To je úvaha nad podstatou duševného zdravia. Tak, ako existuje 1.autopilot fyzického zdravia, tak isto existuje 2. autopilot pre duševné zdravie. Autopilot niektorých jedincov úspešne zvláda životný stres, má dostatočne silnú vôľu a duševný stav nepôsobí negatívne na fyzické zdravie. Najväčším problémom ezoterických systémov v duševnej oblasti je, že spôsobuje odklon od vnímania reality. Meditujúci postupne strácajú zmysel pre realitu a uzatvárajú sa do imaginárneho vnútorného sveta. Tento odklon má za následok zhoršovanie fyzického a hlavne duševného zdravia. Meditácie je nutné viesť tak, aby podporovali aj výborné psychické zdravie. Väčšina meditujúcich nemá štandardnú psychiku a mali by sa usilovať, aby pravidelne a dôsledne sledovali činnosť autopilota 2 a keď je nutné, riadili psychické činnosti priamo neustálym programovaním a meditovaním. Nutnosť udržania si dobrého psychického stavu, ktoré nezbavuje človeka schopnosti vnímať realitu. Pokiaľ sa niekto nechová štandardne, tak sa ezoterika pre neho musí stať v prvom rade psychoterapiou a nie prostriedkom získavania zvláštnych stavov a schopností. Je nedobré, keď má človek v ezoterike zameranú myseľ mimo túžby udržať si fyzické a duševné zdravie. Potom sa celá ezoterika s pričinením meditujúceho stáva deštrukciou sama o sebe.

Pridaj komentár