GNOSTICKÁ ŠKOLA – Saša Pueblo: AURA OHEŇ, VZDUCH, VODA, ZEM1
Keď cvičíte aurický obal okolo celého tela je nutné si uvedomiť, že tieto cvičenia je vhodné cvičiť v ALFA stave. Teda ste uvoľnený, ukľudnený, skoncentrovaný na auru ( podrobnejšie o ALFA stave v MARKETINGOVEJ škole). Ďalej je nutné si uvedomovať, že aurický obal vytvárate z vlastných psychoenergetických zdrojov v tele a tieto musia byť dostatočne aktívne. Teda aurický obal neustále napĺňate vlastnou psychoenergiou, ktorá sa neustále stráca. Je tu nevyhnutnosť, aby ste z každého miesta v tele dodávali životné energie a tieto neustálym prísunom dopĺňali. Keď nebudete prisúvať životné energie z tela, tak cvičenia budú zle fungovať. Do aury sa koncentrujete všetkými aktívnymi centrami na tele a zároveň neustále dodávate a zhusťujete vlastné životné energie.

GNOSTICKÁ ŠKOLA – Saša Pueblo: AURA OHEŇ, VZDUCH, VODA, ZEM 2
Keď sa koncentrujete aktívnymi centrami po tele do aurického obalu, je lepšie sa najprv koncentrovať vždy na jedno oko a potom na druhé oko, na jednu nosnú dierku a potom na druhú nosnú dierku, na jednu ruku a potom na druhú ruku, na jedno ucho a potom na druhé ucho, na jedno chodidlo a potom na druhé chodidlo. Pri takto prevádzaných cvičeniach je koncentrácia vyváženejšia.

Pridaj komentár