Tento príspevok sa zaoberá prienikom ľudského vedomia do vnútra neurónov v ľudskom tele do oblasti zvanej limbický mozog, ktorý sa nachádza v strednom mozgu. V literatúre ho označujú aj zvierací čuchový mozog. Pod ním sa nachádza mozog hypotalamický s hormonálnymi žľazami hypofýzou a vzadu s epifýzou. Do tejto oblasti ústi aj predĺžená miecha.

Limbický mozog považujem za centrum snových spomienok, aj keď toto moje tušenie nie je vedecky overené, ani som nenašiel v odbornej literatúre zmienku o tom, že tu je uložené snové vedomie. Keď sem budete prenikať svojou koncentráciou a zvedavosťou, tak tu asi objavíte rotujúce špirály. To je len snové vedomie takýmto spôsobom uzatvorené. Napriek tomu sem môžete vstúpiť z predstavy dvoch vašich zmenšených predstáv fyzickej podoby. Z jednej predstavy vášho tela vystúpila druhá podoba ako váš dvojník. Potom sa skoncentrujete do tejto oblasti a môžete tu formovať určité predstavy, a to priamo v zhlukoch neurónov. Ja osobne tu formujem postavy drobných ľudských postavičiek.

Pri každej postavičke, alebo ak chcete astrologickom božstve, vnímam číslice, písmená a geometrické tvary. Takto to vnímam u bežných ľudí. Keď na diaľku takýmto spôsobom ošetrujem geniálne osobnosti rôzneho zamerania, tak nachádzam drobné postavičky, ktoré majú pri sebe zložitejšie obrazce, číselné výpočty, rozsiahlejšie tlačené texty. U ľudí so zločineckými sklonmi sú pri malých postavičkách božstiev veľké hrubé číslice, písmená a tvary. Vždy preverujem takýmto systémom na diaľku viacero osôb. U osôb prevádzajúcich prostitúciu sú číslice, písmená a geometrické tvary hore a drobné postavičky božstiev dole.

U silne nábožensky orientovaných osôb sú postavičky božstiev hore a písmená osobitne pod nimi. Vytvoril som takýto orientačný prehľad, aby ste mali záchytné body pre uplatňovanie astrológie v praxi. Každému, kto sa chce vážne zaoberať astrológiou odporúčam, aby si zadovážil knižku o tvorbe astrologických horoskopov, kde si nájde to, o čom tu píšem a tiež veštecké techniky zamerané na veštenie z prírodných, a teda aj kozmických konštelácií.

Pridaj komentár