Tento príspevok sa bude zaoberať prienikom môjho vedomia do činnosti v neurónoch celého ľudského tela a hlavne do neurónov veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu a čiastočne aj do brušného mozgu. Keď som prenikal do neurónov svojho tela, ani vo sne by ma nebolo napadlo, že prienikom do týchto oblastí sa mi otvorí pragmatická cesta k astrologickým výkonom.

To, že je možné v neurónoch mozgu, mozočka a brušného mozgu vnímať biochemicko-fyzikálne pochody, to som chápal, ale že to bude kopírovať obrázky zverokruhu, planét, živlov, sudičiek, to bolo prekvapenie. Teda z vlastnej empirickej skúsenosti a skúsenosti meditujúcich okolo mňa sme mohli začať naplno praktizovať vnímanie pochodov v neurónoch a otvorila sa možnosť ich aj v dobrom slova zmysle manipulovať. A osobne si myslím, že je potrebné spraviť aj v astrológii empiricko pragmatický poriadok.

Tak sa na to celé skúsme spoločne pozrieť. V prvom rade treba povedať, že treba dôrazne oddeliť astronómiu ako vedecko empirickú vedu o dianí v kozmickom priestore od astronómie ako vedy ezoterickej zaberajúcej sa dianím v neurónoch ľudského mozgu. V dávnych dobách sa vnímanie v neurónoch prenieslo na opis kozmického diania, ktoré nemalo vedecký základ. Jednotlivci v dávnych dobách si dianie v okolitom materiálnom kozme vysvetlili na základe činnosti v ich neurónov. Niektorí si ešte dnes vysvetľujú reálny kozmos ako svet mimozemšťanov. Modifikácia starých prístupov. Hovoríme o autistických stavoch, kde si môžete vymyslieť čokoľvek. Títo ľudia majú určité zvláštne pochody, ktoré možno vnímať ako svet ufóncov a podobne. Astrológiu podelíme na astrológiu vývojovo mladších neurónov a astrológiu vývojovo starších zvieracích neurónov.

Astronómiu vývojovo mladších ľudských neurónov treba podeliť na astrológiu mozočka a astrológiu stredného mozgu, astrológiu ganglií. Naštuduj anatómiu mozgu. Astrológia ľudských neurónov mozočku je u všetkých dnešných ľudí aj ľudí dávnoveku rovnaká. Ide o astrológiu narodenia, kde vnímame archetyp toho, na čo máme v tomto živote najlepšie predpoklady. Tu nájdeme poslanie, geometrické tvary, zvieratá zverokruhu, štyri živlové postavy, muža, ženu, dieťa, starca a dvanásť postavičiek, bieleho a čierneho anjela. Prienik do neurónov naštuduj v Astrálnej sekcii. Astrológia ľudských neurónov v strednom mozgu má rôzne rozmery. U mŕtveho veštca Nostradama možno napríklad nájsť budovy. U ezoterika a liečiteľa Paracelzusa nachádzam postavy s kvetinami ako u väčšiny dnešných žien. U českého ezoterika Kefera sú to postavy bielych sôch. U iných sú tu všelijaké zvieratá. U ďalších sú tu alchymistické obrázky. Pozri na mojich stránkach Hermetické múzeum. U ďalších sú to písmenkové značky, môžu to byť tabuľky s číslami. U arabského astrológa sú to postavy zvierat a ľudí so značkami. U astronóma Galilea nachádzame v tejto časti iba planéty v kozme a nič viac.

Teda astrológ musí preniknúť u ošetrovanej osoby do jeho neurónov a zistiť, aký typ činnosti v neurónoch prevláda. Až na základe týchto zistení môže ísť astrológ viacerými smermi a to robiť Astrológiu vplyvu neurónov na psychiku človeka, Astrológiu vplyvu neurónov na zdravotný stav človeka. V mozočku robí astrológ Astrológiu narodenia. Ostatné druhy astrologických smerov sú už iba hádanie patriace do neserióznych vôd. Ešte nám zostala Astrológia starých neurónov, kde u všetkých skúmaných osôb nachádzame čiernu postavu a rôzne čierne zvieratá. Predpokladám, že tieto neuróny sa podieľajú na pochodoch starnutia v organizme. Dá sa tu porovnať činnosť starých neurónov u zdravých ľudí a chorých ľudí a potom zasiahnuť a ponaprávať tu fungujúce nezdravé pochody. Pri uplatnení Astrológie psychickej v ľudských neurónov operujeme tak, že navrhneme astrologicky ošetrenej osobe, aby zmenila určité životné postoje.

V Astrológii medicínskej možno dosahovať liečbu zmenou postoja alebo bylinkovou liečbou. V Astrológii narodenia odporúčame astrologicky ošetrenej osoby, aby žila čo najtesnejšie s predurčením, ktoré sa vytvorilo pri narodení. Vtedy má osoba lepšie šance byť úspešná. Ešte je tu Astrológia farieb v gangliách. Tu sa dá porovnať farebnosť u zdravých osôb a chorých osôb. Náprava bylinkami a zmenou postoja v psychike. Zostáva iba jedno, dostať tento mechanizmus pod praktickú aplikáciu.

Pridaj komentár