Tento príspevok sa zaoberá technikou, pri ktorej sa človek skoncentruje na svoje fyzické telo a uvedomuje si, ako fungujú jednotlivé časti tela.

U tohto druhu autogénneho tréningu je potrebné zvládnuť koncentráciu do orgánov tela s anatomickou predstavou daného miesta. Napríklad koncentrácia do žalúdka s pocitom, že sa niečo deje v žalúdku a spolu s koncentráciou vizualizovať v žalúdku obrázok žalúdka. Tento postup by som odporúčal dodržať. Keď zvládnete tieto elementárne základy, tak sa môžete vybrať ďalej. Pri tomto stupni terapie pôjde znovu o fyzickú koncentráciu do orgánov tela, ale teraz to už bude nielen anatomická predstava, ale aj predstava aktívnej činnosti, ktorá prechádza do utíšenia a ukľudnenia. Sadnete si na stoličku, skoncentrujete sa do pľúc a začnete si predstavovať, ako rýchlo kráčate alebo plávate, prípadne iný aktívny pohyb. Zároveň sledujete, ako stúpa aktivita v pľúcach, bunky sa mobilizujú na príjem zvýšeného množstva kyslíka a zvýšeného vylučovania kysličníka uhličitého. Dýchanie sa fyzicky zrýchľuje a prehlbuje. Do krvi prúdi zvýšené množstvo kyslíka a zrýchľuje sa prietok krvi v krvnom riečišti. Tento tréning prevádzate zo začiatku pár minút a až postupne navyšujete počet minút. Po nastúpení aktivity príde nácvik ukľudnenia a utíšenia. Môžete si pomôcť predstavou usadnutia do jogínskej asany s predstavou pasivity a statického ukľudnenia. Dýchanie sa postupne ukľudňuje, do krvi prúdi menej kyslíka, obeh krvi sa spomaľuje. Vždy cvičte obidva stavy a to stav aktivity a potom utíšenia. Po tomto cvičení uveďte činnosť obličiek do vhodného aktuálneho stavu, ktorý momentálne prežívate. Tento tréning aplikujeme na pľúca, žalúdok, slezinu, obličky, jednotlivé časti mozgu, hormonálne žľazy a aj svaly. Postupne môžete zaktivizovať všetky časti, orgány a systémy tela. Teda všetko pracuje na plné obrátky, ako keby ste bežali. Po tejto fáze musí nastúpiť fáza postupného skľudnenia, ako keby ste ležali a odpočívali. Cvičte postupne a neponáhľajte sa, všetko chce svoj čas. Až po množstve opakovaní sa vám podarí uviesť a udržať v aktivite všetky orgány a systémy tela. Cvičenia aktivity a pasivity môžu slúžiť na preverenie schopnosti organizmu správne reagovať na aktivitu a pasivitu. Úplné ovládnutie zaktivizovania a utíšenia vyžaduje dlhodobý nácvik. Získanie automatického stereotypu množstvo opakovaní až do momentu, keď sa všetko deje automaticky a tak, ako to má byť. Cvičenie možno použiť aj na odtučňovanie, kde si predstavíte, ako ste hladný a ako organizmus aktívne spracováva tuk z tukových zásob.

Pridaj komentár