Toto je úvaha nad podstatou fyzického zdravia. Každý by si mal uvedomiť, že v jeho hlave a tele existujú riadiace procesy, ktoré sa usilujú udržať v tele dobrý zdravotný stav. Mohli by sme to prirovnať k automatickému riadeniu lietadla, kde pilot iba dozerá na chod lietadla, ale priamo ho neriadi. Pokiaľ človeku funguje dobrý zdravotný stav, tak autopilot jeho zdravia je v poriadku. Vtedy hovoríme, že človek má oceľové zdravie. No nie každý má takéto šťastie. Autopilot sa kazí a dotyčná osoba sa musí sama začať starať o to, aby sa činnosť autopilota obnovila. Treba aplikovať liečiteľské a lekárske postupy na opravu autopilota. Tu možno vidieť zmysel pravidelných kontrol zdravia a tiež zmysel preventívneho liečenia, keď je človek ešte zdravý. Je to paradoxné, ale liečiť sa treba vtedy, keď ste zdraví. Takýto prístup oceníte v staršom veku, keď autopilot fyzického zdravia nedokáže účinne pracovať a treba jeho činnosť dôsledne kontrolovať a podporovať. Nie každý dokáže napraviť jeho činnosť a vtedy musí človek trvalo kontrolovať a nahrádzať činnosť tohto mechanizmu. Aj moje meditácie majú zásadu, že na prvom mieste všetkých ezoterických systémov musí byť fyzické zdravie. Pravidelné meditácie zamerané na fyzické telo preverujú činnosť autopilota, vytvárajú nový stereotyp spolupráce autopilota fyzického zdravia a sile vašej vôle. Meditujúci sa vracia v meditáciách k fyzickému zdraviu a meditácie ho podporujú, nepodkopávajú tak, ako napríklad niektoré špiritistické výkony, bioenergetické cvičenia Reiki systémov, fanaticky pestovaná vôľa. Jedinec by nemal cvičiť tie časti ezoteriky, ktoré mu nakoniec zničia fyzické zdravie. V mojej liečiteľskej praxi som ich stretával požehnane. Paradoxne najviac ich bolo z oblasti pestovania jogy.

Pridaj komentár