Individuálna meditácia pre 4 osoby

Pokračuje ďalší prieskum informačných polí zomrelých ľudí. Začíname rozlišovať dva základné zdroje zobudenia informačných polí pomocou žijúcej osoby a jej bioenergií, ktoré sa tvoria v živom organizme. Na jednej strane sú to spomienky na mŕtvych predkov uložené v mysli človeka. Meditujúca osoba preniká do pamäťových záznamov vo svojom mozgu. Dostáva sa do stavu fantómových bolestí a môže začať komunikovať s tzv. ČIERNYM SVETOM INFORMAČNÝCH POLÍ SVOJICH PREDKOV. Takto zobudené duše predkov pociťuje. Tak isto môže komunikovať s informačnými poliami v pamäti inej osoby prípadne v pamäti žijúcich zvierat. Vtedy musí byť aj v stave zvieracej psychiky. To si nájdete v Či kung škole. Vo zvieracej psychike si nájde ČIERNY SVET SVOJICH ZVIERACÍCH PREDKOV. Vyvolávanie informačných polí z pamäte žijúcich ľudí je bezpečné a nespôsobuje žiadne bioenergetické problémy ani iné za predpokladu, že ste ich napojili na bioenergie ľudí v ústavoch pre duševne chorých. Z etických dôvodov mimo naše územie. Možno zobúdzať aj informačné polia mŕtvych ľudí a zvierat z kostí a popola kostí mimo myseľ žijúcich ľudí. Jedná sa o fyzicky existujúce hroby. Meditujúci človek sa vo svojej predstave prenesie na miesto odpočinku mŕtvej osoby. Môže tak urobiť aj fyzicky. Uvedie sa do stavu FANTÓMOVÝCH BOLESTÍ a vlastnými bioenergiami nabíja predstavu, že mŕtva osoba vstáva z kostí alebo z popola. Hovoríme o BIELOM SVETE INFORMAČNÝCH POLÍ MŔTVYCH ĽUDÍ A ZVIERAT. Tento spôsob nekromancie už nie je pre psychiku a zdravie človeka bezpečný. Takto prebudení mŕtvi pôsobia negatívne na nervovú sústavu. Utlmuje sa prijímanie kyslíka v pľúcach. Objavujú sa pocity slabosti a malátnosti. Neodporúčam vytvárať trvalé prepojenie na takto zobudené mŕtve duše. Človek ich pri sebe pociťuje ako svietiace biele bytosti.

Pridaj komentár