druh patológie zdravia u dotyčnej osoby prináša netradičné náboženské poňatie Božieho sveta. Možno to všetko veštecky preveriť v informačných poliach mŕtvych veriacich, ale potom treba zistené veci realizovať v psychike žijúcich ľudí. Teda sugeratívne nahodiť patologické stavy sprevádzajúce aktívnu náboženskú prax.

Na ceste k Bohu sa musím zbavovať množstva zlozvykov ako je odmietnutie náboženstva, prestať vytýkať svetu veriacich ich nemorálne a neetické skutky, odpútať sa od prepojenia náboženstva a politiky. Nie je to jednoduchý proces očistenia sa od náboženského balastu, ktorý storočiami takmer zaniesol Boha samotného.

Tak isto vznikol problém, ako sa s náboženskými predstavami v neurónovej oblasti liečiť. Postupne sme objavili, že náboženské postoje a pocity treba pestovať v disharmonických oblastiach mozgu. To sa celkom podarilo a dnes sa na charizmatické liečby do neurónových oblastí teším. Po charizmatickej liečbe mám nádherne harmonický a čistý mozog.

Tak isto sme objavili princípy a zákonitosti kontemplácie na Boží odkaz a živú Božiu prítomnosť v neurónoch mozgu. Kontemplácia je vlastne počúvanie toho, čo po nás chcú jednak živé božie obrazy v neurónoch, jednak mŕtve spomienky na živého Boha uložené v pamäti, prípadne zaznamenané na určité objekty ako sú knižky, kostoly, obrazy a sochy.

Je to zásadne iný prístup k Božiemu svetu, keď prevádzame kontemplácie a keď o Božích veciach hovoríme iba voľne alebo na základe dogmatického postoja náboženského učiteľa. Tak isto je úplne iný postoj, keď sa snažíme o vedecký výklad Božích zákonitostí.

Som rád, že kontemplujem. Zároveň robím duchovnú cestu, v duchovnej ceste spoznávam Božie zákonitosti a zároveň vytváram nový náboženský prístup, ktorý dá náboženskej praxi nové podnety.

Pridaj komentár