Vydavateľ: Nakladatelství FONTANA Čechy
Autor: Martin Kratochvíla

Tento druh tarotu vyžaduje špecifický prístup, lebo sú na ňom obrázky židovského pôvodu doplnené o drobné židovské písmená. Astrál tarot nebude s vami komunikovať, pokiaľ nemáte k židovstvu dobrý vzťah. Pod dobrým vzťahom treba rozumieť odsúdenie holokaustu, ochotu presviedčať ľudí židovského pôvodu, aby sa znovu prihlásili k svojmu náboženskému vyznaniu. Zaujímať sa o židovské cintoríny a pamiatky s myšlienkou, aby si židovská obec svoje dedičstvo chránila.

Osobne som sa zasadzoval, aby sa v knižných archívoch obnovili významnejšie židovské knižky. Uznávam židovské ezoterické učenie za vrchol v tejto oblasti zasahujúce hlavne oblasť astrálu. Tu treba rozumieť schopnosť človeka svojím vedomím prenikať do neurónov človeka, ale aj zvierat. V terapiách pomáham klientom nájsť cestu k svojim rodovým koreňom. Toľko o nutnom vnútornom naladení na tento druh tarotových kariet.

Aby tu nedošlo k omylu, sám nie som židovského vyznania. Tarotové karty som si rozložil okolo seba a podrobne som si ich prezeral s cieľom uložiť si ich dobre do pamäte. Podrobne som si všímal výrazy tváre postáv zobrazených na jednotlivých kartách. Osobitnú pozornosť som venoval miestam, kde boli zobrazené drobné židovské písmená. Po určitom čase som si karty znovu rozložil okolo seba a tentokrát som si omotal ľavú ruku špagátom až po lakeť tak, ako to robia rabíni pri bohoslužbách.

Zároveň som si k tarotovým kartám poukladal zápalkové škatuľky. Začali sa mi vynárali predstavy židovského golema. Tieto predstavy som nechal voľne prebiehať a zároveň som sa na stoličke jemne kolísal dopredu a dozadu. Takto som sa s týmto druhom tarotu rituálne zbližoval. Pri ďalšom nácviku som si Astro tarot znovu rozložil okolo seba a tentokrát som si na karty rozsypal množstvo drobných minerálov.

Keď som tak spravil, zrazu som mal pocit, ako keby sa bol môj mozog v predstavách zasypal drobnými minerálmi. V tomto momente som si uvedomoval a cítil, že tieto tarotové karty mi napovedia o mimoriadnych schopnostiach daného človeka, ale zároveň mi povedia aj o jeho najväčších slabinách.

Tieto tarotové karty môžu tiež slúžiť ako dobrá pomôcka na prepojenie mysle človeka s ezoterickým svetom židovstva. Ku kartám sa pravidelne vraciam a vždy mám pocit, ako keby som sa ocitol v synagóge na židovských bohoslužbách.

Pridaj komentár