Aura. Druhy aurických obalov. Patológia aurických stavov. Aura a ľudské vedomie. Aura a vedomie primátov. Aura a vedomie cicavcov. Aura a vedomie nižších zvierat. Aura a bunkové organizmy. Aura a sugerácia telových halucinácií. Veštectvo a aura. Aura a bioenergie. Aura a pokožka. Aura a staroveká ezoterika Egyptu. Aura a šamanská ezoterika. Aura a zasvätenia. Aura a Kirlianov efekt. Aura a fyzické objekty v aure. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

S aurickou ezoterikou sa zaoberáme a oboznamujeme už niekoľko rokov. Sprvoti som sa venoval aure z hľadiska liečiteľského a bioenergetického. Viem veštecky ošetriť orgány ľudského tela a ich vyžarovanie do aurického balu. Tak isto viem zistiť vešteckými technikami rôzne anomálie v aurickom obale. Viem dobre ošetriť, čo sa deje v aurickom obale diagnostikovanej osoby.

Osobne nevidím aurický obal klasickou technikou cez zrak a očné buľvy. Takúto techniku považujem za neštandardný stav zraku a považujem to za prejav fyzickej alebo duchovnej choroby. Keď chcem, tak aurický obal vnímam bioenergeticky a viem si ho doplniť vo vnútri vlastnej mysle. Teda používam nepriame metódy vnímania aury, a takýto prístup nedevastuje zrak. Tento postup odporúčam každému, kto sa chce zaoberať aurickou ezoterikou.

Pokúsil som sa definovať, čo je to aurický obal. V prvom rade sa môže aurický obal objavovať u každého živého tvora. Teda ľudia, zvieratá, rastliny a jednoduchšie organizmy až na úroveň jednobunečných organizmov. Aurický obal je od povrchu kože, kôry a byle všetkými smermi od tohto povrchu. Vzdialenosť sa mení od jednotlivého živého druhu a aj v danom druhu to môže byť odlišné. Aurický obal obsahuje spravidla vzduch, vodu, čiastočky prachu, fyzické objekty, mesačné svetlo, umelé svetlo alebo slnečné lúče. Závisí to od prípadu k prípadu. Tak isto u človeka aurický obal obsahuje aj myšlienkové pochody, emócie a predstavy. Tiež obsahuje aura magmatické energie magmatického jadra Zeme. Môže obsahovať rôzne druhy zasvätení.

Aurický obal u normálneho ľudského jedinca dnešnej doby je na povrchu tela vo vzdialenosti 5 centimetrov. Pokiaľ je vzdialený viac, tak možno hovoriť o poruchách telového vnímania ľudského mozgu. Schéma vnímania fyzického tela je u dotyčnej osoby poškodená. Hovoríme o telových halucináciách, ktoré boli opísané v experimentálnej psychológii praktizovania LSD drogy pod dozorom lekára.

Pokiaľ ste vo vedomí prírodného človeka, možno to nazvať šamanskom alebo vo vedomí primátov, tak sa okraj aury posúva do rôznej vzdialenosti, aj do 4 metrov, pri aktívnom úsilí možno aj omnoho viac. Dotyčná osoba odmietla civilizáciu a vrátila sa žiť do prírody. Vzor dnešných pozostatkov prírodných ľudí v nedostupných pralesných oblastiach.

Potom je tu aura, ktorá pripomína určité lúče z fyzického tela. Dá sa to prirovnať kusom metrových rúr priložených ľubovoľne okolo tela. Medzi rúrami nie je žiadna aura. Nachádzate sa vo vedomí cicavcov ako je medveď a podobne. Všetko vychádza z neurónov brušného mozgu. Brušný mozog sa nachádza v stene čriev.

Pokiaľ sa cez brušný mozog dostanete do ďalších ganglií v tele, tak aurický obal okolo každej ganglie vytvorí kruhovitú auru. V tele je mnoho ganglií. Najviac je ich v brušnom mozgu a okolo miechy. Gangliu si môžete predstaviť ako zhluk neurónov veľkosti šošovice alebo fazule. Neuróny si môžete predstavovať ako zhluk práve vyliahnutých pavúčikov. Ganglie sú pri každom svale, kosti, orgáne, žľaze.

Potom je tu špeciálny aurický stav a to stav, do ktorého sa dostanete prienikom cez ganglie a končíte v bunkách celého tela. V tomto prípade sa aura okolo človeka mení do určitých guľatých bioenergetických objektov. Spravidla majú veľkosť tenisovej loptičky.

Potom je oblasť psychiatrickej patológie. Ide o telové halucinácie, ktoré môžu sprevádzať každého z nás bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ide o pocit, že ruka je väčšia alebo menšia, prípadne je príliš ťažká alebo príliš ľahká. To isté sa môže stať s ktoroukoľvek časťou ľudského tela a ľudského orgánu.

Na začiatok aurického výcviku aurickej ezoteriky je potrebné preveriť, či meditujúci netrpí halucináciami zväčšených častí tela, celého tela alebo niektorých orgánov. Pokiaľ sa zistí takáto patológia, tak všetko treba napraviť do normálu. Je nebezpečné cvičiť aurickú ezoteriku z tejto pozície. Môže dôjsť k úplnej telovej halucinácii a to dvojníka. Takéto celotelové halucinácie treba vyvolať a vrátiť naspäť do absolútne normálneho stavu určitého druhu vedomia.

Aurický obal vytárame v určitom vedomí a za použitia telových halucinácií. Jednoducho uveríte, že sa vaše telo alebo orgány zväčšili na určitú veľkosť. Nepochybujete o tomto stave a beriete ho za jednoznačne prítomný. Teda zase tu máme sugeratívnu techniku uverenia, že máme telové halucinácie. Je tu pomôcka nasugerovať si užitie LSD drogy. Sugeratívne užitie je iba ako, ale uveriť, že naozaj a nepochybovať o tom. V prípade telovej halucinácie sa bioenergetická halucinácia spája s bioenergetickým vyžarovaním v aure a sila aury sa mimoriadne dynamizuje.

V aurickom obale sa treba postupne naučiť robiť rôzne veštecké a bioenergetické operácie, naučiť sa vkladať do aury myšlienky a predstavy.

Treba sa naučiť operovať v aure rukami, rôznymi prírodnými objektmi, dýchať do aury, vytvárať tu bioenergetické objekty. Tak isto je dôležité vedieť zabezpečiť komunikáciu medzi sugeratívnymi technikami, ktoré sú realizované v koži. Napríklad si vsugerovať narezanie kože a posiatie prachovým zlatom, ktoré zarástlo do kože tak, ako tieto praktiky realizovali v starovekom Egypte.

Špeciálnym fenoménom sú samotné zasväcovania. Pri zasvätení sa aurický obal vytvorí automaticky a z mozgu sa do aurického obalu objavia rôzne objekty v rôznom prevedení a s určitým programom, ktorý majú realizovať. Zasvätením sa otvára vlastne jeden fenomén aurickej ezoteriky. Techniky tu praktizované a opísané dovoľujú spoznať aj procesy zasvätenia podrobnejšie ako to bolo realizované doteraz.

Pridaj komentár